(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Drábek se hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se hlásím pouze s faktickou poznámkou. Musím se ohradit proti tomu, že lavice TOP 09 byly označeny za prázdno. Já si myslím, že každý kolega poslanec, který tam sedí, tak není prázdno. A myslím, že je nás tady proporcionálně asi tak stejně jako poslanců sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Velebný a pak vidím paní poslankyni Konečnou.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Ale teď jsem musel přijít k tomuto pultu z toho důvodu, protože kolega Drábek ukázal opět, co se tady dělo celých pět let. Nechtěli řešit situaci na Ostravsku. Nejenom Ostravsko, ale celá republika. Takže tato vláda, Rusnokova vláda, si myslím, že se může zbláznit, ale ona to za tu krátkou dobu nedokáže vyřešit. Vina je opravdu na pravém středu. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Konečná je další přihlášenou do rozpravy.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, já se pokusím trošku tu předvolební atmosféru utlumit.

Možná jenom jedna poznámka k tomu, co jsme tady slyšeli. Děkuji za slova panu ministrovi průmyslu a obchodu i panu premiérovi. Ale my jsme to tady řešili zhruba před třemi lety. Je evidentní, že jak vláda se v 90. letech zavázala, že na restrukturalizaci průmyslu a na řešení starých ekologických zátěží dá Moravskoslezskému kraji nemalé finanční prostředky, tehdy to bylo v řádu několika miliard korun, které dodnes do Moravskoslezského kraje nedoputovaly, tak se ty firmy, když je tehdejší vlády předávaly do rukou soukromým investorům, zavázaly k tomu, že budou vytvářet různé rezervní fondy, že se budou podílet právě také na likvidaci, která je v Moravskoslezském kraji nutná, protože ekologická zátěž tam prostě přetrvává, a možná jenom jako námět i pro další jednání či pro další činnost a pro to, kde vzít finanční prostředky - kdyby si někdo udělal sumář toho, co všechno Moravskoslezskému kraji dluží nejenom vláda, ale i tyto firmy, možná bychom věděli, jak z toho najít cestu ven a jak pro některá opatření, která bude navrhovat i vláda, najít finanční prostředky.

Já jsem se bohužel nikdy, přestože jsem o to žádala tehdejší Topolánkovu vládu, nedostala ke smlouvám, které evidentně existují. Byly to dohody mezi vládou a vlastníky těch firem. Možná by bylo docela fajn si udělat inventuru v tom, k čemu všemu jsme se zavázali, co všechno jsme Moravskoslezskému kraji slíbili, co mu slíbili dotyční investoři, abychom věděli, od čeho se odrazit a kde vzít peníze alespoň na základní opatření, která Moravskoslezský kraj bude potřebovat. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se dívám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího v tuto chvíli nevidím, tak si myslím, že budeme moci obecnou rozpravu ukončit. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, inicioval jsem zařazení tohoto bodu. Nešlo mi o nějakou dlouhou debatu, šlo mi především o to, aby Sněmovna byla obeznámena s tím, co vláda činí, co činí ve spolupráci s krajskou reprezentací, s privátní sférou a státními institucemi. Celkem mě netěšilo, že byl docela velký problém, aby ten bod byl vůbec na dnešní schůzi zařazen. Bylo opakované hlasování, několikrát, tuším rekordně, ale se nakonec levé části spektra přece jenom podařilo tento bod zařadit.

Myslím si, že prvotní informace byla dostatečná. Dovolte mi, abych navrhl usnesení k tomuto botu, a to ve znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. bere na vědomí Informaci vlády České republiky o řešení možného nárůstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji,

2. žádá vládu České republiky, aby v této souvislosti věnovala Moravskoslezskému kraji i nadále aktivní a účinnou pomoc.

Věřím, že i některé podněty, které jsem nezapracovával do usnesení, vláda slyšela a bude v jejich dikci dále pokračovat. Chci poděkovat za její dosavadní činnost a vyjádřit přesvědčení, že se podaří tu složitost, která v Moravskoslezském kraji opravdu je velká, aspoň postupnými kroky řešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Opálku, aby tady zůstal jako zpravodaj, kdybychom náhodou ještě něco potřebovali.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jsme v podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím.

Nejdříve vás všechny odhlásím. Zagonguji a poprosím, abyste se všichni přihlásili. Pokud už nikdo z ministrů nechce nic sdělit, tak budeme hlasovat o návrhu usnesení, který tady byl přednesen panem poslancem Opálkou. Usnesení není třeba číst znovu, pokud to někdo nechce.

Můžete to znovu přečíst, to není problém.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže ještě jednou:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. bere na vědomí informaci vlády České republiky o řešení možného nárůstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji,

2. žádá vládu České republiky, aby v této souvislosti věnovala Moravskoslezskému kraji i nadále aktivní a účinnou pomoc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bohužel náš počet, přestože gonguji, je nízký na to, abychom hlasování provedli. Já prosím poslance, jestli jsou poblíž, aby se dostavili do jednací síně, abychom mohli o usnesení hlasovat. (Chvíli čeká.) Nemám bohužel třetinu poslanců. (Hlásí se poslanec Opálka.) Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já bych se přesto rád vyjádřil. Vidím, že se asi podaří, že usnesení nebude schváleno. Ale když se podíváte na weby a tisk z poslední doby, tak si přečtete, že v Moravskoslezském kraji vlastně všem politickým subjektům, které chtějí kandidovat v předčasných volbách, jde o zaměstnanost obyvatel. Jako hlavní cíl si ve svých volebních programech chtějí vytyčit právě zaměstnanost. A když se podíváme na současnou situaci, tak myslím, že praxe vůči verbální stránce je zcela jiná.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Další vystoupení s přednostním právem - pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy, kolegové, jak jste si všimli, tak jako řídícímu schůze se mi nedaří nechat hlasovat o návrhu usnesení pana poslance Opálky. Dovolte mi, abych k tomu krátce řekl své.

Já bych vám rád řekl, že se tady trošku stydím jako obyvatel Moravskoslezského kraje, protože ono to celé vypadá tak, jako kdybychom se tady doprošovali Sněmovny, abychom se doprošovali toho, aby si nás všimla, aby dala úplně elementární usnesení, ve kterém bychom vlastně jenom chtěli upozornit na to, že to, co se na severu Moravy děje, je věc vážná. Mrzí mě, že zrovna na tento náš pokus připoutat pozornost na severní Moravu nejsme schopni získat ani dost poslanců, aby toto usnesení podpořili.

Já bych vám rád řekl, protože to, co mě na tom mrzí a proč se stydím, že to vypadá, jako kdybychom na tom severu Moravy byli nějací neschopní. Já bych vám rád řekl, že když tady bylo panem ministrem mluveno o těch desetitisících, kteří jsou ohroženi, tak těch dvacet tisíc ve fabrikách a těch sedmdesát na to navázaných - měli byste vědět, že v těžkém průmyslu jsou poměrně dost vysoké mzdy. To je poměrně dost těžká práce, mzdy jsou až 35 tisíc. Je to obrovská kupní síla. Pokud se to tam začne sypat, tak to znamená nejenom osudy těch rodin, ale znamená to také poměrně velký úder nízké spotřebě, se kterou bojuje celá země a která de facto zmrazuje celou českou ekonomiku. Ty dopady prostě, a byl bych rád, abyste si to uvědomili, překračují hranice Moravskoslezského kraje. Myslím si, že ten kraj si prostě nezaslouží nezájem proto, že on sám se do té situace nedostal. Je to historie, která má 150 let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP