(Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem dnešním jednání. Chci vás seznámit s omluvami, které mi byly ještě doručeny. Obdržela jsem omluvu pana ministra financí Miroslava Kalouska, který se omlouvá z jednání dnes odpoledne. Pak tady mám upozornění, že se omlouvá také pan ministr Blažek. Ano, pan ministr Blažek. To byly omluvy, které mezi tím byly doručeny.

 

Budeme moci zahájit projednávání bodu číslo 111. Je to

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců
po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000,
podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002
/sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře. (Slovo požaduje poslanec Filip pro faktickou poznámku.)

Pardon, pan kolega - faktická poznámka může být vznesena pouze v průběhu rozpravy, a rozprava se nekoná. (Poslanec Filip uplatňuje přednostní právo.) Takže s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že tady máme pana ministra vnitra, ale nemyslím si, že je možné se zabývat programem řádným, protože v tuhle chvíli pravděpodobně se stala věc zcela nevídaná, že zasahovala Policie ČR na Úřadu vlády. Já bych byl rád, aby Poslanecká sněmovna předtím, než se začne zabývat programem, vyslechla informaci ministra vnitra, který o tom musí být informován, když jeho útvar zasahuje vůči těm, kteří buď na Úřadu vlády pracují, nebo jsou s ním nějak spojeni. Považoval bych za popření parlamentarismu, kdyby něco takového bylo odmítnuto. Žádám, aby - bez hlasování - pan ministr nejdříve přednesl zprávu, informaci o zásahu na Úřadu vlády ze včerejška na dnešek, v noci, a potom tedy nechť Poslanecká sněmovna rozhodne, jestli se tím bude zabývat jako bodem. Protože těch informací máme opravdu málo. A představte si, že se nás jako politiků ptají novináři, co se vlastně odehrálo. My máme méně informací než kdekterý novinář. To považuji v parlamentní demokracii za zcela nevídané. Takže pokud se k tomu pan ministr neodhodlá, požádám Sněmovnu, aby mu to uložila hlasováním. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Máme tedy dvě možnosti. Já se musím zeptat pana ministra, zda je ochoten teď tuto informaci podat, abychom nemuseli hlasovat o zařazení nového bodu a podstoupit všechny tyto procedury. Pan ministr sděluje, že ano.

Prosím tedy, já přerušuji projednávání bodu 111, vrátíme se k němu poté, až Sněmovna rozhodne.

Teď tedy dostává slovo ministr vnitra Jan Kubice s tím, že bude informovat Poslaneckou sněmovnu o událostech posledních hodin. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, moje informace bude velice stručná. Vzhledem k tomu, že to, co nazývá pan předseda Filip zásahem na Úřadu vlády, to byla návštěva dvou státních zástupců a pana ředitele ÚOOZ u premiéra za účelem úkonů trestního řízení. K tomu mohu říci, že celou věc vyšetřuje Vrchní státní zastupitelství Olomouc a ÚOOZ si zaúkolovalo k plnění některých úkonů. Veškeré informace a práva na jejich použití si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství Olomouc. Takže já o tom případu více nevím, a i kdybych věděl, tak to říct nemůžu, protože si je vyhradilo Vrchní státní zastupitelství Olomouc.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla informace pana ministra. (O slovo se hlásí poslanec Paroubek.) Slovo nyní dostanou pouze osoby s přednostním právem. Pan poslanec Vít Bárta. Prosím. (Pan poslanec Paroubek upozorňuje, že je diskuse k bodu, protichůdné názory v plénu.)

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout přerušení jednání Poslanecké sněmovny s ohledem na závažnost této situace a s ohledem na to, že je zcela nabíledni, že vláda Petra Nečase za současné situace nemůže dále vykonávat vládu nad touto zemí. Proto mi dovolte navrhnout přerušení Poslanecké sněmovny - jednání Poslanecké sněmovny, než se dostaví pan premiér a sdělí nám o něco více než ministr vnitra. (Potlesk v části sálu, kde sedí opoziční poslanci.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže je to procedurální návrh. Já přivolám naše kolegy do jednacího sálu. Návrh zní: přerušení jednání Poslanecké sněmovny do - prosím o upřesnění do kdy, upřesnění podmínek.

 

Poslanec Vít Bárta: Paní předsedkyně, já jsem navrhl, aby to nebylo na základě času, ale na základě podmínky, to znamená dostavení se premiéra vlády České republiky do Poslanecké sněmovny, aby vysvětlil současnou situaci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře, rozumím tomuto procedurálnímu návrhu, který znamená přerušení jednání do doby, než se dostaví do Sněmovny předseda vlády. K tomu ještě chce něco pan poslanec Marek Benda? Je to procedurální návrh, hlasujeme o něm bez rozpravy prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já mám ale přednostní právo. Já myslím, že ten návrh je nedostatečně konkrétní, co to znamená. Nevím, jestli umím o takovémto návrhu hlasovat. Mně to připadá v tuto chvíli, na rovinu říkám, jako nesmysl. Máme tady nějaké mezinárodní smlouvy a další věci, které si myslím, že bychom mohli v klidu projednávat. (Smích z opozičních lavic.) A pochybuji, že se teď něco dozvíme. Pochybuji, že se teď něco dozvíme. Jediná informace, která tady zazněla, zazněla z úst ministra vnitra a nedokážu si představit, co by tady mohlo zaznít víc. Ale pak ať je ten návrh nějak konkretizován, jestli je to do zítřejšího rána, nebo do kdy. Představa, že přerušujeme schůzi Sněmovny do neurčitého okamžiku, mi připadá nemožná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP