(16.40 hodin)
(pokračuje Bém)

Jsem přesvědčen, že TOP 09 nebude žádným vítězem těchto voleb a se svým skromným volebním výsledkem a ještě skromnějším volebním výsledkem ODS bude nakonec s křížkem po funusu litovat kroku, ke kterému se odhodlala. ODS odejde poražena k velkému jásotu mnoha představitelů mediálního časoprostoru. Co hůře, česká politika dle mého názoru ztratí posledního vojáka obhajujícího alespoň občas a alespoň trošku poslední zbytečky občanských svobod a liberálního ekonomického programu. Schválně říkám - poslední zbytečky.

ČSSD ve volbách nezvítězí. Nebo respektive ona možná bude první na pásce. Ale s velkou pravděpodobností k překvapení členské základny bude mít nejspíše menší volební zisk než ve volbách v roce 2010 za působení Jiřího Paroubka. Jsem zvědav, upřímně řečeno, jsem zvědav, zdali předseda ČSSD v té chvíli přijde a rezignuje na svoji funkci, tak jako to, jestli se nepletu, udělal v roce 2010 Jiří Paroubek.

Za osmé. Věci veřejné a LIDEM zmizí z celostátní politické mapy.

Za deváté. V Poslanecké sněmovně bude zastoupena touto Poslaneckou sněmovnou tak často kritizovaná a troufnu si tvrdit až dokonce nenáviděná prezidentská strana.

Za desáté. Je vysoce pravděpodobné, že do rozhodování o budoucnosti této země začnou promlouvat mediální magnáti. Neberte mě úplně za slovo, protože oni už do ní dávno promlouvají. Ale mediální magnáti dnes řídící tzv. nezávislá média, a dokonce prostřednictvím svých kandidátek vysílající nezávislé novináře na kandidátky těchto nezávislých médií. Není vyloučeno, že se tak stane. Ptám se, jaká tedy role v tomto novém politickém časoprostoru bude definována takzvané frontě nezávislých, demokracii kontrolujících sdělovacích prostředků.

Dámy a pánové, dovolte mi na závěr se vrátit k oné seppuce, tedy japonské rituální sebevraždě, tedy tomu nám spíše známému harakiri. Poslední odstavec, který si dovolím vám přečíst a citovat z odborné literatury.

"Provádění seppuky se řídilo jasně danými pravidly, s nimiž byli samurajové seznamování už od útlého dětství. Pokud to okolnosti dovolovaly, měla být provedena na zvlášť k tomu vybraném a uzpůsobeném místě před takzvanými diváky." Já si myslím, že Poslanecká sněmovna je ideální prostředí pro to. "Přípravu na harakiri začínal japonský šlechtic zpravidla hostinou." Nevím, před chviličkou jsem byl v místním bufetu Poslanecké sněmovny a myslím, že už se připravuje na mezidobí volební kampaně, protože všechno je vyjedeno. "Začíná tedy japonský šlechtic zpravidla hostinou, následně meditací." Navrhuji, abychom se před hlasováním do takové meditace pustili alespoň na chviličku. "Následně natíráním těla vonnými oleji." Pan kolega Skokan tady hovořil o masérech, tak možná, že bychom se mohli touto inspirací začít řídit. "Poté si japonský šlechtic klekl na zvláštní bíle lemovanou rákosovou rohož, tzv. tatami, čelem k nízkému bílému stolku a začal odkládat svůj oděv." Asi v tuto chvíli bychom měli prohlásit toto jednání za uzavřené, abychom přeci jenom prostřednictvím sdělovacích prostředků nevytvořili děs a hrůzu a nedopustili se nějakého jiného morálního zločinu na naší dospívající generaci. "Začal odkládat svůj oděv, až byl od kyčlí nahoru zcela nahý. Potom položil oděv ze sebe za sebe a rukávy svázal pod koleny do uzlu. Uchopil krátký meč, který na stolku ležel zabalen do bílého papíru nebo mu byl podán jeho nejlepším přítelem (Výkřik z levé části sálu: Dejte mu meč!), zdvihl jej k čelu, chytil v jeho středu pravou rukou a pomalu si jej vbodl do levé a pak pokračoval čepelí doprava a pomalu ještě směrem vzhůru..." A nezlobte se, už to nemůžu dál číst, protože i na mě je to příliš a myslím si, že od této chvíle by citace z odborné literatury byla nepřístupná nejenom mládeži, ale i nám dospělým.

Takže dámy a pánové, dovolte, abych se s vámi touto cestou rozloučil. Spějeme směrem ke krásné rituální sebevraždě, ke které nám ale ještě něco maličko chybí. A tady jsme měli krásnou inspiraci. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Grospič má faktickou, jestli se nepletu. A o slovo se přihlásil ministr Martin Pecina. Máte faktickou, nebo je to řádná přihláška? Řádná. Takže faktická má přednost, pan poslanec Grospič tedy jako první. Dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuju, pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím řekl svému předřečníkovi, že v České republice žije přes 10 milionů lidí. Většina těchto lidí se dostává do výrazných problémů, jak přežít ze dne na den. Poslaneckou sněmovnu, zejména českou pravici, to absolutně nezajímá. A předvádí tady v poslední den jednání této Sněmovny, kdy máme rozhodnout o svém rozpuštění a vypsání předčasných voleb, předvádí tady česká pravice morbidní divadlo, které hraničí s jakoukoliv lidskostí, ale také kultivovaností projevu v této Poslanecké sněmovně, ale i na veřejnosti. Myslím si, že by to lidé měli odmítnout. Že by to měli odmítnout lidé, kteří věří v lepší budoucnost v České republice a v řešení problémů, které trápí Českou republiku. A že by to mělo být velké poučení před nadcházejícími, doufejme, předčasnými volbami v České republice. A musím říci i sám za sebe, že soucítím s tímto a odmítám poslouchat takováto vystoupení, které tady předvedl pan Bém. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil ministr Pecina. Máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevím, jestli je teď vhodný okamžik pro moje vystoupení, protože po té komické vložce bych nerad, aby to mé vystoupení bylo chápáno jinak, než je zamýšleno.

Včera jsem byl vyzván moderátorem v České televizi, abych vyjádřil svůj názor, jak dnešní hlasování dopadne. Já jsem ho vyjádřil a pochopil jsem poté, že někteří páni poslanci nebo paní poslankyně to brali jako osobní útok, a byl jsem vyzván, abych se omluvil. Já sice po té dnešní diskusi usuzuji, že kdyby se každý měl omlouvat za podobné výroky, tak bychom tady byli do půlnoci. Ale přesto nechci to zlehčovat, chci jít příkladem, a pokud tedy někdo mým včerejším výrokem, kdy jsem vyjádřil na přímý dotaz moderátora svůj názor, jak dnešní hlasování dopadne, pokud se někdo tímto názorem cítil nějak poškozen nebo uražen, tak se mu tímto omlouvám. Zvláště se tedy jmenovitě omlouvám panu poslanci Gazdíkovi a hnutí Starostové. Byť jsem je ve svém prohlášení nezmínil, tak jsem z té emocionální reakce pochopil, že on se tím cítil poškozen nejvíce. Čili má omluva jemu a všem pánům poslancům a paním poslankyním, kteří se tímto nějak cítili uraženi nebo kráceni na svých právech. A věřím tomu, nebo doufám, že jsem se včera mýlil, a jsem tomu velmi rád, a že dneska se Sněmovna skutečně rozpustí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Gazdík, který se hlásí.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dovolte mi jenom, abych vám poděkoval, že jsem se nezklamal, že jste se skutečně projevil jako džentlmen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď máme tady přihlášku paní poslankyně Ivany Weberové, řádnou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP