(15.00 hodin)
(pokračuje Wenigerová)

Jak jsem si přečetla dnes v komentáři - předčasné volby jsou vždycky selháním politiků. Selháním převzít zodpovědnost, selháním se domluvit. A my jsme to tady docela předváděli ty tři roky.

Ale to nejdůležitější, co zde chci říci: Předčasné volby bezesporu drtivě vyhraje levice. My můžeme jako pravicové strany udělat ještě mnohé, ale nedělám si velké iluze. Já se sama budu snažit o to pomoci své straně, i když třeba nemusím kandidovat. Ale ty volby vyhraje drtivě levice. Dojde k přepsání politické mapy této země. A já samozřejmě kolegům ze sociální demokracie i z komunistické strany naprosto rozumím. To by udělala každá opozice, která usiluje o to mít co nejdříve předčasné volby a ujmout se vlády v zemi. Já to naprosto nezpochybňuji a rozumím tomu. Ale prosím, nechť je také respektován můj názor, že levicové směřování této země z mého pohledu pro tuto zemi dobré není. A historické reminiscence, konsekvence se nabízejí také. Ale to není smyslem mého vystoupení.

Dovolte mi tedy závěrem říci, že jsem se vždy od tohoto stolíku řídila slovy, která si říkám vždycky, když chci něco veřejně říci. A tím bych se s vámi rozloučila: Ta bdělá vážnost nad přípravou slova, ty čtoucí, zdali víš, jak z nesmírna se slovo klová a roste, jak s ním zacházíš. Všem - vše - dobré. Děkuji. (Potlesk převážně z pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Wenigerové. Prosím nyní o slovo pana poslance Michala Doktora. Poté je přihlášená paní poslankyně Lenka Kohoutová.

 

Poslanec Michal Doktor: Těžko jsem si mohl přát lepšího předřečníka než paní kolegyni...

Chtěl bych se s vámi, kolegyně a kolegové, podělit nikoliv snad o pocity, ale o své hodnocení věcí.

Myslím, že dobře víte, že jsem byl jeden z mála poslanců, kteří podepsali návrh na rozpuštění Poslanecké sněmovny na podzim loňského roku, a sice v době, kdy bylo zjevné, že dojde k opuštění volebního programu jedné z vládnoucích stran. Stejně tak jsem hlasoval pro rozpuštění Poslanecké sněmovny v červenci letošního roku, a přesto bych rád řekl, že předčasné volby považuji za projev zoufalství. Zoufalství řemeslného, ideového a lidského.

Tyto předčasné volby budou logickým důsledkem nenaplněných a skutky popřených volebních programů. Volební strany, které opustily svůj volební program, jsou povinny jíti si pro voličský účet. Nejsou ale výsledkem šikovnosti či chytrého manévrování opozice, nejsou ani součtem její schopnosti nabídnout alternativu. Proto také tvrdím, že předčasné volby nepřinesou žádné klíčové řešení.

ČSSD nemá definovány základní alternativy a vlastní návrhy přinášející řešení fiskální stability, stability důchodového účtu, udržení a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. ČSSD stačí, když se vymezuje k neschopné, nevládnoucí, bezvládné Občanské demokratické straně a ve stejném stavu se nalézající TOP 09.

Naprosto nejsmutnějším výsledkem správy a veřejné služby tohoto funkčního období celého parlamentu, celé Poslanecké sněmovny, která dnes zřejmě ukončí své funkční období, bude fakt, že složená daňová kvóta naší země za rok 2013 dosáhne stejné výše jako v roce 2006, nejtučnějšího sociálně demokratického období. Tehdy ovšem to byl rok hospodářské konjunktury, rok 2013 je období pokračující stagnace. Tehdy a dnes jsou daně placené našimi občany do veřejné pokladny téměř stejně velké jako daně sousedního Německa. A naši občané by se měli právem ptát a dát volební vysvědčení podle toho, zda si myslí, že za takto vysoké daně přepočtené k reálnému výkonu ekonomiky veřejná správa odpovídá komfortu správy veřejné v sousedním Německu.

Je jisté, že parlamentu naší země vládne nikoliv neformální, avšak zcela jasně definovaná ohraničená koalice, koalice vysokých daní a stále silnější, rostoucí role státu. Karel Schwarzenberg dnes řekl: Je lepší hrůzný konec než hrůza bez konce.

Vážený pane nepřítomný kolego, zmíněný rok 2006 byl rokem hospodářské konjunktury, rok 2013 je dalším rokem stagnace na konci podpisu pravicové vlády. A přesto si stát bere stejně, či více, namísto toho, aby občanům své země ponechal prostor a svobodu pro vlastní invenci, pro vlastní volbu, pro vlastní rozhodnutí, ale také pro vlastní odpovědnost.

Hrůzu bez konce, pomohu-li si tedy slovy Karla Schwarzenberga, prožívá volič pravice. Podle průzkumu společnosti SANEP, učiněného v průběhu posledních čtyř dnů na vzorku 4 375 respondentů, 45,1 % voličů hlásících se k pravici nemá aktuálně koho volit a zvažuje, že vůbec nepůjde k volbám. To je to nejtěžší a nejsmutnější vysvědčení volebního období, které má dnes skončit.

Pomyslné a záměrně prefabrikované strašidlo Miloše Zemana na tomto naladění nemůže nic změnit. Osoba Miloše Zemana se pravicového voliče nikterak nedotýká. Postava Miloše Zemana byla vymyšlena právě proto, aby volby zjednodušila na spor černé a bílé. Byla vymyšlena proto, aby se opakovala atmosféra prezidentské volby. Volby nemají být o sporu idejí a myšlenek. Volby mají být o tom, za koho se postavíte. A to považuji za hrubou chybu.

Zůstane-li definiční základ voleb výhradně takový, volby také nic nezmění a rozpočet na rok 2014 bude první znásilněnou obětí takového výsledku voleb. Pokoušel jsem se mnohé z vás přesvědčit o tom, že stane-li se rozpočet na rok 2014 první vyjednávanou základní množinou z těch základních množin mocenských dohod, které bude muset řešit nově zvolený parlament, dostane se na jeho projednávání nejdříve v lednu roku 2014. Česká republika bude vystavena rozpočtovému provizoriu v období dvou až tří měsíců. A přestože se mnozí z vás včetně pana předsedy vlády snaží tvářit, že je to věc, se kterou se Česká republika jistě snadno vyrovná, já předpokládám, že se rozpočet na rok 2014 stane prvním základem mocenské obchodní dohody, která zde bude vznikat právě po mimořádných předčasných volbách.

Volby ale mají být o jiném sporu. Mají být dilematem o naší budoucnosti. Ale dilema naší budoucnosti není dilematem mezi volbou, zda Kalouska, či Zemana. Věřím, že existuje alternativa. Věřím, že existuje dostatek lidí, kteří cítí, že naším receptem na naši budoucnost je střídmost a odvaha, stejně tak jako realistický pohled na evropskou integraci a budoucnost Evropy, kterou já spatřuji v zajištění naplnění čtyř základních pilířů, se kterými byla Evropa založena, jako nejlepšího receptu na ekonomickou evropskou stagnaci. V nouzi se musí lidé spojit. Musí nalézt schopnost vidět to, co je spojuje, nikoliv to, co je rozděluje. Já věřím, že dostatek takových lidí existuje a že naleznou odvahu stát ve volbách jako ti, kteří ponesou základ sporu myšlenek a idejí, na kterých stojí svoboda, vážnost demokracie a vážnost kteréhokoli voleného sboru.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Prosím nyní o slovo paní poslankyni Lenku Kohoutovou. Dalším přihlášeným do rozpravy je potom pan poslanec Petr Skokan. Slovo má paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP