(18.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím s faktickou pana poslance Zemka.

 

Poslanec Václav Zemek: Dobré odpoledne. Já ještě musím reagovat na vystoupení pana kolegy Bendla.

Víte, asi jsme každý žili v nějakém jiném kraji. Já tedy jsem z Benešova, nebo respektive z Vlašimi. A když jste končili vaši osmiletou krajskou vládu, tak ta benešovská nemocnice byla v totální ztrátě. A ještě vámi dosazený ředitel v takového chvíli neváhal a dal si sobě a svým kamarádům několikamilionové odměny, takže když tam potom přišel nový ředitel, tak ani neměl na výplaty. Tak to jen pro úplnost.

Jinak všichni viděli všechny ty reportáže na ČT a na Nově o - v uvozovkách - výhodném prodej středočeských nemocnic. Takže každý si udělal obrázek sám. Když se někdo řídí pravidlem, že stokrát opakovaná nepravda se nakonec stává pravdou, já si to nemyslím. A myslím, že i v té televizi to bylo zcela jasně ukázáno. Díky. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a vzhledem k tomu, že nemám už nikoho přihlášeného do rozpravy, končím tímto obecnou rozpravu a ptám se pana navrhovatele, zda chce mít závěrečné slovo. Tak prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu už jenom velmi stručný, protože jsem zde dneska předložil jenom malý, parciální návrh. Samozřejmě zdravotnictví je velké politikum a dostali jsme se do rozsáhlých diskusí. Já myslím, že ty diskuse, předpokládám, budou pokračovat. My jsme ochotni poskytnout různá data jak číselná potom zdravotnímu výboru a podobně.

Musím reagovat asi, a zase jenom velmi stručně, na pana poslance Bendla. Nevím, neslyšel jsem, jestli navrhuje těch 6,7 miliardy, že by se dalo do nemocnic, a možná bychom zrušili zdravotnictví vůbec. Tak že by tím vyřešil poplatky, které se ruší. Samozřejmě jsem dneska neodpovídal, protože jsem úplně nepochopil, že ty jeho otázky jsou kvalifikované, a budu to muset přehodnotit, protože vzniká nový expert přes zdravotnictví. Budu to tak vnímat a jsem ochoten o tom diskutovat. Bude pokračovat dál diskuse a my jsme ochotni do toho přispět. To je vše, děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se pana zpravodaje, zda chce mít závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Nykl: Já si tedy dovolím konstatovat, že jsme viděli, že tady máme několik zdravotnictví v České republice. Ten pohled je tak rozdílný, že jsem strašně rád, že zdravotní výbor má 25 členů, že je nejsilnějším výborem a že bude mít hodně na práci, a myslím si, že rozumný názor zazněl před už dávnou dobou od pana profesora Vyzuly, který řekl, ať zdravotnické poplatky coby velmi složité téma pustíme na jednání do zdravotního výboru, ať se k němu vyjádříme ještě na této úrovni. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh na vrácení navrhovateli k dopracování ani návrh na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo je pro, aby předložený návrh projednal výbor pro zdravotnictví? Zahajuji nyní hlasování. Kdo je pro? Proti? Tímto hlasování končím.

Hlasování číslo 52. Bylo přihlášeno 175 poslanců, pro 150. Návrh byl přijat.

 

Ještě tady máme k hlasování jeden návrh, návrh na zkrácení lhůty projednávání předloženého návrhu na dobu 30 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? - Toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Mám tady faktické poznámky paní poslankyně Strnadlové, Váhalové, pana poslance Sedi. Je to chyba hlasovacího zařízení? Takže já vás všechny znovu odhlásím a přihlásím. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Zahajuji znovu hlasování o návrhu na zkrácení lhůty projednávání předloženého návrhu na 30 dní. Kdo je pro? Proti? Tímto hlasování končím.

Je to hlasování číslo 54. Přihlášeno bylo 154 poslanců, pro 74. Návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body dnešního programu, přerušuji jednání Sněmovny do čtvrtka 12. prosince devíti hodin ráno s tím, že prvním bodem programu bude volba místopředsedů. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP