(13.00 hodin)
(pokračuje Hašek)

V současné době Evropská unie čelí nebezpečnému trendu falšování potravin. Na rozdíl od amerického práva není řešena tato záležitost v České republice jako otázka dokonce i trestněprávní. Nicméně odhady hovoří o tom, že podvodníci s potravinami způsobí v Evropské unii, dámy a pánové, ročně škodu v přepočtu za bilion korun ročně. Slyšíte dobře: za bilion korun ročně!

Na závěr velmi vítám, že novela - doufám, že bude podpořena - zlepší informovanost českých spotřebitelů a snad povede k tomu, aby se lépe orientovali a postupně třeba dali zase přednost také naší národní produkci.

Dámy a pánové, chtěl bych požádat vás všechny, abyste umožnili propuštění této novely do dalšího čtení, její projednání v zemědělském výboru, a věřím, že budeme hlasovat pro dobrou věc. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Vidím pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo ještě v rozpravě.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Zjevně spěcháte, omlouvám se. Já jenom abyste při projednávání ve výboru dali pozor na lidovou tvořivost poslanců Úsvitu, protože jestli s uvědomujete, co tady paní Olga Havlová řekla, že by se pokutovalo podle velikosti prodejce. Mně je jedno a myslím, že všem zákazníkům, jestli si koupí shnilou bramboru nebo rajče ve velkoobchodu, respektive v nějakém řetězci, anebo u nějakého drobného dodavatele. Před tím bych varoval, protože to už tady zase něco chtějí rozjíždět, co snad se vymyká zdravému rozumu.

Jestliže si necháte postavit dům a on vám spadne na hlavu, když to přežijete, tak taky asi nebudete řešit, jestli si máte po eseročku, které vám to postavilo, říkat o menší pokutu za nápravu škod než u nějaké nadnárodní velké firmy. Takže prosím, jenom před tím bych varoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozprava nekončí. S faktickou poznámkou paní poslankyně Olga Havlová a s přednostním právem pan ministr, místopředseda vlády - po té faktické poznámce, pane místopředsedo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec asi nepochopil, o co mi šlo, protože tady se vůbec nejedná, jestli si koupíme shnilou bramboru u někoho, malého prodejce, nebo ve velkém supermarketu, ale jde o to, že ty sankce nejsou dostatečné pro ty velké a zase jsou likvidující pro ty malé podnikatele. Takže tady jde o to, aby se to nějak upravilo a aby to motivovalo, hlavně motivovalo ty prodejce, aby se tohoto nedopouštěli. A ne že budeme kupovat shnilé brambory u malého nebo velkého podnikatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jen chci upozornit, že tak jak tady zaznělo, problematika zvěřiny je velmi choulostivá i z toho důvodu, že velká část produkce je v prodejnách, resp. ve stravovacích zařízeních z produkce pytláků. Je tady také otázka toho, že zvěřina na rozdíl od jiných komodit je velmi obtížně kontrolovatelná v průběhu jejího vzniku. To znamená, nikde nevíte, kde se ta zvěř pohybovala, čím se živila apod. Samozřejmě máme nějaký monitoring apod. To znamená, předpokládám a chtěl bych apelovat na to, aby právě trh zvěřinou byl velmi přísně kontrolován právě z tohoto důvodu, protože v rámci řetězce je to komodita velmi obtížně monitorovatelná. Například u hospodářských zvířat ta kontrola od vidlí po vidličku je celkem jasná, u zvěřiny je to složitější. Takže vítám, že bude i otázka zvěřiny daleko lépe kontrolovatelná. Chtěl bych, aby tam bylo zohledněno i toto riziko, které z hlediska bezpečnosti potravin má svoje úskalí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi. Nemám jinou přihlášku do rozpravy, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Má zájem. A pan zpravodaj také má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom ve stručnosti zareagoval na některé zde vyřčené věci.

Pokud jde o podíl potravin, které jsou k nám dováženy a u nás spotřebovány, tak samozřejmě víme všichni, že ten problém je docela velký. My budeme dělat maximum pro to, abychom zvýšili a postupně zvyšovali naši soběstačnost a také ten podíl potravin z domácí produkce, které budou u nás zákazníci nakupovat.

Jenom drobnou odbočku. Minulý týden, když jsem byl tady v jedné restauraci v rámci Poslanecké sněmovny, tak i nealko pivo, které jsem si objednal, bylo původem z Německa. Takže měli bychom začít možná i tady sami u sebe.

Obecně k otázce výše pokut bych chtěl jenom ujasnit: Není problém v současnosti tak zásadním problémem výše pokut, která je definovaná v zákoně, protože již dnes v některých případech může být uložena pokuta až 50 milionů korun. Je problém, jak je ve správních řízeních postupováno, nakolik jsou úředníci odvážní, aby sáhli k vyšším částkám pokut, protože nejvyšší pokuta, pokud se nepletu, v roce 2012, protože data za 2013 jsem ještě neviděl, byla v částce 750 tisíc korun jednomu obchodnímu řetězci, což opravdu s ohledem na obrat je žalostně málo. Takže říkám za resort zemědělství budeme usilovat o to, aby úředníci v rámci správních řízení opravdu byli svobodní v rozhodování a přistupovali k tomu tak, že pokuty nemají z mého pohledu v prvé řadě někoho šikanovat, mají vychovávat. A pokud nevede ta výchova k výsledkům, tak potom opravdu mají být pokuty velice tvrdé a o to budeme usilovat.

Opravdu bych vás, vážené kolegyně a kolegové, chtěl požádat, abyste dobře zvážili, jestli je nutné, aby tento návrh zákona byl určen k doprojednávání do zdravotního výboru, ale je to samozřejmě na vás.

Otázka, kterou tady zmínil pan poslanec Bendl, a to že zveřejňování těch pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách v daném řetězci nebo v daném podniku, zdali to má souvislost s kvalitou potravin - na první pohled se může zdát, že nemá. Ale pokud se podíváme na výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kde zjistíte, že potraviny z domácí produkce České republiky mají nejmenší procento pochybení, tak to určitou souvislost samozřejmě má.

Samozřejmě všechny ty věci, které tady teď vyplývají v oblasti kvality potravin, bezpečnosti, potravinové soběstačnosti, tak to jsou věci, které má současná koalice i resort zemědělství ambici intenzivně řešit. Takže děkuji a prosím o uložení k projednání do zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, vím, že je čas oběda a mluvit zrovna o potravinách je trošku morbidní, teď trošku se může nelíbit. Ale dobře, využijme Pavlovův reflex pro to, aby byla řeč co nejkratší.

Chci se zastat paní Havlové, paní kolegyně poslankyně Havlové, protože jsem skutečně nevnímal její vystoupení tak, jak to pan kolega, který to tady upozorňoval, že si musíme dát pozor, pochopil. Jde o to, co je skutečně bolestí, o čem mluvil i pan ministr. Vymahatelnost těch pokut, sankcí, účinnost těch sankcí a je možná namístě, i když ne při projednávání této konkrétní věci, ale do velmi brzké budoucnosti zamyslet se nad poněkud jiným systémem. Protože pokud nepomáhá upozornění, pokud nepomáhá malá pokuta, pokud nepomáhá střední pokuta, pokud ani velkou pokutu nevymůžeme, no tak je namístě, aby byl ještě další stupeň sankce. Odnětí licence. Prostě napříště pokud opakovaně subjekt porušuje zákon, tak pohrůžka a následně odnětí licence k prodeji nebo k podnikání na území České republiky. To si myslím, že účinnost mít bude, a ještě rádi budou zejména ti, kteří se opakovaně vyznačují tím, že porušují zákon, ještě rádi budou pokuty platit. A koneckonců je nepříjemné být už jen na černé listině těch, kteří ne úplně dodržují zákon. Tak jsem pochopil, že to paní kolegyně Havlová myslela. A myslím si, že řada z nás má podobný názor.

Pan kolega Bendl tady mluvil neustále o kvalitě potravin. Chci jenom upozornit, že když se - také už něco pamatuji, byl jsem u zrodu původní stodesítky, tedy zákona o potravinách, tak slovo jakost tehdy bylo považováno téměř za sprosté slovo. A jsem rád, že v posledních letech nebo v posledním období se začínáme vracet taky k pojmu kvalita potravin a že je potřeba na ni dohlížet, že je potřeba ji hlídat, protože koneckonců ne vždycky spotřebitel je vůbec schopen posoudit, co v daném produktu je a jak je to kvalitní. Čili tam si myslím, že je dobře, že trend se poslední dobou obrátil a že kontrola nejde jenom prostřednictvím zdravotní nezávadnosti, ale že jde také prostřednictvím jakosti, nebo chcete-li kvality.***
Přihlásit/registrovat se do ISP