(17.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Faktem je, to je potřeba uznat, že poplatky nejsou limitovány, nemají žádný sociální strop, nemají žádnou degresi, pokud jde o délku hospitalizace. A jestliže měl Ústavní soud názor, že jsou pro některé vrstvy obyvatel nevhodné, takzvaně rdousicí, když se tenhle pojem zavedl, tak když už se tady zmiňovala analýza, která byla dělána na Ministerstvu zdravotnictví a byla k dispozici, Ústavní soud systematickou analýzu k dispozici podle mě neměl. Ale rozhodnutí nechci zpochybňovat. Je to prostě nejvyšší arbitr a takhle to vyřkl, ale nevyřkl, že nemohou být šedesátikorunové poplatky nebo jakékoliv jiné mírně zmoderované.

Takže tady opravdu nediskutujeme o nelidskosti, protiústavnosti a nehumánnosti, ale diskutujeme tady regulérní politický názor, kde se strany napravo a nalevo v politickém spektru liší. Tohle myslím, že tady musí zaznít. Já bych jenom řekl na podporu argumentace, že jestliže se člověk dostane do velmi podobného v uvozovkách hospitalizačního zařízení, které je v sociální sféře, a domovy pro seniory se zvláštním určením, které mají své lůžkové stanice a mají tam pacienty upoutané doživotně na lůžko podobně, velmi podobně, jako je překryv s celou řadou pacientů v léčebnách dlouhodobě nemocných, tak ty v průměru vybírají 300 korun za den. Faktem je, že ten pacient je jaksi v domově pro seniory doživotně a že obvykle tedy už nemá žádný byt, nemá žádné náklady, ale prostě poplatek 300 korun, který vychází z toho, že musí odevzdat většinu svého důchodu, tady je.

Zdravotnictví je ve finanční tenzi, ale nemohu přijmout to, co se tady opakuje, prezentuje, že máme před sebou apokalyptickou situaci. Máme před sebou situaci, která potřebuje řešit. Lišíme se v tom, jestli řešení má být směrem dále pokračující, zvyšující se efektivity. K tomu poplatky mimochodem tedy přispívají alespoň nějakou částí, nejenom že vnášejí peníze do zdravotnictví, ale také je vnášejí. Je potřeba říci, že všechny pojišťovací systémy na světě nějakou formu spoluúčasti vybírají. Spoluúčast je podle naší Ústavy, možná s tím dovětkem, že ji musí definovat zákon, což je v tomhle případě pravdou.

Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je fakt, který tady prezentoval můj předřečník, že přestože je situace prezentována finančně jako hrozivá, je tady plán některých poslaneckých klubů realizovat zrušení poplatků úplné. A znovu musím upozornit na to, co jsem říkal při projednávání státního rozpočtu, že je tedy smutné, jestliže státní rozpočet přinese alespoň 5 miliard do našeho zdravotnictví a do jeho rozpočtu, obratem tedy dojde k pětimiliardovému snížení za regulační poplatky, které jsou jenom malou součástí peněz, které plynou do zdravotnictví ze soukromých kapes. My máme spoluúčast z rozpočtu zdravotnictví 17 %, což je jedna z nejnižších spoluúčastí v Evropě. Spoluúčast 17 % dělá zhruba 45 miliard a my tady mluvíme jenom o 5 miliardách, čili naprosto minimální frakci spoluúčasti, která se jinak točí asi z poloviny za rozumné věci, za doplatky na léky, za věci, které souvisí se stomatologickými výkony, ale druhá větší polovina spoluúčasti, zde tak kritizované, a znovu ještě zdůrazňuji tak nízké, tak druhá polovina za věci, které jsou vyloženě zbytné. Takže spoluúčast na věcech nezbytných, jako je hospitalizace, tvoří opravdu minimální část.

Nakonec řeknu, že podle analýz, které jsme dodávali, podle analýz rodinných účtů se i v domácnostech důchodců dávají peníze na zdravotnictví, které jsou nižší, než je konzumace alkoholu a kuřiva v našich domácnostech. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, poplatky ve zdravotnictví. Česká republika je rozdělena podle toho, zda je pro, nebo proti. Mně se to zdá jako marginální záležitost, i když ten objem 5 miliard si nedokážu ani představit, kolik to je peněz, nicméně je to velké, velké politikum, o kterém se mluví, a vypadá to, že ve zdravotnictví nemáme jiné problémy. Máme tam jenom poplatky jako problém a zbytek je celkem bez problému.

Je fakt, co tady bylo řečeno, že pravděpodobně na hospitalizacích se tyto regulace vůbec neprojevily, ale co je zásadní a co já vidím zásadně důležité, proč bychom měli přejít do dalšího čtení, je to, když si vzpomeneme, jakým způsobem Julínkova administrativa poplatky zaváděla, tak to bylo bez diskuse, nesofistikovaně, bez jakékoliv debaty v odborné společnosti, prostě paušálně se jenom stanovilo, že budou poplatky. Bylo to tenkrát politické rozhodnutí. Já bych nerad, abychom to teď zaváděli znovu v krátkém čtení nebo krátkém procesním jednání, že bychom se jenom tím prvním čtením vyjádřili k tak důležité otázce, která lidi zajímá, a je potřeba, abychom se o ní bavili, a je potřeba, abychom si ji prodiskutovali. Proto si dovolím za výbor pro zdravotnictví navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výboru pro zdravotnictví o 30 dnů, abychom tuto záležitost projednali a zároveň tedy minimalizovali eventuální finanční dopady tohoto výpadku. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, řadu podstatných věcí řekli moji předřečníci, ale já se pořád nemohu zbavit dojmu, že jsme teď tak trochu jako mimoňové. Mluvíme o něčem úplně jiném. To poslední, co řekl kolega Vyzula, bylo klasické contradictio in adjecto. Rozpor v té věci spočívá v tom, že říkáte: zkrátíme to na 30 dní, ať proboha zachráníme ten výpadek, co tam bude. To je řešení, zkrátit to na 30 dní? Není.

Tady se pořád diskutuje o tom, že poplatky jsou nemravné, neetické, a můžeme hodiny a hodiny diskutovat o tom, co znamenají. Ony ten regulační efekt mají. My to samozřejmě na normálních odděleních vidíme, protože každý pacient nebo každá pacientka si velmi rozmyslí, jestli půjde už domů, nebo jestli tam ještě bude. Pro nás v klasické nemocnici, my nejsme samostatný výzkumný ústav, je to regulační poplatek, který je velmi významný a který vůbec umožňuje, abychom těmi lůžky dokázali pacienty protočit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP