Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. prosince 2013 ve 14.00 hodin
Přítomno: 173 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, poprosím vás, abyste zaujali místa v jednacím sále. Zahajuji třetí jednací den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím pan poslanec Bezecný náhradní karta číslo 1. Další žádosti o vydání náhradní karty neregistruji.

Současně bych vám chtěl sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci - a je to v abecedním pořadí: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Antonín - pracovní důvody, pan poslanec Babiš - rodinné důvody, pan poslanec Benešík - pracovní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Dobešová - rodinné důvody, pan poslanec Hájek - zdravotní důvody, pan poslanec Hašek - pracovní důvody, paní poslankyně Chalánková - zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová - zdravotní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, paní poslankyně Konečná - pracovní důvody, paní poslankyně Nováková do 16 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, pan poslanec Pospíšil - osobní důvody, pan poslanec Seďa - pracovní důvody, pan poslanec Šincl - osobní důvody, pan poslanec Toufar - osobní důvody, pan poslanec Zimola do 16 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády Rusnok z pracovních důvodů, pan ministr zahraničí Kohout z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Lukl - pracovní důvody a pan ministr Toman - rovněž zahraniční cesta.

To jsou tedy všechny omluvy.

Ještě než otevřu rozpravu k případným přihláškám na změny programu, chtěl bych vás požádat, abyste zvážili následující postup. Vzhledem k tomu, že na mandátovém a imunitním výboru došlo k volbě předsedkyně tohoto výboru, tak bych navrhl, aby tento výbor mohl bez odkladu pracovat, abychom jako první bod dnešního zasedání zařadili bod 40, což je návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny. Konkrétně tedy by se jednalo o výbor mandátový a imunitní.

Současně bych vás seznámil s usnesením organizačního výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně zařadit do programu 4. schůze nový bod, a tím je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014 - 2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013, což je sněmovní tisk 27 v druhém čtení.

Tento bod bych navrhl jako druhý v programu. Věřím, že oba tyto body, jak potvrzení předsedy výboru, tak schválení této smlouvy nepředstavují zásadní problém, který by nám zabránil věnovat se tomu hlavnímu, co máme dnes zařazeno, a to je druhé čtení státního rozpočtu.

Otevřu rozpravu. Pan poslanec a předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl poprosit o zařazení na čtvrtek bodu změny v orgánech Sněmovny - na čtvrtek dopoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, zařadili bychom to jako první bod, pane předsedo. Souhlasíte s tím? (Ano.) Výborně.

Dále do rozpravy k návrhu programu? Nikoho nevidím. Před hlasováním ještě přivolám kolegyně a kolegy do sálu. Hlasováním bychom se vypořádali s těmito návrhy. Asi budeme hlasovat postupně, protože jsou to různé věci.

 

První hlasování by bylo o tom, že jako první bod dnešního dne zařadíme bod 40, což je návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny.

Zahájím hlasování číslo 80. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování, jak jsem řekl, má číslo 80. Přihlášeno je 143, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o tom, že zařadíme nový bod. Je to ona smlouva s dlouhým názvem - zkráceně řečeno sněmovní tisk číslo 27 v druhém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Hlasování má číslo 81. Přihlášeno je 148, pro 143. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu pana předsedy Faltýnka, abychom na čtvrtek na 9. hodinu zařadili také nový bod a byl by to bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 82. Přihlášeno je 152, pro 147, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Dále bych vás informoval, že po těchto pevně zařazených bodech na dnešek, to znamená po bodech 40 a 46, bychom se věnovali bodu 18, což je rozpočet ve druhém čtení, a dále bychom případně projednávali další body dle schváleného pořadu schůze. Přehled bodů, které zbývají, vám byl rozdán na lavice.

To je v této fázi ode mne vše. Pokud není námitek či pokud nejsou žádné přihlášky s přednostním právem, tak bych otevřel bod číslo

40.
Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
 

Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů do jejich funkcí po zvolení výborem Poslanecká sněmovna. Chtěl bych vás informovat, že se sešel mandátový a imunitní výbor a zvolil svou novou předsedkyni. Předsedkyní mandátového a imunitního výboru byla zvolena paní předsedkyně Miroslava Němcová. Otevřu k tomuto rozpravu.

Ještě vás budu informovat, že pan ministr Žák se také omlouvá, ale údajně dorazí.

Takže zahájil jsem rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, tak rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Miroslavu Němcovou ve funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 83. Přihlášeno je 158, pro 144, proti 2. Konstatuji, že jsme potvrdili předsedkyni mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Končím bod číslo 40. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP