(17.30 hodin)

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, odpověděl bych na otázku paní poslankyně Jourové. Chápu paní poslankyni Jourovou. Doufám, že chápat mohu i bez prostřednictví paní předsedající. Chápu paní poslankyni Jourovou v tom, že se ještě plně nevyzná v otázkách financování výzkumu a vývoje v evropských strukturálních fondech, což je opravdu složitá problematika. Ale až se s tím blíže seznámíte, tak zjistíte, že právě operační program Výzkum a vývoj pro inovace patří k těm, kde finanční prostředky byly vynaloženy nejefektivněji a kde také dojde k stoprocentnímu vyčerpání. Samozřejmě to, že v tuto chvíli není vše vyčerpáno, vyplývá mj. z toho, že programy jsou nastaveny tak, aby k čerpání docházelo i v dalších letech, a není v tom vůbec žádný problém.

Ale proč žádáme navýšení prostředků na výzkum, a nežádáme je tady proto, že nás to teď napadlo, ale vychází to z doporučení - a jednoznačného a jednomyslného doporučení - Rady pro výzkum, vývoj a inovace, je proto, že tyto prostředky jsou nezbytně nutné pro zachování dosavadní dynamiky rozvoje našeho výzkumu. A vyplývají i ze závazků, které přijala Česká republika. Jestliže jsme se zavázali, že na udržitelnost infrastruktur z evropských strukturálních fondů, výzkumných infrastruktur, vložíme v příštích letech každý rok 2,5 mld. korun, tak tento závazek prostě musíme splnit. To nejsou prostředky, kterými nahrazujeme neúspěšné čerpání evropských strukturálních fondů, ale jsou to prostředky, kterými zajišťujeme rozvoj infrastruktur, které jsme vybudovali díky těmto prostředkům.

Tady vůbec nejde o to, že bychom si, minulá vláda, nevěděli rady s tím, jak vynakládáme evropské prostředky, ale protože jsme je vynaložili dobře, tak se náš výzkum rozvíjí. Na to jsou jednoznačná čísla, která lze doložit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Na to jsou jednoznačná čísla, kterými to lze doložit, a tyto prostředky jsou prostě potřeba. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou, pokud nemáte faktickou, se hlásí vaše kolegyně poslankyně Putnová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na dotaz, který tady byl vznesen, zda tak vehementně jsme se ucházeli o navýšení prostředků na vědu a výzkum i v minulém období, mohu odpovědět ano. V roce 2010 jsme na základě požadavku akademické obce na školském výboru přijali usnesení, ve kterém jsme žádali příspěvek navýšit pro vysoké školy o 1 mld. Pan expremiér si tento návrh osvojil a v roce 2011 dostaly vysoké školy přidáno 1 mld. Obdobnou částku, jakou žádáme i letos. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Paní předsedající, dámy a pánové, můžeme udělat jakýkoli přístup k rozpočtu, ale skutečně jestli cítím někde absolutně nebezpečný krok, tak je to právě u grantů u vědy a výzkumu. Vy máte šanci ještě tu situaci zvážit. Návrhy tady jsou načteny. Dával jsem také komplexní pozměňovací návrh, takový v balíku. Dneska je to tady trošku rozpitváno, co tady zaznělo, a opakoval bych se.

Nicméně prosím. Slyším od vás, zatímco se připravují nějaké vaše programové dokumenty jednání. Budování silnic, infrastruktura, prosím. Ale nic, žádné soběstačnosti potravinové. Vy skutečně dostáváte Českou republiku na cestu minulosti. Moc bych poprosil, abyste tohle ještě jednou zvážili do čtvrtka, které návrhy podpoříte, nebo nepodpoříte. Největší efektivita je v technologiích a naše země nemá žádnou budoucnost přes nějaké potraviny, samozřejmě pokud se nedostane Evropa a naše republika do nějaké fatální situace, a to nepředpokládám. Dálnice jsme hodně stavěli za velké peníze, nekvalitní, také to nepřinese tu efektivitu. My potřebujeme dávat do inovační technologie. A to, co říkal pan kolega Fiala, naopak, tam se nedostávalo peněz vedle evropských financí. Není to jenom o evropských financích. Skutečně nepodsekávejte takové instituce, jako je Grantová agentura, Akademie věd apod. Těžce se nám to vymstí. Český národ přestává být konkurenceschopný a bude to čím dál horší, pokud skutečně budete tyto politiky dělat. Jsou to politiky minulosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Kořenek.

 

Poslanec Petr Kořenek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom takovou jednu poznámku. Asi věda a výzkum určitě, to nikdo nezpochybňuje, ale pojďme se domluvit na tom, že budoucí vláda, která určitě brzy nastoupí, aby se taky zaměřila na existenci různých institucí, které tady vznikly v uplynulých letech a jejichž přínos pro tuto zemi je minimálně pochybný. Nebudu žádnou instituci jmenovat, nicméně byl jsem zděšen, když jsem viděl rozpočet jedné instituce, kde je 254 zaměstnanců a rozpočet 150 mil., to je skoro tolik jako Ústavní soud. A o výsledku práce této instituce si myslím své. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych se zeptat prostřednictvím paní předsedající svého předřečníka: Co jste s tím udělal? Nebo jste byl jenom zděšen, hlasoval jste pro a odešel jste v klidu domů?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou pan poslanec Kořenek.

 

Poslanec Petr Kořenek: Tento rozpočet jsem ve výboru nepodpořil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nikdo jiný s faktickou. Tak pane poslanče Kalousku, vaše přednostní právo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Musím, paní předsedající, říct, že mě dojal neplánovaně můj vlastní stranický kolega pan poslanec Laudát, když tady prosil o zvážení, abychom nešli cestou zpátky. Františku prostřednictvím paní předsedající, tobě ještě nedošlo, že jim o nic jiného nejde? To je skoro škoda o to prosit.

Ale teď k vyjádření paní poslankyně Jourové týkajícímu se vědy a výzkumu. Já jsem schopen, každý z nás koneckonců, protože je to z otevřených zdrojů, dát na stůl naprosto tvrdá čísla, že bývalá vláda přes svoji velmi důslednou šetřicí kritiku - opakuji, my jsme šetřili desítky miliard korun ročně. Já jsem skutečně zvědav na to, kolik ušetří rodící se vláda, která říká, že jsme nešetřili. My jsme šetřili desítky miliard korun ročně a umíme to prokázat. Tak přestože jsme šetřili desítky miliard korun ročně, tak jeden z mála výdajů, který nikdy neklesl, naopak každý rok stoupal, byla podpora vědy a výzkumu z národních zdrojů. Pravda, výdaj, který nestoupal, byly národní dotace agropotravinářskému komplexu, tedy skupině Agrofert. Ten nestoupal. To jsou dva výdaje, které proti sobě musíme porovnat, protože my jsme byli přesvědčeni a jsme stále přesvědčeni, že pro budoucí konkurenceschopnost jsou výdaje z národních zdrojů na vědu a výzkum klíčovou prioritou. A přes jakoukoli úspornou politiku stoupaly.

Rozpočet, který teď projednáváme, byť oproti našemu původnímu návrhu byl nafouknut o 24 mld., snížil výdaje na vědu a výzkum o 2 mld., zatímco výdaje Babišovi zvýšil o 3 mld. A já se ptám, jestli to opravdu je ta pravá priorita budoucí konkurenceschopnosti ČR a do jaké míry tady čelíme bezprecedentnímu konfliktu zájmu, přítomnému přímo v příslušné vládě. A to je prostě legitimní otázka, která patří - když už se bojí investigativci Mladé fronty, když mlčí občanské iniciativy, ať už se jmenují Protikorupční fond Karla Janečka, když mlčí Transparency International, když mlčí tyto subjekty, mají-li své důvody mlčet, pravděpodobně mají své důvody mlčet, tak o to větší povinnost opozice je nemlčet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP