(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zatím poslední faktická pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, pane předsedající, vážená vládo, já si myslím, že tady vůbec není otázka toho, jestli jsou starší lidé, senioři, nesvéprávní, nebo ne. Ale když už se o tom bavíme, tak z jakého důvodu tohle celé vzniká. Tam těch psychologických tlaků a toho všeho je daleko víc, ať už je to to, že jsou to třeba lidé osamělí, takže je tam daleko jednodušší pro takzvané šmejdy na tyhle lidi útočit a útočit na jejich city, na jejich emoce. Takže tady rozhodně nemělo zaznít, nebo ani nebylo myšleno, že by lidé od 70 nebo od 65 let byli nesvéprávní, ale jde spíše o to, že k těmto šmejdům a k lidem, kteří využívají lidí, kteří již opravdu nemají možnost se na někoho obrátit s tím, aby jim někdo poradil, aby na něco bylo myšleno, což samozřejmě my jako Úsvit přímé demokracie budeme podporovat.

Ještě k tomu, že je na to myšleno v občanském zákoníku s tím, že je možno vypovědět smlouvu, nebo že pokud nedostanou poučení, tak od toho můžou odstoupit. Víte všichni velmi dobře, jak tyto věci fungují a jak je kolikrát velmi složité se v tom potom orientovat. Bude to samozřejmě věc pro právníky. Nicméně si myslím, že je jednodušší, když k tomuhle vůbec nebude docházet. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická poznámka pan poslanec Jakubčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, my projednáváme novelu zákona o ochraně spotřebitele. Nevím, proč sem zatahujeme různé věkové skupiny. Spotřebitelé jsou takřka všichni. Pojďme se přestat bavit o důchodcích, pojďme se přestat bavit o seniorech, pojďme se bavit o spotřebitelích. Proč sem taháme seniory? Spotřebitel je každý člověk. Já se za seniora nepovažuji, jsem spotřebitel. Moje dcera není senior, je spotřebitel. To je ochrana všech spotřebitelů, nejen seniorů. Takže bych navrhoval, abychom ukončili tuto debatu o seniorech. Pojďme se bavit skutečně věcně o lidech, o spotřebitelích. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další přihlášky, ani faktické, ani řádné nemám, takže končím obecnou rozpravu. Ještě paní poslankyně Válková. Omlouvám se, hlásila jste se předtím, než jsem rozpravu ukončil, takže máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Mám jednu faktickou připomínku. Myslím si, že pokud tady hovoříme o seniorech, tak bychom si vždycky měli zvážit, zda je náš projev v souladu i s našimi závazky v oblasti antidiskriminačních opatření, jichž jsme účastníky na úrovni evropské legislativy. Tady rozhodně příspěvek mého jednoho předřečníka byl na hraně, ne-li v rozporu s těmito závazky.

A pak jsem jenom pro stenopis chtěla upozornit, že jsem u prvního bodu, aniž bych zpochybňovala výsledky hlasování, hlasovala pro, ale nějak se mi nerozsvítilo světélko. Pak jsem si to kontrolovala a skutečně tam je X, ani pro, ani proti. Teď budu svoje světélko sledovat. (Veselost v sále.) A poprosila bych, aby u bodu 1, protože samozřejmě chci a chtěla jsem hlasovat pro rezoluci, která byla jednomyslně odsouhlasena, aby se to světélko dodatečně ve stenopisu u mého jména objevilo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji, že nezpochybňujete hlasování. Pouze pro stenozáznam a takto to bude ve stenozáznamu uvedeno.

Pan poslanec Adam s faktickou poznámkou. Nebo řádnou, pane poslanče? S faktickou, máte prostor. Prosím.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové, § 39 současného občanského zákoníku říká: "Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonům nebo je obchází anebo se příčí dobrým mravům." Myslím, že je v zájmu všech, abychom bojovali proti gaunerům a šmejdům. Na tom se všichni shodneme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní už doopravdy končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda pan ministr nebo paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 11 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 15, přihlášeno je 187, pro 180, proti nikdo. Konstatuji, že můžeme pokračovat.

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, takže ji i končím. Zeptám se znovu na závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Nemají zájem. Máte zájem, pane ministře? Ano, tak prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Já vám všem chci poděkovat za zpracovatele, za iniciátory. Byla tady vzpomínaná celá historie, jak se vše vyvíjelo, jaký to mělo průběh, jaká byla motivace, jaké byly důvody. Rád jsem si vyslechl upozornění na to, že tady máme občanský zákoník a jiné právní normy, které to řeší, ale myslím si, aspoň ze své pozice, já se k tomu seniorskému věku hrdě hlásím, že už to s tou sebeobranou a reflexí není tak dobré, jak to je v případě většiny z vás - ještě nemáte ani 50. Čili si myslím, že senioři si zaslouží naši péči, i když je to dublováno v celé řadě jiných opatření. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo.

Přikročili bychom k hlasování o celém návrhu zákona. Mám zde návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Poprosím o novou registraci.

 

Než se všichni přihlásíte, tak přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 11."

Zahájím hlasování. Zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 16. Přihlášeno je 184, pro 184. Konstatuji, že tento návrh zákona byl jednomyslně schválen.

 

Dám prostor panu předsedovi klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, dneska možná už naposledy. Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Můžeme být spokojeni, můžeme být hrdi na svou práci. Poprvé jsme se jako Sněmovna představili jako těleso, které umí vyřešit jeden konkrétní problém. Ale já bych chtěl obrátit naši společnou pozornost k dalším mnoha různým šmejdům, kteří tady v prostředí České republiky šmejdí. Chtěl bych poprosit, abychom se i nadále věnovali obyčejné vymahatelnosti práva, kde je tisíce okradených lidí, kterým třeba některý podnikavec slíbil opravit koupelnu, vybral zálohu a zmizel, a okradený, třeba i senior, třeba i mladší člověk, byť je jakési rozhodnutí soudu, se zpátky ke svým penězům už nemá šanci dostat. Myslím si, že bychom každý našli ve svém okolí řadu případů, kde zapůsobili šmejdi. Pojďme se, prosím pěkně, s podtržením a s vykřičníkem pokusit zabývat vymahatelností práva i v dalších oblastech České republiky. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Končím projednávání bodu 1. Budeme pokračovat bodem 2. Ještě než jej otevřu, oznámím, že kolegyně Konečná má náhradní kartu č. 6.

 

Otevřu tedy bod

2.
Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny,
stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Chtěl bych vás informovat, že v minulém volebním období zřídila Poslanecká sněmovna následující stálé komise: Stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP