Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marie Pěnčíková

Schůze: 10, 12, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 39, 42, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

92. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 147/
část č. 228, část č. 231 (19. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

19. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
část č. 144 (17. 7. 2014)

20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - třetí čtení
část č. 148 (23. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/4/ - vrácený Senátem
část č. 218 (23. 9. 2014)

16. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
část č. 140 (18. 9. 2014)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 321 (25. 9. 2014)

130. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení
část č. 343 (26. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 293, část č. 300 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení  
část č. 8, část č. 14 (21. 10. 2014)

132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 74 (23. 10. 2014), část č. 289 (6. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 83 (3. 12. 2014)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení
části č. 138-140 (5. 12. 2014)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 289 (12. 12. 2014)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - třetí čtení
části č. 293-296 (12. 12. 2014)

134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 87-88 (4. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 115 (22. 1. 2015), část č. 259, část č. 267 (12. 2. 2015)

143. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/7/ - vrácený Senátem  
část č. 160 (10. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 75 (12. 3. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 117 (18. 6. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  
část č. 172 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 119 (8. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 313, část č. 319 (22. 10. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
části č. 257-258 (28. 1. 2016), části č. 355-356 (11. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 246 (10. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 116 (14. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení
část č. 78 (25. 5. 2016)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení
část č. 269 (3. 6. 2016)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení
části č. 224-225 (2. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
části č. 120-121 (8. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení
část č. 17 (18. 10. 2016)

111. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
část č. 288, části č. 292-293 (8. 11. 2016)

182. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - třetí čtení
část č. 128 (21. 10. 2016)

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 87 (20. 10. 2016), části č. 234-237 (27. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 372 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

198. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - třetí čtení
část č. 290 (9. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

290. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (12. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - druhé čtení
část č. 172 (28. 2. 2017)

270. Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/
část č. 95 (23. 2. 2017)

294. Ústní interpelace
části č. 115-116 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

23. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - druhé čtení
část č. 373 (28. 4. 2017)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 219 (12. 4. 2017)

288. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81 (6. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
části č. 105-106 (6. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 150 (23. 5. 2017)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení
část č. 157 (23. 5. 2017)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení
část č. 59 (17. 5. 2017)

258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení
část č. 322 (7. 6. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - třetí čtení
části č. 117-118 (30. 6. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

část č. 166, části č. 169-170, část č. 177 (13. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP