(15.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, jestli se chce ještě někdo přihlásit do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásila. Prosím, přihlaste se opět.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu.

O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování, které ponese pořadové číslo 137. Zahajuji toto hlasování, tedy hlasování pořadové číslo 137. Táži se, kdo je pro zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením projednávaného vládního návrhu zákona na 48 hodin. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 137 přítomno 109, pro 108, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, na základě dohody, která vznikla na dnešním jednání grémia, přerušuji 57. schůzi, a to do pátku do 10 hodin dopoledne.

 

(Jednání skončilo v 15.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP