Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Margita Balaštíková

Schůze: 6, 10, 12, 17, 26, 27, 42, 44

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení  
část č. 51 (5. 2. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení
části č. 35-36 (11. 6. 2014)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení
část č. 287 (20. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

19. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
část č. 144 (17. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

16. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
část č. 140 (18. 9. 2014)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení
část č. 188 (23. 9. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 204 (2. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 65, část č. 67, části č. 69-70 (29. 4. 2015), část č. 231 (22. 5. 2015), části č. 264-266, části č. 268-269 (27. 5. 2015)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - druhé čtení  
části č. 19-20, část č. 23 (1. 3. 2016)

173. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - třetí čtení
část č. 336 (23. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

23. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení
část č. 184 (19. 4. 2016)


Přihlásit/registrovat se do ISP