(18.00 hodin)
(pokračuje Dolejš)

No ale protože do dneška jsme neměli hlavu Sněmovny, tak to nebylo komu předávat, a tím jsme se dostali procedurálně do skluzu, kdy je velmi obtížné se dostat, byť v nějaké nouzi či časové tísni, k tomu, abychom to ještě stihli. Nejjednodušší, abychom sami sobě nezkomplikovali život, by nyní bylo vyjmout z těch čtyř opatření toto jediné - tím avizuji, že u těch dalších tří opatření za prvé nebudu vystupovat a za druhé že jsme vstřícní - a buď ho tedy nepřijmout, což by mohl být problém, protože ještě nevíme, jak by to dopadlo s odložením účinnosti civilního kodexu. Nám by se to tedy líbilo, protože bychom vytvořili tlak řekněme na odložení účinnosti. Pak bych tady měl pro vás jemnější variantu, a to přerušit projednávání tohoto bodu a v průvodním usnesení vyzvat vládu, aby v této věci byla aktivní, a do doby, než projednáme urychleně stručnou novelku o odložení účinnosti občanského zákoníku, to nechali u ledu a pak to doprojednali podle toho, jak to dopadne. Tam bychom se v čase do Silvestra nějak sešli. Já se obávám, že druhé čtení státního rozpočtu nás stejně přinutí, abychom pracovali i mezi svátky, tak proč tam někam nevsunout tento rozhodovací problém?

Čili když zopakuji závěry, protože tady není rozlišena podrobná a obecná rozprava, tak pro zpravodajský stolek, když to zopakuji, tak první řešení je přerušit a vyzvat vládu a druhé řešení, poněkud tvrdší, je nehlasovat pro, čímž avizuji, jak se zachová frakce KSČM u tohoto bodu, a kdyby to náhodou vyšlo, tak abychom nezpůsobili neštěstí, dát průvodní usnesení k tomu, aby vláda předložila návrh na odložení účinnosti občanského zákoníku.

S doprovodným usnesením, které navrhoval kolega Tejc, nemáme problém, když si všichni uvědomujeme, jaká rizika a problémy to způsobí, tak analyzujme, novelizujme, ale já se obávám, že tohle není až tak kardinální, abychom uklidnili právnickou i občanskou veřejnost.

To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Slova se ujme pan poslanec Jan Mládek, připraví se pan kolega Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říci několik slov k zákonnému opatření o daňových zákonech.

Já si myslím, že jsme tady obětí jakéhosi megalomanství, které vytvořilo meganormu, která bude neštěstím pro naši zemi nejen v nejbližších několika letech, ale pěti až deseti letech nejméně, než se usadí judikatura a než všechno bude jasné. Bohužel jsme teď v situaci, že akorát minimalizujeme škody, které nastanou. Je ale třeba tady jasně říci, že by bývalo bylo daleko lepší, kdyby pokračovaly dílčí novely v této oblasti, bez megalománie, že musí být jeden obrovský zákoník.

Chtěl bych zároveň poděkovat Senátu za to, že přijal toto zákonné opatření, protože on musel reagovat na některé věci, které byly naprosto neuvěřitelné. Minulá vláda dělala změny v daních z dividend a investičních společností přímo na zasedání vlády bez účasti odborného aparátu, který byl vyřazen. Výsledkem bylo, že bylo nulové zdanění z dividend a investičních společností. Takhle se ono Lucembursko vybudovat nedá, takhle se vybudovala akorát díra do veřejných financí. Čili bylo třeba konat.

Bohužel to, že je to všechno na poslední chvíli šito horkou jehlou a že by to chtělo odklad minimálně o rok, tj. legisvakanci prodloužit, je možné doložit na jednom velmi konkrétním případu. Již včera se objevily první náznaky o tom, že v tomto zákoně jsou některé nečekané důsledky, a to ve zdánlivě pozitivní věci, že občanský zákoník předpokládá, že bude pokud možno spojováno vlastnictví nemovitosti a půdy. Trošku bylo v té debatě pozapomenuto na daňový dopad. Teď to vypadá tak, že se bude platit DPH i z té půdy, na které se podílíte, pokud si koupíte byt. Čili v minulosti se neplatilo DPH z půdy, teď se bude platit 15 %, pokud je to takzvaný sociální byt, a 21 %, pokud není. Povede to ke zvýšení ceny bytů podle konzervativních odhadů asi o 1,5 až 2 %, ale v Praze by to mohlo být také 5 %.

Je tam samozřejmě neočekávaný paradoxní výsledek pro fiskál, a to je očekávaný výnos 1,2 až 1,4 mld. korun. Z toho musí mít člověk smíšené pocity, protože pravicová vláda zvedla daňovou zátěž, aniž o tom věděla. Tím dodala pozitivní výnos pro státní rozpočet 1,2 až 1,4 mld. korun. Trošku děsivé na tom je, že to nebylo vědomé, že se to prostě tak nějak stalo, aniž většina zákonodárců tušila, že tak činí.

Negativní samozřejmě je, že situace ve stavebnictví je velmi těžká a vyšší ceny bytů rozhodně nepomohou české ekonomice v této obtížné době.

Nicméně patřím k těm, kteří si stále myslí, že to musíme schválit, protože jinak by tady vznikla velmi komplikovaná situace.

Chtěl bych odpovědět panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Je samozřejmě velmi obtížné vyčíslit dopady, protože kdyby vznikl chaos, budou rozhodovat soudy, a soudy rozhodují, na to precedenty jsou, v případě pochybností vždy ve prospěch daňového poplatníka. Čili podle velmi střízlivých odhadů Ministerstva financí to je riziko nějakých 30 až 40 mld. korun, což samozřejmě není dobré riskovat.

Občanský zákoník tedy bude pro nás všechny poměrně drahou záležitostí. Povede ke znejistění právních vztahů, dodatečné náklady budou minimálně v jednotkách miliard korun ročně jak pro firmy, tak pro domácnosti a čekají nás rychlé novely, o čemž již konečně mluví i doprovodné usnesení. Jedna z těch novel by nepochybně asi měla být o DPH za půdu, kterou v zásadě nikdo nechtěl a která se tam dostala tak nějak mimochodem.

Chtěl bych vyzvat vládu, aby přes všechny pochybnosti, jak tady pěkně popsala paní profesorka Válková, a rozhodnutí Ústavního soudu, byly hledány cesty nejenom k tomu, že se bude novelizovat občanský zákoník hned brzy po jeho vstoupení v platnost, ale aby se přece jenom ještě našla cesta, aby to bylo minimálně rok legisvakantní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Mládkovi. Slova se ujme pan Miroslav Kalousek a připraví se pan kolega Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedo Sněmovny, Senátu, vlády, napadá mě, že tohle je výjimečná chvíle, protože při projednávání tohoto bodu kdyby byl ještě přítomen pan prezident, tak tady byla celá první ústavní čtyřka. To si nepamatuji za celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně.

Přesto dovolte, abych se vymezil vůči proslovu pana poslance Dolejše, na kterém bude nejlépe vidět, že tady diskutujeme dvě témata současně. Téma rekodifikace občanského zákoníku v oblasti daňové legislativy, aby mohl občanský zákoník vstoupit v účinnost k 1. 1. 2014, a téma daňových změn.

Pan poslanec Dolejš je zjevně spokojen se změnami, které si prosadil Senát a musela respektovat vláda v tomto zákonném opatření v oblasti daňových změn, není spokojen s tím, že bude občanský zákoník díky tomu moci vstoupit v účinnost k 1. 1. 2014. Já jsem přesný opak. Já respektuji, že díky tomuto zákonnému opatření bude moci vstoupit v účinnost občanský zákoník k 1. 1. 2014, a proto avizuji já i klub TOP 09, že budeme hlasovat pro toto zákonné opatření, ale samozřejmě nejsme spokojeni s daňovými změnami, které v tom vlastně vláda na tlak Senátu musela učinit, aby zprůchodnila účinnost občanského zákoníku. Dovolte, abych se tam zastavil u několika málo aspektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP