(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Myslím, že vet tu bude poněkud víc. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Přestože už je to z hlediska projednávání nadbytečné, nicméně i my jsme byli s ODS připraveni za TOP 09 a ODS dát veto na § 90.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, členové vlády, já svou zpravodajskou zprávu nebudu mít dlouhou, protože pan ministr ve svém zdůvodnění prakticky řekl skoro vše. Jenom zopakuji, že zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl naposledy zásadně novelizován v roce 2006, což už je nějaký čas. A jak bylo řečeno, v rámci této novelizace byly stanoveny recyklační cíle pro jednotlivé obalové komodity v letech 2006 až 2012. Proto je opravdu nezbytné provést novelizaci zákona o obalech stanovením cílů recyklace, respektive využití pro obaly uváděné v České republice na trh povinnými osobami či pro odpady z těchto obalů. V souvislosti s tím, jak již bylo řečeno, je potřeba transponovat směrnici komise 2013/2/EU ze 7. února 2013, která v souladu s požadavkem vyšší právní jistoty a harmonizace výkladu pojmu obal rozšiřuje názorné příklady konkrétních výrobků, které jsou, nebo nejsou obaly.

Jak bylo řečeno panem ministrem, úprava měla být transponována do národních předpisů do 30. září 2013. To je bohužel další příklad dlouhodobé neschopnosti Ministerstva životního prostředí transponovat směrnice Evropské komise do právního řádu České republiky včas. Věřím, že nový pan ministr nebude pokračovat ve šlépějích svých předchůdců.

Tato úprava je především technického charakteru a nemá dopad na věcný obsah zákona. Nemá také žádný finanční dopad na státní rozpočet. Přesto je však potřeba se tímto zákonem ještě zabývat, zejména přílohou č. 3 k zákonu 477/2001 Sb., která se týká rozsahu recyklace odpadů a jeho celkového využití. Vycházíme tím vstříc připomínkám a návrhům neziskových organizací, které se zdají být relevantní.

Proto vítám veto na projednání podle § 90. Chci vás proto požádat o propuštění zákona do druhého čtení a v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení doby pro projednání na pět dnů a přikázání výboru pro životní prostředí. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, se zájmem jsem si vyslechl slova nového ministra životního prostředí, který před pár dny prohlásil, že Ministerstvo životního prostředí je nebo bylo rejdištěm lobbistů. O to víc mě ovšem překvapuje, že první zákon, který ministr životního prostředí pan Brabec předkládá, byl patrně lobbisty velmi silně ovlivněn, ne-li přímo napsán.

Podívejme se prosím, jaké cíle si stanovuje Ministerstvo životního prostředí v oblasti recyklace odpadu. Nový návrh Ministerstva životního prostředí navrhuje cíl pro recyklaci papírových obalů v roce 2015 na 70 %. Přitom už od roku 2006 se míra recyklace v Česku pohybuje na 90 %. U plastových obalů je cíl stanovený ministrem životního prostředí 27 %. Přitom od roku 2005 se v České republice recyklace pohybuje na 35 %, dnes dokonce až na 50 %. U skleněných obalů je stanoven cíl na 70 %, kterého jsme už taky dávno dosáhli.

Jaký je tedy navrhovaný zákon, který stanovuje tyto cíle? Především není motivační. Víceméně rezignuje na zvýšení snahy o recyklaci odpadu a rozhodně rezignuje na ochranu životního prostředí. Děsí mě, že tento zákon předkládá ministr životního prostředí. Kdyby tomu tak bylo u ministra průmyslu, tak bych to ještě možná pochopil. Věřím, že ve druhém čtení budou uvedené cíle zpřísněny tak, aby Česká republika byla v recyklaci odpadu skutečně na evropské špičce, tam, kam skutečně v této oblasti patří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Konečná. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem nechtěla reagovat, protože jsem ráda, že jsme tady našli nějaký konsensus na zkrácení. Jen mi dovolte vzkázat mému předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího, že tento zákon, stejně jako chemický zákon, byl připravován na ministerstvu již za vlády Tomáše Chalupy a náměstků z TOP 09. Následně ho předkládal pan Podivínský a následně spadl panu ministrovi. Jenom abychom se tu neobviňovali. Je to infringement, který běží, potřebujeme to schválit, ale to, že se rozpustila Poslanecká sněmovna, zapříčinilo to, že to tady máme vlastně s půlročním zpožděním. Jenom si uvědomme, kdo na tom ministerstvu vládl předcházejících pět let. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se to pokusil vzít krátce. Ona totiž ta tabulka má svůj význam také pro fungování obcí, kde sběr odpadu vlastně probíhá, povinnost průmyslu spolufinancovat právě třídění sběru. Jinak obce, kterým by mohl tento příjem vypadnout, jejich příjmové stránky rozpočtu by mohly být zkráceny zhruba o 1,2 mld. korun, kdyby tabulka a její přijetí bylo oddalováno a povinnost třídit nebyla stanovena zákonem. Čili myslím, že ta pětidenní lhůta je adekvátní, že nám umožní tabulku schválit ještě v trvání této naší schůze a prodlení nebude tak veliké a nedojde k výpadku povinnosti přispívat na tříděný sběr. Jinak je třeba upozornit na to, že tabulka má určitou retroaktivní kolonku - 2013; i tam musíme stanovit povinnost vyplývající z té samé podstaty povinnosti přispívat na třídění odpadu firmami, které odpad produkují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Já bych s dovolením reagoval prostřednictvím pana předsedajícího na slova paní poslankyně Konečné. To je argumentace mého pětiletého syna, který v mateřské školce říká: to jsem nebyl já, to byl on. Tento návrh předkládá současný ministr životního prostředí. Je tedy za něj plně odpovědný. Pokud se s cíli neztotožňuje, tak to tady mělo zaznít. Já si myslím, že to tady nezaznělo, takže s cíli ztotožněn je a za ně je tedy plně zodpovědný současný ministr životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem se přihlásil pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Pane předsedající, dámy a pánové, ono je to takové kočkování z Ústeckého kraje. Zjevně mi pan kolega ještě neodpustil výsledek TOP 09 v Ústeckém kraji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Ale co nemůžu popřít a tam samozřejmě má pan kolega pravdu, že stávající míra recyklace je prostě momentálně vyšší, ale upřímně řečeno, ta směrnice, respektive nově navrhovaný zákon nebo novela má ještě přísnější cíle, než má dneska směrnice Evropské unie. To znamená, my jdeme ještě do přísnějšího už teď. A já jsem jenom řekl to, že jestliže nám dneska hrozí reálně finanční pokuta, respektive finanční sankce z Evropské komise, z Evropské unie, a zároveň momentálně budeme připravovat určitě úplně nový zákon o odpadech a z toho bude vyplývat i plán odpadového hospodářství, tak samozřejmě upravíme všechny tyto jednotlivé parametry na přísnější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP