Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Olga Havlová

Schůze: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  
část č. 66 (16. 12. 2013)

44. Ústní interpelace
část č. 49 (12. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

2. Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  
část č. 23 (21. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  
část č. 44, část č. 46 (5. 2. 2014)

22. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení  
část č. 125 (11. 2. 2014)

24. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  
část č. 162 (12. 2. 2014)

25. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení  
část č. 167 (12. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 295 (18. 2. 2014)

67. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/  
část č. 77 (6. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 95, část č. 105 (6. 2. 2014), část č. 217 (13. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 150 (25. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení  
část č. 104, část č. 107 (7. 5. 2014)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení  
část č. 186, části č. 193-194 (14. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
části č. 242-243, část č. 253 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení
část č. 155, část č. 160 (17. 6. 2014)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení
část č. 288 (20. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 107 (12. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 92 (17. 7. 2014)

9. Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení
část č. 100 (17. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

část č. 326 (26. 9. 2014)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
části č. 56-57, část č. 59 (17. 9. 2014)

27. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení
část č. 97 (18. 9. 2014)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
část č. 257 (24. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 114, část č. 120 (18. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
část č. 58 (22. 10. 2014)

3. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 227 (31. 10. 2014)

131. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47 /sněmovní dokument 1142/
část č. 79, část č. 81, část č. 85 (23. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení
část č. 244, část č. 247 (11. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 84-85 (22. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení  
část č. 25, část č. 47 (11. 3. 2015)

95. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47
části č. 43-44 (11. 3. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 201 (2. 4. 2015), část č. 331 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 229, část č. 231 (22. 5. 2015)

133. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření správnosti, hospodárnosti a zákonnosti postupů osob, které jsou odpovědné za projekt, stavbu a stavební dohled při projektování a výstavbě pražského tunelového komplexu Blanka, a osob odpovědných za ochranu zájmů investora při realizaci tunelového komplexu Blanka. /sněmovní dokument 2124/
část č. 198 (21. 5. 2015)

28. schůze (26. 5. 2015)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 36 (26. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

část č. 3, část č. 7 (16. 6. 2015), část č. 162 (7. 7. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 166, část č. 168 (7. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 120 (18. 6. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 44, část č. 50 (1. 10. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/8/ - vrácený Senátem  
část č. 57 (16. 9. 2015)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení  
část č. 88 (16. 9. 2015)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 96 (16. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení
část č. 27 (6. 10. 2015)

105. Návrh poslanců Marka Černocha, Petra Adama, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové, Davida Kádnera a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení
část č. 385 (27. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení  
část č. 22, část č. 29 (5. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 2 (24. 11. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - druhé čtení
část č. 259, část č. 263 (10. 12. 2015)

47. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení
část č. 292 (11. 12. 2015)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
část č. 199, části č. 201-202 (9. 12. 2015)

195. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014 /sněmovní tisk 446/
část č. 387 (17. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
části č. 109-110, část č. 122 (26. 11. 2015), část č. 272 (10. 12. 2015)

Sloučená rozprava k bodům 62 a 97 /sněmovní tisky 508 a 272/
část č. 314 (15. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

část č. 149 (26. 1. 2016)

Slib poslance
části č. 5-6 (19. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

část č. 2 (1. 3. 2016), část č. 321 (23. 3. 2016)

53. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení
část č. 344 (23. 3. 2016)

67. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 559/ - prvé čtení
část č. 283 (11. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 150 (19. 4. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení  
část č. 79 (13. 4. 2016)

166. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - třetí čtení
část č. 328 (4. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

část č. 7 (24. 5. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 242, část č. 249 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení  
část č. 51 (29. 6. 2016)

216. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
část č. 113 (30. 6. 2016)

220. Ústní interpelace
části č. 122-123, část č. 129 (30. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

část č. 7 (6. 9. 2016)

210. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - třetí čtení
část č. 52 (7. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

111. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
část č. 287 (8. 11. 2016)

215. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (19. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
části č. 108-109 (20. 10. 2016), část č. 371 (10. 11. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

282. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
části č. 19-20 (10. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 385 (2. 2. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení
část č. 324 (15. 3. 2017)

285. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
část č. 348, části č. 354-355 (15. 3. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 109 (23. 2. 2017), části č. 254-255 (2. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

část č. 7 (4. 4. 2017), část č. 37 (5. 4. 2017), část č. 150 (11. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
část č. 110 (6. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení
část č. 316 (7. 6. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 959/6/ - vrácený Senátem
část č. 212 (12. 7. 2017)

99. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - třetí čtení
část č. 267 (14. 7. 2017)

190. Ústní interpelace
část č. 96, části č. 100-101, část č. 103 (29. 6. 2017), část č. 237 (13. 7. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 37 (6. 9. 2017)

92. Ústní interpelace
část č. 106 (7. 9. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 50 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP