(14.40 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Tyto zdroje by měly být součástí staveb, součástí nově projektovaných bytů a měly by prioritně krýt vlastní spotřebu těchto objektů. Co je potřeba udělat? Jde o to, překlenout teď období odhadujeme tak do roku 2017, kdy už tyto zdroje budou soběstačné a nebude potřeba je nějakým způsobem podporovat. V případě, že bezohledně, řeknu v duchu jakýchsi honů na čarodějnice - ty stejně nedoženeme, protože to jsou nadnárodní nebo někde v daňových rájích registrované fotovoltaické společnosti, ty si nás stejně podají, podají si naši republiku v arbitrážích, které budou pokračovat v mezinárodních, takže tudy cesta nevede. Ale my zahubíme český průmysl, zhotovitelské firmy, které obnovitelné zdroje montují, a zároveň dáme signál domácnostem, že jim nemůžeme umožnit, že jim neumožníme využití těchto zdrojů.

Pozměňovací návrh, který takto obecně představuji, předpokládá spolupráci se sítí zjednodušením povolovacích procesů a spolupráce se sítí by měla spočívat v tom, že nepatrné přebytky v řádu 10 až 20 % budou sítí pohlceny a zase v tom rozsahu půjčené energie do sítí se vrátí zpět a zadarmo ten subjekt bude moci v nočních hodinách čerpat tuto energii.

Námitka, kterou mi náměstek průmyslu na to řekl, byla vyvrácena, protože ta kapacita je tak nepatrná, že v akumulačních možnostech sítí se zcela ztratí. Vím, že akumulační možnosti našich sítí jsou poměrně vyčerpány a nesnesou nějaké velké nahodilé zdroje. Nicméně akumulace v těchto malých rozměrech je možná. Systém net metering znamená, že v podstatě si ze sítě udělá ten výrobce jakousi baterii a nebude se muset autonomně rozvíjet, vytvářet nějaké ukládací možnosti, které jsou mimo ekonomiku těchto projektů.

Malá přechodná podpora, která by byla zcela v rukou ERÚ, koruna nebo něco takového na ty tři roky, by v podstatě umožnila slabou rentabilitu vyztužit natolik, že se překoná období, kdy v roce zhruba 2017 by měla už nastoupit samosvornost systému, kdy si budou moci tito výrobci bez jakékoliv dotace tyto zdroje udělat.

Já bych to finančně vyjádřil: kdyby se instalovalo 100 megawattů, což je, téměř každá druhá domácnost by měla nějaký takovýhle zdroj, tak by to představovalo půl haléře na kilowatthodinu, a i to jsme řešili a v návrhu jsou právě možnosti, že by se zkrátila doba podpory směsného spalování, které považuji za velice nemorální, kdy velcí výrobci, zejména ČEZ a další teplárny, nahrnou dřevní štěpku buldozery do uhlí a tváří se, že tohle je ekologické, nebo dokonce nějaká zelená činnost. Přitom se to děje s účinností 30 % a evidenční proces je nastaven tak, že se nekontroluje, takže nabádá ke korupci.

Řeknu, proč by se to nemělo dít. Pokud zarazíme veškeré obnovitelné zdroje, tak jenom ekonomičtí zoufalci a techničtí neználci, myslím tím obyvatele, kteří budou takto postupovat, neutečou bojlerům z regulace systému, ale díky těm dotacím, které celosvětově šly do tohoto systému, tak se cena panelů řádově desetkrát snížila. A když si pořídíte deset panelů, pověsíte je na plot svého domku, položíte je na svou střechu nebo kamkoliv mimo systém všech těch podpor, stanovisek, distribučních společností, nepotřebujete k tomu ERÚ, OTE, vůbec žádný systém, a těchto deset panelů vy neelektrikáři takhle secvakáte do sebe jako skládačku, jako když zapojujete zástrčku, a ty dva dráty, které z toho polezou, připojíte na dva dráty tělesa bojleru, stávající těleso. A teprve ve večerních hodinách, kdyby to náhodou nedohřálo, tak to dohřejete ze sítě. Tento systém v podstatě povede k tomu, že s velice krátkou dobou návratnosti, řádově tři čtyři roky, se ta akumulační schopnost, kterou využívají distributoři pomocí elektrického ohřevu, stejně zmenší. Tak proč to neudělat už v systému, který by s tímto počítal, počítal by se sítí a v podstatě by předešel tomu, že my nebudeme schopni v roce 2020, a to jsme tady schválili, kdy v roce 2020 má být podle evropské směrnice o budovách energetická soběstačnost nových staveb, tak my nebudeme schopni to nějak udělat, nebudou výrobní kapacity montážních firem a nebude ani systém projektantů a lidí, kteří se tímto zabývají, a nebudou tyto zdroje integrovat do přípravy nových staveb.

Takže myslím si, že to jsou věci, které je potřeba urychleně řešit. Potěšilo mě na výboru, kde o tom proběhla diskuse, že i regulační úřad s k tomu staví vstřícně a tento systém má předjednán. Bohužel se to nestihlo, bohužel se tady nestihne spousta jiných věcí, ale myslím si, že tento pozměňovací návrh by stálo za to podpořit s tím, že zásadním způsobem neohrozí to, proč je tato novela přijímána.

Takže děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Novotnému a prosím nyní pana poslance Jiřího Krátkého. Oznamuji ještě další dvě omluvy z dnešního jednání: pan poslanec Josef Novotný mladší se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání a také se omlouvá pan poslanec Josef Dobeš od 13. do 20. 8.

Pan poslanec Jiří Krátký má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, chci se tímto způsobem přihlásit ke svému názoru, že obnovitelné zdroje nepovažuji za škůdce tohoto národa, tohoto státu a tohoto našeho průmyslu. Je to šance, kterou nevyužíváme, a mrzí mě, že to pořád pokračuje tak, jako kdybychom měli 70. léta minulého století. Já věřím, že obnovitelné zdroje jsou příležitost pro nejenom průmysl, strojírenství, elektrotechniku, že jsou příležitostí i pro zemědělství, a doufám, že se ještě dožiji těch lepších časů, lepších názorů než dosud.

Dovolím si v podrobné rozpravě přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Jsme stále ještě v rozpravě obecné a zeptám se, zda se do ní někdo chce ještě přihlásit. Prosím, pan poslanec Zemek? Prosím. V obecné rozpravě, rozumím tomu dobře? Tak tedy prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes tady budeme opět projednávat předlohu zákona, nebo novelu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Samozřejmě po nekontrolovatelném nárůstu cen v souvislosti s masivním rozvojem hlavně velkých instalací ve fotovoltaice tady vyvstala určitá společenská potřeba k nějaké novelizaci, nicméně připadne mi, že ten zákon je poměrně šitý horkou jehlou a ani není dostatečný prostor pro projednání. Samozřejmě, my tady asi něco přijmeme, nebude to ideální stav, sám k tomu mám řadu výhrad.

Například problematická zůstává podpora spoluvýroby, kombinované výroby tepla a elektřiny, kde se v podstatě podporují špinavé zdroje, velké uhelné elektrárny, právě tím, že tam je kombinovaná výroba. Naopak potom ta novela dopadá právě na malé instalace v první zásadní změně, kterou je vlastně omezení nebo zastavení podpory pro nové zdroje. Přitom tady už existuje nástroj, který by bylo možné použít, a to je národní akční plán, který přímo stanovuje co, kde a jak se ještě může udělat. A konkrétně u té fotovoltaiky všichni, kdo tomu trochu rozumějí, vědí, že už se tam žádná velká fotovoltaická elektrárna nepřipojí, protože prostě podle národního akčního plánu už to není možné.

Pak je tam návrh na srážkovou daň desetiprocentní. Samozřejmě to lze akceptovat, byť samozřejmě to pro řadu provozovatelů přinese další náklady. Ale v tuto chvíli je asi pro ně důležitější stabilita prostředí než nějaké další menší platby navíc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP