Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. srpna 2013 ve 14.02 hodin
Přítomno: 147 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 59. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny a jako obvykle vás žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Zatím sděluji, že náhradní kartu č. 62 má pan poslanec Jeroným Tejc, náhradní kartu č. 66 pan poslanec Michal Hašek a náhradní kartu č. 61 pan poslanec Josef Smýkal. Nikdo jiný zatím nežádá o vydání náhradní karty? Zatím ne.

Mohu vás tedy nyní seznámit s omluvami z dnešního dne. Z poslanců se omlouvají Petr Benda - osobní důvody, Petr Bendl - zdravotní důvody, Josef Dobeš - rodinné důvody, Dana Filipi - rodinné důvody, Otto Chaloupka bez udání důvodů, Jozef Kochan - zdravotní důvody, Jaroslav Krupka - zdravotní důvody, Roman Pekárek - osobní důvody, Igor Svoják - rodinné důvody, Tomáš Úlehla - zdravotní důvody, Vladislav Vilímec - rodinné důvody, David Vodrážka - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Jiří Cienciala - zdravotní důvody, pan ministr Martin Holcát - zahraniční cesta, pan ministr Jan Kohout - zahraniční cesta, pan ministr Vlastimil Picek - osobní důvody.

To byly omluvy, které mi byly do této chvíle doručeny.

Vážené kolegyně a kolegové, já vám jenom připomenu, že v pátek 16. srpna jsme tuto schůzi zahájili, určili jsme dva ověřovatele, schválili jsme také pořad této schůze a na návrh pana poslance Petra Gazdíka jsme jednání přerušili do dnešního dne do 14. hodiny.

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k projednání jediného bodu pořadu 59. schůze, kterým je

1.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje
prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny
podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky

Vyzvu nejprve k úvodnímu slovu postupně zástupce navrhovatelů tohoto bodu, tedy ty, kteří požádali o svolání této schůze. Prosím, aby se ujímali postupně slova. Pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady už v této věci jednou stál před Poslaneckou sněmovnou a předkládal jsem návrh na to, aby Sněmovna poprvé v historii využila možnost, kterou nám dává Ústava České republiky, a přijala usnesení, ve kterém se sama rozpustí. Možná si na ten okamžik vzpomenete, není to tak dlouho, bylo to 17. července letošního roku. Tehdy jsme hlasovali a pro přijetí usnesení o rozpuštění chybělo tehdy 24 hlasů. Dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že dnes Poslanecká sněmovna dostojí své odpovědnosti a potřebný počet hlasů už při dnešním hlasování Poslanecké sněmovny chybět nebude.

Sociální demokracie je přesvědčena o tom, a říkáme to od samého počátku vzniku této politické krize, říkáme to od okamžiku, kdy vláda Petra Nečase podala demisi, že jediným řešením politické krize jsou nové volby a je rozpuštění Poslanecké sněmovny. Rozpuštění Poslanecké sněmovny totiž nemá žádnou reálnou politickou alternativu. Ti, kdo odmítají rozpuštění Poslanecké sněmovny, nejsou a nebyli schopni navrhnout žádný jiný postup, žádnou jinou reálnou cestu.

Pokud by se dnes Poslanecká sněmovna nerozpustila, hrozí podle mého názoru ze všeho nejvíce chaos. My jsme viděli v této Poslanecké sněmovně, viděli jsme to při hlasování o vyjádření důvěry vládě Jiřího Rusnoka, že tady není žádná levicová většina, není tady žádná pravicová většina a tato Sněmovna fakticky není schopna dále plnit funkci, kterou by mít měla, to znamená být místem, kde vzniká vláda, a být místem, kde vláda může být efektivně kontrolována. Pokud by se dnes Sněmovna nerozpustila, pak nastane situace, kdy tu zřejmě dlouhé měsíce bude vláda v demisi, která nemá potřebnou demokratickou legitimitu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych využil této příležitosti ještě k tomu, abych apeloval na poslance ODS. Vím, že dnes ODS avizovala, že nebude hlasovat pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a že chce odejít ze sálu v okamžiku, kdy budeme hlasovat. Jsem přesvědčen o tom, že by ODS neměla ze Sněmovny utíkat a že by měla převzít odpovědnost za řešení současné situace, tak jako ji přijmou všechny ostatní poslankyně a poslanci, kteří tady zůstanou. Byla to přece ODS, která byla poslední tři roky ve vládě. Petr Nečas byl premiérem za ODS. ODS měla odpovědnost a má odpovědnost za situaci, do které se naše země dostala, a tuhle odpovědnost je důležité přiznat a je důležité před ní neutíkat při hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální demokraté nikam utíkat nebudou. Sociální demokraté tady zůstávají, je tady celý náš poslanecký klub a celý poslanecký klub sociální demokracie je připraven hlasovat jednotně pro to, aby se Sněmovna rozpustila, pro to, abychom umožnili nové demokratické volby a umožnili občanům, aby se vyjádřili k tomu, jak si představují budoucnost České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych na závěr svého vystoupení poděkovat jak poslancům z pravice, tak poslancům z levice, kteří v sobě najdou odvahu, aby v sále zůstali a hlasovali pro rozpuštění Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP