(14.30 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

A poslední bod, který navrhuji k přiřazení, je bod 167. Je to sněmovní dokument 6863. A dovoluji si navrhnout, aby tyto body v pořadí, v jakém jsem je přečetl, byly zařazeny za pevně zařazené body na dnešek, to znamená na dnešní jednání. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a zeptám se, zda ještě má někdo nějaký návrh k pořadu schůze. Není žádný takový, budeme tedy hlasovat o těch, které zde zazněly. Nejprve je zde návrh pana poslance Víta Bárty... Ještě k tomu pan poslanec Husák, abychom si to ujasnili. Prosím:

 

Poslanec Jan Husák: Jenom pro ujasnění. Body, které jsme načítali s panem kolegou Bendou, sněmovní tisk 980, 891, já ho stahuji a bude se hlasovat podle Marka Bendy. ostatní dva body zůstávají tak, jak jsem je načetl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře, děkuji. Nejprve přivolám naše kolegy a sděluji, že pan poslanec Vít Bárta žádá Sněmovnu, aby zařadila na středu 19. 6. tedy zítra jako první bod projednávání sněmovního dokumentu 9912. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 54.

Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro vyhovět návrhu pana poslance Víta Bárty. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 54. Přítomno 173, pro 17, proti 89. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Jan Husák stáhl své první návrhy a zůstává k hlasování tento návrh: sněmovní tisk 761 ve třetím čtení zařadit na středu 19. 6. za pevně již zařazené body.

Zahajuji hlasování číslo 55. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Jana Husáka. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 55. Přítomno 177, pro 101, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Husák dále žádá, aby sněmovní tisk 1014, což je rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, byla zařazena na středu 19. 6. buď jako první bod nebo za ty již pevně zařazené.

Zahajuji hlasování číslo 56. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Jana Husáka na zařazení sněmovního tisku 1014? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 56. Přítomno 177, pro 140, proti 5. Tento návrh byl také přijat.

 

Pan poslanec Marek Benda prosím, aby mě kontroloval. Zeptám se, zda bude možno hlasovat jedním hlasováním. Takže pan poslanec Marek Benda navrhuje, aby... Ještě kontrola hlasování? Ne, pan poslanec Opálka, prosím. Je zde požadavek na hlasování jednoho bodu zvlášť. (Poslanec Opálka se domlouvá s předsedající mimo mikrofon, pod řečnickým pultem.) Tak já teď jenom shrnu, že pan poslanec Marek Benda navrhuje sněmovní tisk 913 zařadit druhé čtení dnes, třetí čtení podle toho, jak budou splněny lhůty tak, aby mohl být okamžitě projednáván.

Je zde žádost o zvlášť hlasování tohoto bodu. S dalšími body vás seznámím potom. Takže nejprve hlasujeme o tom, že sněmovní tisk 913 ve druhém čtení bude zařazen na dnešek za body, o kterých rozhodneme posléze. Bude projednáván dnes, třetí podle uplynutí lhůt.

 

Zahajuji hlasování číslo 57. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Marka Bendy? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 57. Přítomno 176, pro 154, proti 7. Návrh byl přijat.

 

A já bych možná nejprve měla nechat odhlasovat, že budeme mít ten první bod pevně zařazený, druhý bod pevně zařazený a poté bychom šli zpátky na druhá a třetí čtení. Takže další návrh pana poslance Marka Bendy je, aby bod 168 Zpráva České národní banky byl prvním bodem našeho dnešního jednání. Dále dalšími body by byly body 10, 13, 37.

 

Zahajuji hlasování číslo 58. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Proti?

Hlasování číslo 58. Přítomno 177, pro 132, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Dalšími návrhy jsou sněmovní tisk 950 - druhé čtení dnes, třetí čtení po skončení lhůt. Sněmovní tisk 980, 981, 990, 1003 a 1004 - u všech druhá čtení dnes, třetí čtení po splnění lhůt. Je možno hlasovat jedním hlasováním o těchto návrzích? Není námitka.

Zahajuji hlasování číslo 59. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Marka Bendy. Proti návrhu?

Hlasování číslo 59. Přítomno 177, pro 102, proti 24. Tyto návrhy byly přijaty.

 

A dalším návrhem pana poslance Bendy je, pokud by byly všechny tyto body projednány, abychom se věnovali smlouvám ve druhém a třetím čtení.

Zahajuji hlasování číslo 60. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti?

Hlasování číslo 60. Přítomno 177, pro 145, proti 4. Návrh byl přijat.

 

To bylo vše, co navrhoval pan poslanec Marek Benda. Dostáváme se k návrhům pana poslance Ivana Ohlídala. Ten navrhuje - opět se zeptám sněmovny, zda bude možno hlasovat jedním hlasováním - aby body 160, 161, 162, 166 a 167 byly zařazeny dnes na úterý 18. 6. za již pevně zařazené body. Je námitka proti hlasování najednou? Není.

Zahajuji hlasování číslo 61. Kdo souhlasí s tím, aby jmenované body byly zařazeny za ty již pevně zařazené na dnešek? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 61. Přítomno 176, pro 154, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

A to byly všechny návrhy, které zazněly. A my bychom se měli věnovat tedy nejprve prvnímu bodu, což je projednávání bodu... Potřebujeme deset minut přestávku, aby nám mohla přinést zařazené body Kancelář Sněmovny do sněmovny. Vyhlašuji přestávku do 14.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP