(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Začal to Ivan Fuksa. To je první. Přišel s nákazovým fondem a začal otáčet režim podpory živočišné výroby. My jsme pokračovali. V tomto materiálu to je, je to správně a je tam řada, velká řada nesmyslů, pro které bohužel výbor, jak už jste říkal, nehlasoval. Ale miliarda - ten výrok by se dal tesat. Miliarda jsou velké peníze. Pro Agrofert možná ne, tedy. Ale pro zemědělský sektor, věřte mi, tohle když uslyší obyčejný sedlák, tak tomu se musí otočit kudla v kapse.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostní právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já prosím o pochopení pana poslance Faltýnka prostřednictvím paní předsedající. A jsem schopen pochopit jeho povzdech, že nic nového se nedozvěděl. Ale prosím, pochopte, dokud je zřejmé, že nic z toho starého nebylo vůbec vyslyšeno, natož aby tomu bylo porozuměno, natož aby se o tom přemýšlelo, tak nemá cenu říkat nic nového. To je zásadní pedagogická poučka. Nejdřív musíme pochopit to staré. A to staré je jednoduché a prostě leží to na stole. Co je větší rozpočtovou prioritou? Co je větší prioritou pro Českou republiku? Věda a výzkum, podpora vědy a výzkumu, nebo podpora bilance skupiny Agrofert? To tady logicky leží na pozměňujících návrzích, které přednesli mí kolegové. Prostě buď budeme podporovat aktuální spotřebu a cash flow skupiny Agrofert v roce 2014, anebo podpoříme vědu a výzkum. To jsou dvě možnosti, které máme. Žádné jiné nemáme. Nemůžeme podpořit obojí, chceme-li být rozpočtově odpovědní. A vy se musíte rozhodnout.

Chápu, že to není nic nového. Dokonce je to velmi staré. Konflikt zájmů je problém velmi starý. Dokonce se týkal i egyptských faraonů. Rozhodnout se musíte vy. (Z místa poslanec Faltýnek: Ale stačí to říct třikrát.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím. Já vám to přetlumočím. Protože pan poslanec Faltýnek rozhořčeně řekl ze své lavice, že to stačí říct třikrát.

Ne, prosím pěkně, já jsem ochoten říkat to třicetkrát. Jsem ochoten říkat to padesátkrát! Je to povinností opozičního politika v okamžiku, kdy z nějakého důvodu má dobrý důvod mlčet mediální scéna. Kdy z nějakého důvodu mají dobrý důvod mlčet některé občanské iniciativy, které dřív viděly korupci za každým rohem. Toto je jednání se zřejmými korupčními důsledky a je povinností opozičního politika na ně upozorňovat třikrát, pětkrát, stokrát! (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkujeme. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych tady řekl pár věcí. Jednak v přímém televizním přenosu dneska už i současný poslanec ČSSD pan Zavadil předal myslím že Kalouskovi knihu Start-Up Nation. Mluví se o izraelském ekonomickém zázraku. Já bych vás moc poprosil, abyste si tuhle knihu sehnali, a pak byste možná pochopili, o čem mluvíme. Co akceleruje růst HDP, který v České republice po roce 2000 plus minus víceméně stagnuje. Jestli se domníváte, že to uděláte nějakou potravinovou soběstačností a podobnými věcmi, které patří do minulosti, jsem o tom přesvědčen, na dnešním globalizovaném trhu, tak nejhorší je, že nám může ujet a ujíždí nám vlak takovým fofrem, že pak už si na vás nikdo nic nevezme.

A když tady říkal pan kolega Pilný, že Kalousek neví, o čem mluví. Víte, tady v minulém období v té skoro poslední části se odehrávaly obrovské debaty s touto sněmovnou s výjimkou sociální demokracie, všechny ostatní strany a poslanci podpořili obrovskou novelu zákona o regulovaných fondech. A právě v téhle souvislosti byly obrovské debaty, proč tyto nové finanční nástroje v naší společnosti - mimochodem, nařizuje nám to Evropská unie, převzít tyto normy - proč jsou a od toho se dalo odvodit, v jakém jsme stavu. Že v přímých finančních nástrojích na inovace a tak jsme skoro po Albánii nejhorší v Evropě.

Takže jenom to zkrátím, protože těžko to tady vysvětlovat, je to obrovská, složitá problematika. Ale my víme moc dobře, co chceme. A mimochodem, když se podíváte do programových dokumentů 2. sněmu TOP 09, tak tam najdete konkurenceschopnost a najdete tam také úplně klíčovou tezi. My prosazujeme a myslíme si, že jediná naděje pro tuhle zemi z hlediska ekonomiky je technologicky orientovaná společnost s ekologicky šetrnou produkcí. Takže prosím, nenapadejte nás, že nevíme, o čem mluvíme. My víme, o čem mluvíme, vy nevíte, o čem mluvíte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou paní poslankyně Jourová.

 

Poslankyně Věra Jourová: To je právě bohužel ono, že my jenom mluvíme. Já jsem se setkala s promotéry právě myšlenky Start-Up Nation z Izraele, protože mě velmi zajímalo, jak vlastně vznikal izraelský hospodářský zázrak. Nebyla jsem to já, kdo vyvolal tu schůzku. Byli to - snad neudělám diplomatický problém - zástupci izraelské ambasády, kteří mi říkali: "My tomu nerozumíme, proč to v té České republice nejde. Češi, Česká republika jsou v TOP 5 hlavních našich zahraničních partnerů. My jsme ochotni přispěchat s dobrou radou a s naprosto jasnou instruktáží, jak zavést v České republice ideu Start-Up Nation. A proč to nejde." A ti lidé mi říkali: "My se těšíme na změnu politického kurzu, protože chceme, aby se nejenom mluvilo, ale i konalo." Takže to jenom v reminiscenci na tento rozhovor.

Krátkou poznámku k panu profesoru Fialovi. Buďte prosím ujištěn, že vím o evropských fondech hodně a zejména o těch, které proudí či neproudí přes Ministerstvo školství. Psala jsem sama řadu projektů a vím, jaké nášlapné miny tam jsou pro žadatele a jak jsou naši vědci nuceni psát tisícistránkové studie proveditelnosti v češtině i v angličtině, aby potom tyto byly dány pod stůl a nebyly financovány. Je to poměrně složitá materie, uznávám, ale skutečně čerpání ohroženo je.

A poslední poznámka k panu Kalouskovi prostřednictvím paní předsedající: Navrhuji zkratku s odkazem na římský senát. Možná by stačilo říkat: "Agrofert musí býti zničeno." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou mám přihlášeného pana poslance Gabala.

 

Poslanec Ivan Gabal: Já jsem chtěl jenom vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, na kolegu Laudáta. Pokud se nemýlím, tak jsme chronicky ve statistikách OECD zhruba dvě procenta HDP na školství pod průměrem OECD pátí od konce a dlouhodobě. Prostor k tomu strategickému obratu byl v uplynulé dekádě. Z jakéhosi důvodu jsme se k němu nerozhodli, neudělali jsme to, dokonce v minulém období. My jsme se o tom před volbami bavili s kolegou Fialou. Došlo k těžkým zásekům do školského rozpočtu, do mezd apod. To byla chvíle, kdy on nastupoval na ministerstvo. A nechci zkoumat motivy, ale jestliže jsme měli jít strategicky dopředu, přes školství z krize ven, tak ta doba byla prostě v uplynulých dvou obdobích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Petr Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové. Rád bych prostřednictvím paní předsedající sdělil paní poslankyni Jourové, že pokud zmiňovala nadstandardní spolupráci České republiky a Státu Izrael v oblasti výzkumu a vzdělávání, tak to bylo díky předcházející vládě. A mohu potvrdit, že tu nadstandardní spolupráci máme. Funguje například program GESHER/MOST. Funguje spolupráce v oblasti vzdělávání. Zřídili jsme Masaryk Chair, zřídili jsme Herzl Chair. Příkladů je celá řada. Opravdu si nedovedu představit, že by izraelští kolegové, kteří s námi tuto spolupráci rozvíjeli, měli pocit, že se za naší vlády v česko-izraelských vztazích v oblasti výzkumu a vzdělávání neudělalo dost. Takže doufám, že to je jenom z vaší strany nepochopení toho, co izraelští kolegové říkali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP