(12.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A to, že ta struktura je tam dneska taková, jaká je, že transformace není dokončená, to je vlastně v něčem odpovědnost všech, kteří tuto zemi spravili, hospodářské strategie, která nedokázala najít definitivní odpověď. A především krize. kdyby nebylo té krize, tak vám řeknu, tak si tam pomůžeme sami a nebudeme potřebovat nikoho. Ale protože prostě přišla krize, tak jsme byli znovu vrženi zpátky a ukázalo se, že ten těžký průmysl je prostě znovu v problému.

Já vám říkám, že se stydím za to, že se vás musíme prosit, když vy ani nemáte chuť nás poslouchat! (Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Faktickou poznámku paní kolegyně Wenigerová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, kolegyně, kolegové. Já chci to usnesení podpořit a taky tady sedím. Jsem z Moravskoslezského kraje, bohužel je nás tady málo, ale já jsem z Moravskoslezského kraje, takže jsem si chtěla vyslechnout ty argumenty. Přestože pan předseda vlády i pan ministr průmyslu řekl, že budou tomuto tématu - a už mu věnují velkou pozornost, tak toto usnesení má opravdu pro občany Moravskoslezského kraje i velmi silný deklaratorní charakter. Takže mě v tuto chvíli opravdu nezajímá, kdo to předkládá, za jakou politickou stranu, ale to, že situace v našem kraji je velmi vážná a že si to od té Sněmovny zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tedy já už jsem rozpravu ukončil, takže zdá se mi, že tady už nemělo být uděleno slovo. Nicméně se hlásí pan poslanec Kováčik, který přednostní právo má. Rád bych se tedy vrátil do toho režimu, že už nejsme v rozpravě.

Prosím, pane poslanče, vy máte slovo.

A já bych chtěl vyzvat všechny zástupce klubů, aby si uvědomili, že pokud nemáme usnášeníschopnost, nejsme ani schopni ukončit schůzi. Takže já bych apeloval na to, aby se poslanci dostavili do sněmovny, protože jinak nejsme schopni ani ukončit to, co podle mne ukončit musíme řádně.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, paní a pánové, když jsme se na klubu KSČM rozhodovali, jaký bod ještě na závěr v době končícího tohoto volebního období, v době, kdy jsou předčasné volby za dveřmi, zařadit, rozhodli jsme se právě pro obrácení vaší pozornosti, nebo pokus o obrácení vaší pozornosti směrem k Moravskoslezskému kraji. To není pouze o Moravskoslezském kraji.

Když se z novin, z médií, z tisku, z televize, z rozhlasu v posledních dnech dovídáme dobré zprávy o končící recesi, tak vás ujišťuji, že pokud se skutečně nepomůže oné situaci v Moravskoslezském kraji, tak sen, možná předvolební vábnička pouze o končící recesi se opět vzdálí donekonečna, protože tak jak tady bylo řečeno některými předřečníky, to není jenom o Moravskoslezském kraji. To je o významném poklesu daňových odvodů, o významném poklesu domácí spotřeby. Ale to jsou všechno suchá čísla. To je také o významném poklesu životní úrovně tisíců rodin v České republice, zdaleka nejen v Moravskoslezském kraji. A jsme jedna Česká republika - Čechy, Morava, Slezsko. A jsme malá Česká republika. A v okamžiku, kdy se v jednom z krajů, nejvýznamnějších krajů, takto prudce pohne ekonomická situace, věřte, že to pozná nejen občan Moravskoslezského kraje, ale také firma v Moravskoslezském kraji. Ale že to pozná občan i firma ve středních Čechách, v Karlovarském kraji, na Vysočině - přátelé, také v Praze. Také v Praze se to pozná.

Já vím, jedním usnesením se ještě nikdo nenasytil ani nenasytí. Ale tím, že Poslanecká sněmovna v závěru svého volebního období, byť v předčasném závěru svého volebního období, dává najevo, že je třeba ono obrovské ohrožení nějakým způsobem řešit, a je tady vláda, která nabízí, že bude se vší vážností činit všechny pokusy o to, aby se odvrátila hrozba dalšího prohlubování krize v Moravskoslezském kraji, to je přece určitý dobrý signál o tom, že se nejen dokážeme domluvit na poslední chvíli na některých nutných zákonech, ale že se dokážeme domluvit na poslední chvíli i o tom, že máme zájem - a teď to řeknu, za chvíli budeme chodit po náměstích a slibovat - to, co slibujeme na náměstích občanům před volbami, také následně potom po volbách poctivě plnit.

KSČM vyznává princip poctivé správy. A ten princip poctivé správy znamená také to, že o ohrožené regiony, o ohrožené občany, o ohrožené firmy se v rámci svých pravomocí zákonodárců také budeme snažit starat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a vzhledem k tomu, že po našich apelech tedy počet poslanců přece jenom je dostatečný, abychom mohli hlasovat, tak já bych teď přikročil k hlasování. Požádal bych pana - už to bylo přečteno panem poslancem, takže víte, o čem se bude hlasovat. Můžeme hlasovat a doufáme, že nyní učiníme, co je třeba.

 

Hlasujeme o návrhu pana poslance Opálky k Moravskoslezskému kraji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 160. Přihlášeno je 78, pro hlasovalo 70, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

A teď prosím neutíkejte, musíme učinit několik úkonů. Nejdřív mi dovolte, abych nechal hlasovat o vyřazení všech ostatních bodů z pořadu schůze.

Takže nyní hlasujeme o vyřazení všech dalších bodů z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřadit tyto body z pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 161. Přihlášeno je 80, pro hlasovalo 63, proti 8. Takže to bylo přijato.

 

A teď tedy já bych řádně ukončil 57. schůzi.

 

(Schůze skončila ve 12.58 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych dal slovo panu poslanci Romanu Sklenákovi, který by nám něco řekl ke schůzi 58., abychom si v tom udělali jasno. Prosím, pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na žádost poslanců poslaneckého klubu sociální demokracie byla svolána třicet minut po skončení této schůze 58. mimořádná schůze s jediným bodem programu, a to třetí čtení senátního návrhu zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů. My jsme ovšem toto třetí čtení absolvovali již 8.8., tudíž ta schůze by byla bezpředmětná. Takže já jménem poslanců poslaneckého klubu sociální demokracie beru tuto žádost zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže tím máme vyřešenou tu další schůzi.

Vy se hlásíte také s procedurou? Prosím, jakou? Nevím, co máte na mysli. Prosím, o co jde?

 

Poslankyně Květa Matušovská: Já bych chtěla jenom pro stenozáznam, že u 160. hlasování mám na stenu, že jsem se zdržela, ale hlasovala jsem pro. Ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, výborně, to můžeme.

A teď tedy ještě na závěr sdělím, že ve 14 hodin se sejde mimořádná 59. schůze. Takže prosím, pokračovat budeme další schůzí ve 14 hodin dnes odpoledne. Teď vyhlašuji polední přestávku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP