(15.50 hodin)
(pokračuje Skokan)

Dnes se ústavní právníci pan Tejc a pan Polčák bojí ústavní stížnosti. A když jsem vás, pánové, upozorňoval před čtrnácti dny, tak to jste se nebáli? Byli jste si tak jisti, anebo to bylo z vaší strany pokrytectví? Napadáte pana prezidenta, že zneužívá prezidentských pravomocí. Dokonce pan Kalousek mluví o ústavním puči. A přitom jeho právník, zároveň předseda ústavněprávního výboru, posvětil, že se hlasování o důvěře neodložilo. V tu chvíli považoval moje připomínky za neodůvodněné, a za čtrnáct dní se bojí, že mám pravdu? Nebo se TOP 09, Starostové a nezávislí bojí, že se nedočkají toho, čeho by se dočkali co nejdříve, a to aby mohli společně vládnout jako TOP 09, Starostové a nezávislí se sociální demokracií? Tak si ještě chvilku počkejte.

Vážení kolegové, pokud jste si byli jisti, že jste přehlasovali moji námitku oprávněně, tak se nyní nemáte čeho bát. Anebo se ptám, jestli předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny a stínový ministr vnitra mají snad ambici zpochybňovat autoritu Ústavního soudu. Zpochybňujte moji autoritu, zpochybňujte autoritu Věcí veřejných, zpochybňujte autoritu této vlády, zpochybňujte tuto Sněmovnu, zpochybňujte pana prezidenta, ale zpochybňovat autoritu Ústavního soudu, to už se mi zdá opravdu velmi silná káva.

Já jsem prostě přesvědčen, že hlasování o důvěře vládě a rozpuštění Sněmovny spolu nesouvisí, protože spolu nevznikalo. Stížnost jsem podal, protože vedení Sněmovny si dlouhodobě ze zákona o jednacím řádu této Sněmovny opakovaně dělá trhací kalendář. Mohu snad připomenout odebírání slova při církevních restitucích, mohu připomenout, že se dokonce hlasovalo o přestávce, když se jednalo o církevní restituce, mohu připomenout procesní nedostatky té zmiňované přípravy 57. schůze, mohu připomenout nezákonnou přítomnost masérů v jednacím sále, kteří měli zmasírovat některé poslance, aby změnili svůj názor při hlasování o důvěře vládě, mohu připomenout nedostatky při sčítání hlasů, nedostatky při projednání žádosti vlády o vyslovení důvěry a neprojednání této žádosti ve výborech, ale byl by to dlouhý seznam a tím vás nebudu tady zdržovat.

Tyto a další věci byly jasným narušením Ústavy a také jasným narušením Listiny základních práv a svobod. Podle mne byla narušena svobodná politická soutěž a bylo porušeno právo na svobodu projevu. Proto by bylo nejlepší, aby se tato Poslanecká sněmovna rozpustila okamžitě, aby tento nepořádek skončil, a té příští Sněmovně přeji lepší vedení.

A jestli se tato Poslanecká sněmovna nerozpustí, tak ne proto, že Skokan podal ústavní stížnost, ale proto, že právě v této chvíli je podána jiná ústavní stížnost, a to na neregulérnost rychlého vypsání termínu voleb, kdy politické strany se nebudou moci připravit do října. Teď se mohu jenom zeptat - a děkuji, že jste se ztišili a začínáte konečně vnímat -, jak dlouho tuto ne Skokanovu, ale tu druhou ústavní stížnost bude projednávat Ústavní soud a s jakým výsledkem. A není vyloučeno, že díky projednávání této druhé ústavní stížnosti, která směřuje právě proti tomu, co tady bylo řečeno, volby budou až na jaře příštího roku, a já se jenom ptám, jestli se náhodou nemůže stát, že když Ústavní soud bude projednávat tuto druhou ústavní stížnost a do té doby budou odloženy volby a ty volby se budou konat až na jaře, jestli náhodou do té doby nebudou vládní návrhy hladce schvalovány Senátem a snaha zabránit Zemanově vládě ve vládě se ve skutečnosti změní v posílení její pozice. A já považuji za svoji povinnost vás na toto upozornit. A nyní se můžete poradit se svými vůdci, jak k této věci přikročíte.

Já vám děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Skokan. Nyní faktická poznámka? S přednostním právem pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolím si krátce zareagovat na pana poslance Skokana. Sice mi unikla logika jeho slov v mnoha ohledech, věřím, že nejen mně, ale poprosím ho, aby zcela jasně sdělil, zda to, co je napsáno na serveru Novinky.cz, je, či není pravda. Budu citovat: "Skokan žádá, aby Ústavní soud vydal předběžné opatření, které by prezidentu republiky do doby rozhodnutí o stížnosti uložilo, aby nejmenoval předsedu a další členy vlády. Dále aby do téže doby nereagoval ani na jiné podněty vzešlé z Poslanecké sněmovny, které jsou ostatně v přímé návaznosti na její zmatečné rozhodování během zmíněné schůze, uvedly VV v tiskové zprávě." Tolik citace serveru Novinky.cz. Pokud tím podnětem vzešlým z Poslanecké sněmovny má být například dnešní hlasování o návrhu Poslanecké sněmovny na rozpuštění Poslanecké sněmovny prezidentu republiky, pak to je jasná snaha to dnešní hlasování u Ústavního soudu napadnout. Nic víc, nic méně.

Nejde o to se přít, jestli na to máte právo, nebo ne. Právo na to máte. Nemáte ale v té chvíli právo říkat jako Věci veřejné, že chcete rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Děláte maximum pro to a děláte to ještě způsobem, který není fér, který neznamená jasné rozhodnutí ano, nebo ne, ale zpochybňování toho, co je podle našeho názoru nepochybné, a zpochybňování vůbec termínu voleb s ohledem na to, že do doby, než bude rozhodnuto Ústavním soudem, není jisté vůbec nic. Nic víc, nic méně.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď s přednostním právem pan poslanec Vít Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Panu poslanci Tejcovi není jasné, jak se pan poslanec Skokan ptá, že před čtrnácti dny, když tady pan Petr Skokan upozornil na porušení zásadních procesních otázek k hlasování o důvěře vlády, tak tehdá pan poslanec Tejc, stínový ministr vnitra klíčové parlamentní strany sociální demokracie, považoval připomínky pana poslance Skokana za marginální a na návrh pana poslance Skokana v momentu, kdy říkal "nehlasujme o důvěře vlády, jinak může dojít k zpochybnění této věci, odložme hlasování a svolejme schůzi řádně, bez procesních vad", tak v této souvislosti pan - mám potřebu připomenou právník, advokát, stínový ministr vnitra, podotýkám, ministr vnitra má za zodpovědnost organizování voleb - doufám, že mi to pan ministr Pecina potvrdí. (Ministr Pecina mimo mikrofon souhlasí.) Děkuji, tak v tomto duchu pan stínový ministr Tejc měl zcela jasno v tom, že k žádnému procesnímu pochybení nedošlo. A vyjádřil to svojí jasnou vůlí, kdy zamítl názor Petra Skokana, že je zapotřebí odsunout toto hlasování. Pan poslanec Tejc následně o čtrnáct dní později - dnes - vystoupil a řekl: Jestliže pan poslanec Skokan podává ústavní stížnost, dochází ke zpochybnění vůle Věcí veřejných rozpustit Poslaneckou sněmovnu. To znamená, že za čtrnáct dní pan právník Tejc změnil svůj právní názor na to, že před čtrnácti dny to nebylo nijak v nepořádku, pan Skokan neměl pravdu, není zapotřebí odsouvat hlasování, ale nyní, po čtrnácti dnech, už se bojí Ústavního soudu. A tím, co říká, jednoznačně říká, že se obává toho, že Ústavní soud řekne: Petr Skokan měl pravdu, Tejc před čtrnácti dny pravdu neměl. To je to, čemu nyní pan poslanec Tejc nerozumí.

To je ale pokrytectví. Stejné pokrytectví můžeme vidět z pozice šéfa ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, kdy před čtrnácti dny není problém s tím, že Sněmovna špatně svolala schůzi k důvěře vlády, naopak můžeme rovnou hlasovat, žádné pochybení nehrozí, ale o čtrnáct dní právník, předseda ústavněprávního výboru, má potřebu se obávat toho, že nezávislý Ústavní soud rozhodne v tom smyslu, že Petr Skokan má pravdu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP