(17.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím pana zpravodaje. Pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Omlouvám se, ale myslím, že to zaznělo jako návrh v obecné rozpravě, že by měla být prodloužena lhůta na projednání ve výborech na 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, to je pravda, pane zpravodaji, nicméně nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání a pak návrhem na prodloužení lhůty. Prosím, paní poslankyně, váš návrh?

 

Poslankyně Jana Černochová: Navrhuji přikázání do výboru pro veřejnou správu a do petičního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže do dvou výborů. Chcete o tom hlasovat najednou, nebo zvlášť prosím? Zvlášť, takže petiční výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další návrh? Prosím pana poslance.

 

Poslanec Jan Klán: Navrhuji přikázat tento tisk rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Rozpočtový výbor. Prosím, paní poslankyně Chalánková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Navrhuji přikázat tento tisk do výboru kontrolního.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kontrolní výbor. Pan poslanec Laudát má návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Navrhuji do hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hospodářský výbor. Má ještě někdo prosím nějaký návrh na přikázání? Pan poslanec Korte, prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Navrhuji přikázání bezpečnostnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bezpečnostní výbor. Jestliže je to všechno, budeme hlasovat o přikázání. Nejprve návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 28 je přihlášeno 167 poslankyň a poslanců, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále tady padl návrh na přikázání tohoto zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování (číslo 29) o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přihlášeno je 167 poslanců, pro 161, proti 3. Návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Dále padl návrh na přikázání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování (číslo 30) o přikázání petičnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Dále máme návrh na přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování (číslo 31) o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Dále tu mám návrh na přikázání kontrolnímu výboru.

Zahajuji hlasování (číslo 32) o přikázání kontrolnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 76. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dále máme návrh na přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování (číslo 33) o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přihlášeno 168 kolegů a kolegyň, pro 57, proti 79. I tento návrh byl zamítnut.

 

Posledním návrhem na přikázání je návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru.

Zahajuji hlasování (číslo 34) o přikázání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přítomno je 168 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 106. I tento návrh byl zamítnut.

 

Přikázali jsme tedy tento návrh ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Dále ze strany navrhovatelů bylo navrženo panem předkladatelem Jeronýmem Tejcem prodloužení lhůty o 30 dnů. Dávám hlasovat o prodloužení lhůty pro projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování (číslo 35). Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 165. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh jsme přikázali ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, to byl poslední bod této schůze. Já vám přeji hezký večer a končím jednání této schůze.

 

(Schůze skončila v 17.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP