Sněmovní tisk 543
Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS VládaVL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Polčák, Petr Gazdík, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 30. 11. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0543.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2011 jako tisk 543/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Navržené změny předpisů (1)Přihlásit/registrovat se do ISP