(15.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jestliže 2,5 % hrubého domácího produktu, jestliže k tomu připočtete cyklický vliv, neboť z definice vyrovnaného rozpočtu, tak jak je v tomto zákoně, vyrovnaný rozpočet je definován jako vyrovnaný strukturální a povolený je cyklický vliv, jestliže k 2,5 % stanoveným v § 36 předlohy, kterou máte před sebou, připočtete cyklický vliv, který je minimálně 0,3 %, dostáváte se k deficitu 2,8 %, což je prosím pěkně přesně číslo ve střednědobém výhledu, který schválila vláda: 2,9, 2,8, 2,8. Vláda velmi odpovědně střednědobý výhled svázala s tímto fiskálním návrhem ústavy.

Padla potom ona řečnická otázka, jak si, ty naivní nebo podloudný Kalousku, který buď to nevíš, nebo kladeš ty miny, jak si představuješ tu odpovědnou rozpočtovou politiku, pokud by ta ústava platila. No na to odpovídají další písmena v § 36 přechodných ustanovení, která tam byla vložena po dohodě se sociální demokracií. Jestliže pro rok 2016 je možné až o 2,5, tak pro rok 2017 o 2,0, pro rok 2018 o 1,5, pro rok 2019 o 1,0 a pro rok 2020 až o výši 0,5. Jinými slovy, ta odpovědná rozpočtová politika spočívá v tom, že každý rok bude vláda povinna snížit schodek státního rozpočtu o 0,5 % hrubého domácího produktu.

Dovolím si jenom konstatovat, že tato vláda, když přebrala po Fischerově vládě, státní rozpočet snížila o více než jedno procento z roku na rok, a netrvalo to ani celý rok, a že 0,5 % ročního tempa snižování deficitu státního rozpočtu je minimální tempo. Tady se obracím nejenom na pana poslance Sobotku, ale i na pana poslance Zaorálka, 0,5 % státního rozpočtu snižování deficitu je minimální tempo v Paktu stability a růstu, na kterém se shodla Evropská unie, na který někteří naši koaliční partneři neshlížejí úplně vlídně, ale který například TOP 09 je připravena vždy dodržovat. Sociální demokracie to vždycky říkala. Zdá se, že tváří v tvář tomuto zákonu připravena není.

Jinými slovy, chtěl bych, aby jasně zaznělo - neboť jsem včera slyšel celou řadu nepravdivých informací, slyšela ty nepravdivé informace i veřejnost a četl jsem teď ty nepravdivé informace i na netu, kdy sociální demokracie říká, že podle toho to není možné, že by se musel snížit skokově deficit o 100 miliard a že by z roku na rok musel být rozpočet vyrovnaný. Chci říci, že po pěti měsících usilovného vyjednávání s opozicí o tomto ústavním zákoně opozice argumentuje nepravdami! Já jsem se smířil s tím, že uslyšíme argumenty, které budeme muset akceptovat, a že tento návrh je v podstatě mrtvý. Ale přiznám se, že jsem čekal poněkud jinou úroveň než argumenty, které jsou zcela nepravdivé, argumenty, které jsou z tohoto textu (ukazuje), který jsme spolu půl roku vyjednávali, vyčitatelné, můžeme si je každý přečíst na první přečtení, to nemusíme studovat půl roku, a v rozporu s tím, co je tady napsáno, a v rozporu s tím, jak to je, jsou nám i veřejnosti sdělovány argumenty zcela nepravdivé. Přiznám se, že to mě překvapilo velmi, velmi nemile. Ale samozřejmě i nepravdivé argumenty musíme akceptovat, pokud za nimi sociální demokracie bude stát.

Odpovídám tedy na onu řečnickou otázku, kterou mi pan předseda Sobotka položil. Jak si představujete, pane ministře Kalousku, odpovědnou rozpočtovou politiku? Představuji si ji tak, pane předsedo Sobotko, že jakákoliv odpovědná vláda od roku 2016 bude snižovat deficit státního rozpočtu svou rozpočtovou politikou o 0,5 % HDP ročně, což je minimální tempo snižování deficitu vyplývající z evropského Paktu stability a růstu, a jsem hluboce přesvědčen, že jakákoliv vláda, jakákoliv, politicky jakákoliv vláda, která jenom trochu chce, je schopna tohoto tempa dosáhnout. Pokud chce býti vládou odpovědnou vůči vlastní zemi, za prvé, a pokud chce být vládou evropskou, jak někdo říká. Pokud chce být vládou neodpovědnou vůči vlastní zemi a o evropanství pouze mluví a pošilhává na Balkán, tak toho zjevně schopna není. Já ale pevně doufám, že ať tady bude jakákoliv vláda, bude chtít být vládou evropskou, bude chtít dodržovat Pakt stability a růstu a myslím, že po odborné stránce nemusíme vést spor o tom, zda je, nebo není v silách jakékoliv vlády snižovat deficit o půl procenta HDP ročně.

Domnívám se tedy, pane předsedo sociální demokracie, že jsem poctivě odpověděl na vaši otázku, jak si představuji odpovědnou rozpočtovou politiku v rámci fiskální ústavy. Prosím tedy, abyste vy odpověděl na moji poctivou otázku, zda sociální demokracie, pokud se - nedej bože - ujme vlády, přistoupí na evropské úrovni k fiskálkompaktu, či nikoliv. A zda jste, či nejste schopni dodržovat minimální tempo snižování deficitu vyplývající ze společného Paktu stability a růstu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan předseda Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mně je to líto, ale já musím upozornit pana ministra, že projednáváme vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Tady vůbec není projednáván zákon, ke kterému on tady teď hovořil. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, co pan ministr financí říkal, tak ten mluvil o pozměňovacím návrhu, který byl doplněn do zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ale pokud vím, tento zákon ještě nebyl v Poslanecké sněmovně předložen. A pokud dobře vím, tak vláda ho ještě neschválila. Čili já těžko tady mohu komentovat jako zástupce opozice nějaký zákon, který ještě ani Poslanecká sněmovna neobdržela. Já jsem tady včera hovořil o zákonu, který byl předložen, který prošel prvním čtením, teď jsme ve fázi druhého čtení, a ten zákon se jmenuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. A já jsem tady včera citoval, a dnes to udělám znovu, z článku 9 tohoto ústavního zákona a cituji ve znění pozměňovacího návrhu, který už schválil rozpočtový výbor v rámci jeho projednávání. Tam je řečeno - a prosím poslouchejte společně se mnou.

Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % a zároveň je nižší než 58 % hrubého domácího produktu, postupuje se podle čl. 8 odst. 1 až 3 a 6 a vláda

a) předloží Poslanecké sněmovně návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů. Byl-li již návrh zákona státního rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez naplnění této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží nový.

To je text ústavní změny, která by měla platit, pokud tento zákon schválíme.

b) Schválí návrh rozpočtu zdravotních pojišťoven s výdaji nepřekračujícími schválené příjmy v předcházejícím roce.

To je tedy ústavní postup, který by vláda měla splnit. A pokud se nemýlím, ústavní zákon je nadřazen běžnému zákonu. A já se ptám, jakým způsobem tedy vláda bude reagovat.

Včera jsem tady zmínil, že tempo zadlužování neustále předbíhá podobu ústavního zákona. Vláda už ho jednou musela upravit, teď ho upravuje zřejmě znovu vzhledem k tomu, že teď aktualizuje rozpočtový výhled a sama vláda dospěla k názoru, že musí zvolnit tempo rozpočtové konsolidace v souvislosti s nepříznivým vývojem naší ekonomiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP