(14.30 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, že mi pan poslanec Paroubek pečlivě naslouchal, a musí tedy vědět, že jsem uvedl, že si nemyslím, že by rozhazovala přímo vláda. Já jsem tuto obavu vyslovil nad výsledky hlasování Poslanecké sněmovny. Za prvé.

Za druhé. Souhlasím s tou částí jeho řeči, v níž nepřímo pláče nad výší složené daňové kvóty v České republice, která bude vykázána za rok 2013, neb se zdá, že je nepochybné, že složená daňová kvóta v letošním roce bude patrně vyšší než v nejhorších časech vlády sociální demokracie. To považuji za osobní prohru a za nepříliš dobrou zprávu z hlediska konkurenceschopnosti českého daňového prostředí.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zatím posledním přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom k té dlouhé diskusi několik poznámek a vzhledem k času vás prosím, aby, pokud to nebudete cítit jako naléhavě nutné, tak abyste na to nereagovali zbytečně prázdnými floskulemi, protože někteří pánové už zase spěchají a dámy na letní dáči.

Docela symptomatické je, že jeden z prvních projevů o morálce dneska přednesla paní Kateřina Klasnová. Já si myslím, jestli někdo výrazně přispěl ke zhoršení pozice pověsti v Poslanecké sněmovně směrem k lidu, tak to byla právě tato strana. Protože v minulém období, které vůbec nebylo, se tady nehrálo v rukavičkách, nebylo růžové, zaznívala tady brutální a ostrá slova, tak nikdo nepoužíval metody špiclování, nahrávání, úvěrování vlastních poslanců, když to řeknu hodně mírně, smluvní vymáhání poslanecké poslušnosti a podobně, což jste nám předvedli vy.

Pan předseda Sobotka tady řekl, že vznikla stojedničková koalice pro sestavení nové vlády, ale že slabým místem je koalice nebo strana nebo hnutí nebo skupina poslanců LIDEM. Nevím přesně, jak to bylo řečeno. Já se domnívám, že pro českou demokracii při chování pana prezidenta může být již za několik měsíců slabým místem stav sociální demokracie. Pan prezident na vašem sjezdu řekl, že má rád sociální demokracii, že proti ní nechce bojovat. Neupřesnil, kterou polovinu má rád a s kterou nechce bojovat.

K legitimitě LIDEM. V Ústavě je jasně řečeno, že každý poslanec vykonává svůj mandát podle nejlepšího svědomí. Vy se tady velice často zaštiťujete demokracií v Británii, ve Spojených státech, skandinávskými zeměmi, ale nevím, nejsem detailním znalcem, ale vím, že jestliže je něco proti svědomí poslance, senátora například ve Spojených státech, tak osloví vlastní stranu, stojí si za svým a nenechá se zlomit a není to nikdy fatálně o tom, že by byl vyhazován z té strany, likvidován a podobně. On slíbil něco svým voličům. Já jsem zažil ve straně, ve které jsem, že jeden z poslanců řekl, že nějaký zákon je zásadně proti jeho svědomí a že prostě on tak hlasovat nebude a že klidně rezignuje na mandát. Ze strany vedení mu bylo odpovězeno, že ten mandát si vybojoval, a že i když odejde, že to bude akceptováno, nicméně aby mandát neskládal.

Někteří z vás velice často voláte po volbách nepoměrného systému, pro systém jednomandátových obvodů atd.

Myslíte, že bych mohl pány ministry poprosit, abyste poslouchali a chovali se slušně? Děkuji. Rušíte mě tady.

Na druhé straně zase tady je čím dál víc hlasů zleva vynucování chování poslance přes partajní sekretariáty. Já se domnívám, že v okamžiku, že velice často jsme z historie svědky toho, že se zblázní hlava státu, že se zblázní předsedové partají, že se zblázní předsedové různých politických frakcí, předsedové klubů, a nechápu, kde je ta hranice, kdy ten poslanec řekne ne. A já pořád beru, že byť pod pláštíkem nějaké politické strany, tak stále ještě nad tím ční nějaká osobní morálka, nějaký program, nějaké ideové zaměření, nějaké přesvědčení a nějaké chování a žádný partajní sekretariáty, domnívám se, nemají právo lámat morálku každého. A také by neměli tito poslanci ustupovat, aby odcházeli a uvolňovali cestu těm, kteří budou kývat. Pak ta Sněmovna tady nemusí být, nebo tady může být jenom desetina a aspoň státní kasa ušetří.

To, jak se chováme - pan předseda Filip tady vyzýval k hlasování po jménech. Pokud to neprojde a nebude hlasováno, tak budiž veřejně známo, že říkám, že s návrhem na rozpuštění Sněmovny Laudát souhlasit nebude. Jestli to chcete slyšet ještě jednou, tak říkám: nebude a nebude. Možná že na rozdíl řady pocitových politiků jsem si hodně přečetl a hodně jsem se podíval na to, jak začínaly některé totalitní režimy, a nebudu tady zmiňovat - jenom Německo nebo vítězný únor nebo řada latinskoamerických zemí. Řada z nich se dostala k moci legitimním způsobem, ale způsobem, že ohýbaly ústavu, manipulovaly s ústavou a potom bandou kašparů a lidmi, kteří se začali bát, si nechali posvětit svoje následné kroky. Dneska tady samozřejmě nikdo nechce vytvářet paralely, dneska nikdo nebude ustavovat nějaké fašistické režimy v centru Evropy, tomu nevěřím, nicméně může to významným způsobem pokřivit demokracii. A pro mě žádné parlamentní zvyklosti nejsou žádné idiocie, nebo podobné výrazy bych si vyprosil.

Pan kolega Paroubek tady mluvil o kolosálním skandálu. A zrovna tak jako mám dosti výrazně odlišný názor, než má například dnes KSČM nebo část sociální demokracie na individuální sílu mandátu, tak mám také dost jinou optiku, jaké jsou zájmy této země. Už mě ani nepřekvapuje, když je svolána tisková konference sociální demokracie, a to tam z úst pana předsedy zaznělo - prioritou sociálních demokratů byl pád vlády, prioritou sociálních demokratů je, aby se Nečasova vláda nedostala znovu k moci, prioritou sociálních demokratů je, aby byly předčasné volby.

Já za priority považuji, aby lidé v této zemi měli práci, aby naše země prosperovala, abychom měli peníze a veřejné prostředky, i privátní prostředky, aby tady firmy byly, odváděly daně, abychom měli peníze na kvalitní vzdělání našich nástupců, abychom měli peníze na kvalitní zdravotnictví atd. Takže pro mě kolosálním skandálem není nějaká růžová knihovna pana expremiéra Nečase. Pro mě kolosálním skandálem je, že tady někdo zapomněl, nebo se nechce už odpoutat od nulové tolerance a začít přemýšlet také, co potřebuje tato země. Ta rozhodně nepotřebuje z ulice a z chodníku posbírané ministry a prapodivnou vládu, když existuje dohoda o tom, že by tady mohla pokračovat dál Parlamentem legitimizovaná vláda s podporou 101 poslanců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla poslední přihláška do všeobecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do všeobecné rozpravy? Faktická poznámka pan kolega Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Jenom stručná faktická poznámka na mého předřečníka. Za prvé špiclování a úvěrování poslanců u Věcí veřejných bylo důsledně všemi orgány činnými v trestním řízení prošetřeno u soudu, pokud k tomu orgány činné v trestním řízení měly důvod, projednáno, a Věci veřejné byly ve všech těchto věcech zcela jednoznačně očištěny, včetně onoho údajného špiclování. Naopak pan poslanec Laudát jako obvykle, vzorný to člen TOP 09, po vymytí mozků své sekty zcela zapomněl na to, že tady TOP 09 zcela jednoznačně zapomíná na to, že tady celou dobu dneska válčí o to, aby se žádné policejní vyšetřování nekonalo. Aby se nic u soudu nešetřilo. Ať to byla kauza CASA, ať je to dnešní debata kauzy ODS o sledování manželky expremiéra, tak to jsou věci, které bez ohledu na to, jestli jsou, nebo nejsou pravdou, se mají u soudu a orgány činnými v trestním řízení důsledně vyšetřit. A to je to, čemu TOP 09 brání. A to je přesně to, proč je zapotřebí udělat všechno pro to, aby se tahle Sněmovna rozpustila. (Potlesk z řad VV.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP