(14.40 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych potvrdit to, co tady teď řekl pan poslanec Pavel Kováčik. My jsme se v předchozí Poslanecké sněmovně zavázali, všechny politické strany, které zde byly, že se pokusíme rychle zpracovat materiál, který by napravil šílenou situaci s těmi tzv. šmejdy. A to, co je dnes předkládáno, je výsledek té práce, kde jsme se zavázali i veřejně, že se pokusíme přesvědčit veřejnost, že politické strany jsou taky schopny na něčem se dohodnout. Tedy jsem pro, aby se materiál projednal, tato norma, co nejdříve, aby platila co nejdříve, aby to zvěrstvo, které tady bylo v České republice, se nemohlo konat. Děkuji. (Potlesk některých poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i za dodržení času. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Brabec.

 

Poslanec Richard Brabec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, za poslanecký klub ANO chci říct, že my jsme ještě některá ustanovení této novely považovali za nedostatečná a chtěli jsme je zpřísnit. Nebyli jsme, jak víte, v minulém parlamentu, ale vzhledem k situaci a vzhledem k náročnosti a hlavně k urgentnosti této akce jsme se nakonec rozhodli podpořit novelu v prvním čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. My samozřejmě podpoříme tento návrh zákona podle § 90 odst. 2. Nicméně musím říct, že ten zákon není úplně dokonalý, protože de facto jenom určuje, že obchodní inspekce musí dostat informace, musí dostat předmět té schůzky, musí být určeno, kde se schůzka bude konat. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o seniory, i když někdy se to dotýká i lidí v produktivním věku, sám si vzpomínám na situaci, kdy před 18 lety jsem byl na takovouto akci pozván. Bylo to velmi nehezké, nevybíravé.

Ale myslím si, že problém těch staroušků - a teď mi prominou ti, co se dříve narodili - je ten, že oni třeba špatně vidí, špatně slyší, a pak podepíší smlouvu, kterou prostě přečíst nemohou, a teprve doma zjistí rodina, že podepsal něco, co podepsat neměl. A ta smlouva bohužel už je platná. A já si myslím, že tady od Nového roku bude platit nový občanský zákoník, který na toto pamatoval. A je potřeba říci, že tam oni do 14 dnů mohou bez důvodu odstoupit od smlouvy, a to vidím jako gros toho problému. Nikoli to, že inspekce bude mít přehled a bude chodit častěji na kontroly. Mimochodem - nebude to úplně tak beztrestné a bude to rozhodně stát víc peněz.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji panu poslanci Adamcovi. A pokud nejsou, pan poslanec Pospíšil? Prosím.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem podpořit tuto novelu, která tady leží a která byla připravena ještě v době vlády pana premiéra Nečase. A chci upozornit, že toto téma bylo vládou premiéra Nečase důkladně řešeno, a právě chci navázat na svého kolegu, který tady upozorňoval na nový občanský zákoník, který zpřesňuje úpravu už v současném občanském zákoníku a jasně stanovuje pravidla a možnosti odstoupení od takto uzavřené smlouvy.

Je dobré to tady říci právě z důvodu jakési osvěty, aby senioři a zvláště potom jejich děti v případě, že takováto smlouva je uzavřena, věděli, že takovouto možnost mají. A bylo by dobré, aby třeba i Ministerstvo průmyslu a obchodu a jiné organizace, které vytvářejí osvětu u těch, kteří bohužel jsou obětí chování tzv. šmejdů, tak aby o této právní úpravě věděli.

Takže to chci pouze tady podpořit, to, co říkal pan kolega Adamec. Chci upozornit na § 1829, který jasně říká, že od takovéto smlouvy je možno odstoupit ve lhůtě 14 dnů, a mimo jiné je stanovena povinnost těm, kteří smlouvu uzavírají, informovat seniora nebo občana o tom, že má možnost odstoupit od smlouvy. A pokud senior takovouto informaci o odstoupení nedostane, tak lhůta odstoupit se prodlužuje až na jeden rok. To si myslím, že je velmi dobré. Vychází to mimo jiné z evropské úpravy, z evropské směrnice, ale je to dále rozvinuto právě v občanském zákoníku. Je tam přesně doplněno, napsáno, že se jedná o smlouvy, které jsou uzavřeny během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb. Tedy přesně se to vztahuje na formy zájezdových aktivit, kdy je smlouva uzavírána mimo obchodní prostory.

Dámy a pánové, jak jsem řekl, upozorňuji na to zvláště z toho důvodu, pokud nás náhodou občané poslouchají, aby věděli o této možnosti ochrany, která vyvěrá z evropského práva a je nově upravena v novém občanském zákoníku a navazuje na úpravu i v současném zákoníku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Tejc je dalším. Stahuje přihlášku, dobře. Tak pan poslanec Okamura? Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, za Úsvit přímé demokracie bych chtěl říci, že také podporujeme tento návrh. Nicméně zároveň bychom chtěli následně zahájit diskusi na to, zdali už není čas, protože například děti do 18 let jsou chráněny jako nesvéprávné. Nicméně senioři, přestože nejsou nesvéprávní, tak nemají žádnou právní ochranu, přičemž se stoupajícím věkem se jejich schopnost vnímat a schopnost bránit se proti... (Nesouhlasné oživení v sále.)

Ne, pardon, ano, tak jestli máte staré rodiče jako já, jestli máte staré příbuzné, tak tito lidi prostě čím jsou starší, tak jsou čím dál slabší. (Neklid a hluk v sále.) A rád bych také zahájil diskusi...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím Sněmovnu, aby umožnila panu poslanci Okamurovi vystoupit a nerušila jeho vystoupení komentáři.

 

Poslanec Tomio Okamura: A rád bych řekl, že by bylo na místě zahájit také diskusi, zdali bychom neměli dát právní rámec například i lidem třeba starším 70 let, aby byli lépe chráněni právě proti nájezdům těchto šmejdů. Například tím, že stanovíme lepší rámec na to, kdy by mohli třeba vypovídat ty smlouvy, lépe je chránit. Protože právě u těch starších lidí - oni nejsou nijak chráněni právě proti těmto nekalým praktikám. Na rozdíl třeba od dětí do 18 let.

A druhá věc je, že mně tady v té úpravě, přestože ji samozřejmě podporujeme a budeme hlasovat pro, tak nám tady chybí třeba ošetření podomního prodeje. A bojíme se toho, že se tyto praktiky přesunou právě z těch předváděcích akcí směrem k podomnímu prodeji. A na to bychom se v Úsvitu chtěli také zaměřit, abychom potom mohli ochránit seniory právě ještě lépe a ještě pečlivěji.

To jsou dvě věci, co jsem k tomu chtěl říct, a samozřejmě podporujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda všechny tři přihlášky jsou faktické. Ano, tak pak je umožním tak, jak mi byly signalizovány. Nejdříve pan předseda klubu Kalousek, pak poslanec Lobkowicz, pan předseda Jurečka. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci to protahovat, ale přece jenom musím ostře zaprotestovat proti nápadu, který byl vznesen na půdě Poslanecké sněmovny. Je legitimní společenská diskuse o tom, zda člověk dozrává v 16, v 18 nebo v 21 a kdy je tedy plně způsobilý k právním úkonům. Není legitimní omezovat horní hranici. Tam je nezbytný individuální přístup. Bude-li předložen návrh zákona o zvláštní ochraně Tomia Okamury, jsem připraven se jím zabývat (smích a potlesk poslanců TOP 09), protože jsou k tomu nepochybně důvody. (Smích.) V žádném případě nemůžeme vůbec přemýšlet o tom, že bychom omezili horní věkovou hranici. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Lobkowicz, rovněž faktická poznámka. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Dobrý den, vážení kolegové, vážená vládo. Chtěl bych zde jenom přednést, že vloni mně bylo 71 let. To znamená, já už bych tady vlastně nesměl být, já bych měl být mrtvý, měl bych zkrátka někde lézt kanálem a nikde se neukazovat. Přitom si myslím, že ještě jsem na tom celkem dobře, že ještě mně to myslí, že umím rozhodovat. A proto se stavím proti tomu, když někdo říká, že od 70 let jsou lidé již neschopni přemýšlet. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda klubu Jurečka, prosím. První faktická.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Jen bych poprosil, aby si někteří řečníci nastudovali opravdu stav věci. Dnes podomní prodej může řešit opravdu samospráva, může to řešit radnice ve městech. Takže prosím, nemíchejme tady "hrušky s jabkama" a nedělejme tady z toho estrádu.

Já bych jenom chtěl zareagovat věcně za náš klub. Myslím si, že není co řešit, my to podpoříme, tento vládní návrh v prvním čtení. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP