Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. června 2013 v 9.00 hodin
Přítomno: 125 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobrý den. Zahajuji třetí jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste s přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Adam má kartu číslo 1.

Sdělím vám, kdo požádal o omluvu z dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Jsou to následující poslanci a poslankyně: Michal Babák, Jan Čechlovský, Josef Dobeš, Martin Gregora, Michal Hašek, David Kádner, Jiří Koskuba do 11 hodin, Pavel Kováčik, Jan Kubata, Václav Kubata, Vladimíra Lesenská od 14.30, Soňa Marková, Květa Matušovská, Vít Němeček, Josef Novotný starší, Vlasta Parkanová, Roman Pekárek, Pavel Ploc, Jiří Pospíšil do 13 hodin, Anna Putnová, Petr Skokan, Jan Smutný, Josef Smýkal, Bohuslav Sobotka, Pavel Staněk, Igor Svoják do 11. hodiny, Jiří Šlégr, Ivana Weberová.

Z členů vlády jsou to Petr Nečas, Petr Fiala, Alena Hanáková, Tomáš Chalupa, Miroslav Kalousek na dopolední jednání, Martin Kuba od 14.30, Petr Mlsna, Karolína Peake, Vlastimil Picek, Karel Schwarzenberg a Zbyněk Stanjura.

To tedy byly omluvy.

Dnešní jednání zahájíme bodem číslo 186, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Poté budeme pokračovat pevně zařazenými body 111, 112, 113 a 180. Připomínám, že body 116, 117 a 118 máme pevně zařazené na 12. hodinu. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku smlouvy - druhé a první čtení, popřípadě body z bloku zpráv, návrhů a další.

Odpolední jednání zahájíme bodem číslo 187, což jsou ústní interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11.30 hodin proběhne jejich losování.

Paní poslankyně Konečná má kartu číslo 6.

Ještě dorazily dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Novotný a rovněž se omlouvá pan poslanec Škárka. Tím jsme tedy se vypořádali s omluvami.

 

Přikročíme k bodu

186.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 54. schůze bylo předloženo celkem devět odpovědí na písemné interpelace a poslanci s nimi nebyli spokojeni, z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Sněmovny, které zní, že pokud není interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko, ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přikročíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První je interpelace pana poslance Břetislava Petra. Předseda vlády Petr Nečas - pardon. Paní poslankyně Levá - karta číslo 15.

Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Břetislava Petra ve věci Mostecké uhelné společnosti. Interpelace se předkládá jako tisk 968 spolu s odpovědí pana předsedy vlády. My jsme projednávání tohoto bodu přerušili po uzavření rozpravy a zbývá nám pouze hlasovat o návrhu poslance Břetislava Petra na vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana premiéra.

Minule jsme nemohli hlasovat proto, že nebylo dostatečné kvorum, takže bychom měli hlasovat teď, ale jak koukám na tabuli, tak kvorum nemáme ani nyní. (Nesouhlasná reakce z lavic. Na světelné tabuli 67 přihlášených.) Omlouvám se, máme kvorum. Velmi se omlouvám, podíval jsem se na špatné číslo. Takže - už ne (66). Dobrá, hlasovat nemůžeme, protože nemůžeme, nemůžeme, nemůžeme (65). Dokud tam nebude 67, tak nemůžeme. 67 tam není, dobrá. Hlasovat nemůžeme, třeba se to zlepší.

Pokročíme tedy k dalšímu bodu, ale tam se obávám, že ten problém bude stejný. Navíc je paní poslankyně Marková omluvená, takže tady to rovněž nezvládneme (64).

Dalším bodem je interpelace Martina Vacka na ministra dopravy Stanjuru. Ale pana poslance Vacka tady také nevidím, takže s tím se také asi nebudeme moci vypořádat.

Dalším bodem je interpelace pana poslance Ivana Ohlídala na předsedu vlády Petra Nečase. Pan předseda vlády je ovšem omluven. Zeptám se pana poslance Ohlídala - prosím, máte slovo a sdělte nám, jak chcete naložit se svou interpelací.

Prosím o klid. Je nás tady lehce přes šedesát, ale hluk je velmi vysoký jako za plné Sněmovny. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra bych si dovolil požádat o přerušení této interpelace na příští týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, pane poslanče, já to registruji, nicméně i o tomto bychom měli hlasovat (65). Hlasovat nemůžeme, ale evidentně je i tento bod přerušen.

Další interpelací je interpelace paní poslankyně Kateřiny Konečné. Jsem přesvědčen, že i pan ministr Chalupa je omluven. Zeptám se paní poslankyně, zda chce vystoupit. Ano, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Kolegyně a kolegové, pan ministr Chalupa je omluven. Já mám přislíbeno, že tady přijde příští týden, takže bych byla ráda, kdybychom - jak mě správně češtinářsky opravuje pan kolega Vidím, je to známý češtinář v této Poslanecké sněmovně - tak tady přijde pan ministr příští týden (se smíchem v hlase) a byla bych ráda, kdybychom tuto interpelaci, pokud budeme mít kvorum, mohli přesunout na příští týden. Jsme takto s panem ministrem i domluveni. Týká se to i interpelace následující. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chápu to tedy, že se to týká i interpelace na pana ministra dopravy. (Poslankyně z lavice: Ne, byly tam dvě.) Tak to jenom interpelace na pana ministra Chalupu. Hlasovat nemůžeme, kvorum není (66).

Další interpelací je interpelace paní poslankyně Konečné na pana ministra Stanjuru, který je ovšem také omluven. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: V tomto případě by to byl stejný případ, ovšem vzhledem k tomu, že nemůžeme hlasovat, interpelace se vlastně automaticky odkládá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za spolupráci. Další interpelací je interpelace poslance Jeronýma Tejce na předsedu vlády Petra Nečase. Pane poslanče, přejete si vystoupit?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dovoluji si požádat o přerušení projednávání této interpelace na příští termín písemných interpelací právě proto, že pan premiér Nečas není přítomen, a tudíž nemá smysl, abych jej v této věci interpeloval a hovořil tady do zdi či do kamer. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Registruji návrh na přerušení, nicméně stále platí to samé. Měli bychom o tom hlasovat, ale není dostatečné kvorum (65).

Poslední interpelací, kterou zde mám, je interpelace pana poslance Ohlídala na ministra životního prostředí. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP