(9.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych v této záležitosti postupoval stejně jako v té předcházející, to znamená, požádal bych o přerušení do doby, kdy bude přítomen pan ministr Chalupa. Podle mých informací by to mělo být příští týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já také děkuji. Také bychom o tom měli hlasovat, ale - teď se na chvilku objevilo (67) - už zase je pryč. Já tu věc nebudu protahovat, protože mi to přijde nedůstojné Poslanecké sněmovny. Přeruším jednání.

Pardon, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, dovolte mi jednu poznámku k této věci. Nemám dnes žádnou odmítnutou odpověď na písemnou interpelaci, přesto si dovolím odcitovat jeden článek Ústavy České republiky, a to článek 68: Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně.

Že není vládní koalici hanba! Já si myslím, že tady je hodně řečí o demokracii, o odpovědnosti, o tom, co je možné a co není možné a jakým způsobem se zvyšuje politická kultura. Jediné, co tady zvyšujete, je odpor občanů České republiky proti ne vám jako vládní koalici, ale proti politickým stranám a politice vůbec.

Jestli si vláda neuvědomuje, že tímto způsobem ohrožuje samotnou podstatu ústavnosti, tak je mi jí upřímně líto. Upřímně líto. Protože v tomto ohledu si nemohu nevzpomenout na to, že žádná vláda od roku 1990 tohle nedělala. Byl jsem jako mladý začínající poslanec Federálního shromáždění, a kdyby se něco takového odehrálo, tak předseda Poslanecké sněmovny, resp. tenkrát Federálního shromáždění, by svolal mimořádné zasedání o tom, jestli vůbec může vláda pokračovat. A to jsme začínali!

Od roku 1996, kdy jsem poprvé nastoupil do těchto lavic, jsem nezažil takovou hnusnou aroganci těch, kteří sedí ve vládních lavicích! Hanba jim! (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji panu poslanci Filipovi. Vzhledem k tomu, že na tabuli svítí 68... teď 67, teď 65 - přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP