Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Nekl

Schůze: 1, 4, 6, 8, 10, 25, 26, 29, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

17. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/  
část č. 45 (27. 11. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  
část č. 61 (16. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 53-54 (5. 2. 2014)

62. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 17/  
části č. 70-71 (6. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 223, část č. 236 (13. 2. 2014)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení  
části č. 129-130 (11. 2. 2014)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení  
část č. 250 (14. 2. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení  
část č. 6 (29. 4. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení
část č. 154, části č. 160-161 (17. 6. 2014)

45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení
části č. 58-59 (11. 6. 2014)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení
části č. 289-290 (20. 6. 2014)

79. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
část č. 180 (18. 6. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 111 (22. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 230, část č. 232 (7. 4. 2015)

115. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 369/
části č. 171-172 (2. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 201 (2. 4. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 238 (8. 7. 2015)

16. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení  
část č. 10 (16. 6. 2015)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - druhé čtení  
části č. 12-13 (16. 6. 2015)

131. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení
části č. 208-209 (8. 7. 2015)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení
část č. 210 (8. 7. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
část č. 268, část č. 275 (10. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení
část č. 75 (20. 1. 2016)

136. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014 /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení
část č. 241 (28. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 260 (28. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

31. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení
část č. 52 (2. 3. 2016)

217. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 667/
část č. 84, část č. 87 (3. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 95 (3. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

230. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 86-88 (14. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 114 (26. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

220. Ústní interpelace
části č. 128-129 (30. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 125 (8. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení
část č. 324, část č. 327 (9. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
části č. 358-359 (10. 11. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení
část č. 330 (1. 2. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 254 (19. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

219. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení
část č. 125, část č. 127 (24. 2. 2017)

299. Daňové podvody ministra financí
část č. 338 (15. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
část č. 110 (6. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

3. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení  
část č. 20 (16. 5. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP