(17.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nikdy by takhle o sobě nemluvili senátoři, ani to neslyšíme. Vždycky slyšíme: no tak ať se rozpustí Sněmovna. Vždyť to je to nejsnadnější. Nikdo nikdy nemluví o tom, jestli Senát má existovat, nebo nemá, jestli se mají rozpouštět kraje, nebo se nemají rozpouštět kraje, jestli například radnice jsou dobře, když jsou stabilní, nebo nejsou stabilní. Ale Sněmovna, která má navíc oproti Senátu kompetenci jak k vládě, což je výjimečná a důležitá kompetence dávat důvěru nebo nedůvěru vládě, Sněmovna, která jediná má kompetenci k tomu základnímu ekonomickému zákonu země, ke státnímu rozpočtu, tak je to přesně ta Sněmovna, která je na té střelnici neustále na terči, a vždycky se řekne: no když se něco děje, tak prostě tu Sněmovnu sestřelíme.

Já s tím naprosto nesouhlasím z těchto důvodů tady, protože jsem řekla, že vše, co je před námi, bude nejenom debata o svobodě, o obhajobě svobod, protože když vidím ústavní většinu v Senátu levicovou, a extrémně levicovou, tak se obávám případného vývoje, který by podobnou většinu mohl vytvořit také na půdě Poslanecké sněmovny. A já z tohoto důvodu říkám, že otevřeně a odvážně si nemyslím, že je správný krok rozpustit Poslaneckou sněmovnu, a otevřeně a odvážně říkám, že poslanci jsou ti, kteří mají svůj úkol vždycky dokončit. (Hluk z lavic poslanců KSČM.)

A potom, dámy a pánové, už jenom na konec... Už jenom na konec (s pohledem do levé části sálu)...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím klid ve sněmovně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Možná jsme na něco zapomněli v těch našich vystoupeních. Tak mi jako předsedkyni Poslanecké sněmovny dovolte, abych také za vás všechny poděkovala občanům České republiky za to, že nás podporovali ve funkcích, do nichž nás zvolili. Že to byli oni, kteří nám v našem výkonu mandátu pomáhali, kteří jej sledovali, kteří říkali, co se jim líbí, a kteří říkali, co se jim nelíbí. Všem těmto aktivním občanům České republiky děkuji a věřím, že jejich spolupráce s budoucími zastupiteli, s budoucími poslankyněmi a poslanci, bude stejně silná a stejně aktivní.

Zároveň chci poděkovat vám, dámy a pánové, všem svým kolegyním a všem svým kolegům. Navzdory tomu, v čem jsme se všem lišili, a nebylo toho v žádném případě málo, navzdory tomu bylo mou ambicí od první chvíle, kdy jsem se stala předsedkyní Poslanecké sněmovny, hledat tady shodu mezi námi na tom, na čem ji bylo možno nalézt, a vést Poslaneckou sněmovnu k tomu, aby měla váhu ve veřejnosti. Že se to vždycky nemohlo podařit, je jasné. Že slyším často od občanů o tom, proč se tam proboha hádáte, co to předvádíte, my vás takhle nechceme vidět, a já neustále opakuji, že Poslanecká sněmovna je místem názorových sporů, že tomu ani jinak být nemůže, že tomu tak bylo v minulosti, je tomu tak v přítomnosti a bude tomu tak i v budoucnosti. Ale to je prosím obhajoba parlamentarismu, obhajoba toho, co má poslanec a poslankyně umět. Takže vám všem, kteří jste mi v tom byli nápomocni, vám chci poděkovat.

A chci také poděkovat, a to už říkám ne jako poslední, ale prostě vždycky někdo ten poslední v řadě je, tak také děkuji všem zaměstnancům Poslanecké sněmovny a všem, kteří nám pomáhali náš úkol plnit.

Dámy a pánové, přeji vám do osobního života, ať už vás cesty povedou kamkoli, aby se vám dařilo, aby ve vašich rodinách vládla pohoda, abyste byli zdraví, a přijmete-li příště na sebe úkol býti poslankyní nebo poslancem, abyste věřili a věděli, že to je úkol na celé volební období a že tady nejste zvoleni od toho, abyste, když to někoho napadne, zamávali rukou a rozpustili se.

Děkuji vám všem za pozornost. (Dlouhotrvající a bouřlivý potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, dámy a pánové, myslím, že jsme vyčerpali všeobecnou rozpravu, já už aspoň žádnou další přihlášku do ní nemám, takže mi dovolte, abych všeobecnou rozpravu ukončil. Otevírám rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem rád, že tady paní předsedkyně Sněmovny ukončila tu všeobecnou rozpravu tím, že se vrátila i k historii. Že se vrátila především k té dávnější historii a pojmenovala ty okamžiky, kdy skutečně byl ohrožen parlamentarismus. Já jsem do značné míry s tím jejím projevem souhlasil a v tomto smyslu mě mrzí jen to, že tady zaznívá až dnes. Že nezazníval, když se stavěly vlády na přeběhlících, že nezazníval, když byl vyhlašován stav legislativní nouze a že nezazníval (potlesk poslanců ČSSD), když se tady v nočních hodinách válcovalo.

Ale co bylo, to bylo. V tuto chvíli mám jednu povinnost, a to navrhnout usnesení Poslanecké sněmovně, které zní takto: "Poslanecká sněmovna navrhuje prezidentu republiky, aby podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustil."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to máme tedy návrh, který zazněl v podrobné... Dívám se, jestli se nehlásí nikdo další do podrobné, není tomu tak, takže podrobnou rozpravu můžu ukončit.

Já bych vás měl nyní všechny odhlásit, jak se tak dívám, protože mám tady několik žádostí. Takže vás všechny odhlašuji.

(Poslanci ODS opouštějí sál).

Tak prosím tedy a ještě zagonguji, i když předpokládám, že tu všichni jsou, ale pro jistotu upozorním na to, že se bude hlasovat. Předpokládám, že všichni, kdo chtějí hlasovat, jsou přítomni ve Sněmovně.

Pan poslanec Grebeníček má náhradní kartu číslo 54.

Budeme hlasovat o tom textu usnesení, který jsme tady před chvíli slyšeli.

Pan poslanec Rykala má náhradní kartu číslo 68.

Na tabuli je nastaveno kvorum 120 a my budeme tedy hlasovat.

 

Opakuji, budeme hlasovat o návrhu usnesení, který předložil a přečetl pan poslanec Jeroným Tejc. Všichni si ho pamatují.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 6, přihlášeno je 147, pro hlasovalo 140 (potlesk poslanců z levé části sálu), proti 7. Já tedy mohu jen konstatovat, že Poslanecká sněmovna navrhuje prezidentu republiky, aby podle článku 35 odst. 2 Ústavy České republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustil.

 

Vážení kolegové, já tedy končím dnešní jednací den a pravděpodobně tedy i poslední jednání Poslanecké sněmovny v tomto volebním období. Přeji vám příjemný večer.

 

(Schůze skončila v 17.18 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP