(17.50 hodin)

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já velmi rychle a technicky, pouze bych rád podal návrh na zamítnutí novely zákona o stavebním spoření, které by se hlasovalo ve třetím čtení. A pokud by neprošlo, tak bych se rád přihlásil k avizovanému pozměňovacímu návrhu, který je zaregistrovaný v systému pod číslem 6584. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Doktora. Pane kolego, reflektujete na svoji faktickou poznámku? Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Nebudu reagovat, nebudu ani protestovat nahlas, nýbrž musím říci, že už poněkolikáté můj záznam hlasování přepadává do faktické poznámky do dalšího průběhu jednání. Kdyby to nebylo podesáté či pojedenácté, tak bych na tento stav ani nereagoval a je to věc, kterou by se měl zabývat někdo z techniky.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže zpochybňujete hlasování? Ne, jenom pro stenozáznam. Dobře.

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, chci se jen de iure přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému evidován pod pořadovým číslem 7165. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihlášenou je paní kolegyně Langšádlová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Taktéž já se chci přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který byl evidován jako sněmovní dokument číslo 7142. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan kolega Doktor, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane místopředsedo, stále mi bliká hlasovací zařízení a stále se chová tak, jako bych hlasoval, respektive byl přihlášen k faktické poznámce, přestože jsem ničeho nečinil.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Protože tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra a zpravodaje, jestli si přejí ještě závěrečná slova. Ne, takže konstatuji, že tady padl návrh pana poslance Babáka na zamítnutí, který bude hlasován ve třetím čtení, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat projednáním bodu s pořadovým číslem

9.
Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra Kalouska, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já si z pověření vlády dovolím ve druhém čtení otevřít mnohokrát přerušovanou diskusi na rozpočtovém výboru. Diskusi o návrhu, který beru-li vážně, a já samozřejmě beru vážně prohlášení nejsilnější opoziční strany, tak v podstatě v tuhle chvíli už teoreticky musím pokládat za mrtvý, byť budu dál usilovat o jeho schválení. Děkuji za projednání, děkuji za pochopení, že to bylo mnohokrát odkládáno. Nebylo to odkládáno z viny vlády nebo vládních stran. Rozuměli jsme tomu, že kolegové ze sociální demokracie potřebovali etapovité diskuse, že potřebovali etapovité zvažování, že tomuto jistě velmi důležitému zákonu podrobili i zvažování svých nejvyšších stranických orgánů a přijali k tomu usnesení, jaké přijali.

Myslím, že je nezbytné, aby zaznělo, že v rámci těch diskusí přijaly vládní strany všechny pozměňující návrhy, všechny poznámky, které se přímo týkaly nejenom tohoto návrhu, ale i návrhu prováděcího, který je v legislativním procesu a který jsem si dovolil zaslat poslaneckým klubům. Že jsme byli skutečně připraveni a jsme připraveni tyto návrhy akceptovat. Koneckonců jsou předmětem usnesení rozpočtového výboru a myslím si, že je dobře, aby bylo jasně známo, že přijetím těchto pozměňujících návrhů, které jsem připraven akceptovat, vláda je připravena akceptovat a je tu dohoda předsedů všech vládních stran, že tyto pozměňující návrhy, které jsou v rozpočtovém výboru, jsou pozměňující návrhy z iniciativy sociální demokracie a vládní strany jsou připraveny je akceptovat. Přestože jsme akceptovali vše, co se týkalo této legislativy, není sociální demokracie připravena tento ústavní zákon schválit.

Nezbývá, než to stanovisko respektovat, nezbývá než to stanovisko vzít na vědomí. Nicméně, kolegyně a kolegové, pak ta dvouletá kritika vlády za to, že nepřistoupila k fiskálkompaktu, je pro mě nepochopitelná. Těžko ji mohu nazvat jinak než pokrytectvím, protože přistoupení k fiskálkompaktu na úrovni vlády neznamená nic jiného, než se zavázat na mezinárodní úrovni, že přijmeme finanční ústavu v těchto parametrech. To neznamená nic jiného. Sociální demokracie dva roky velmi tvrdě kritizovala vládu za to, že na mezinárodní úrovni k fiskálkompaktu nechce přistoupit, a já tady musím říct, že nejenom jako ministr financí, ale i jako první místopředseda TOP 09 jsem této kritice velmi obtížně a velmi nerad čelil, protože jsem ji v zásadě sdílel. Není žádným tajemstvím, že ve vládní koalici není shodný názor na přistoupení k fiskálkompaktu a že já patřím k těm, kteří si to přáli, přejí a budou přát, aby vláda České republiky přistoupila na evropské úrovni k fiskálkompaktu.

Mě by fakt zajímalo, jak to bude chtít sociální demokracie dělat, kdyby snad nedej bože se stala stranou vládní. Já bych docela stál o to, kdyby nám to pan předseda Sobotka vysvětlil. On jistě bude mít nějaké argumenty. Nicméně to důležité, co bych si přál, aby zaznělo, pane předsedo, ať už ty argumenty vznesete jakékoliv a my je budeme muset vzít na vědomí a budeme je muset akceptovat, s tím se nedá nic dělat, to tak u ústavních zákonů bývá, tak bych si velmi přál, kdybyste alespoň když ne třeba vůči nám, ale alespoň vůči veřejnosti zcela jasně prohlásil, že pokud by se sociální demokracie ujala vlády po příštích volbách, že přistoupí k fiskálkompaktu. A pokud toto prohlášení neučiníte, tak si dovoluji říct, že vaše proevropská rétorika je pokrytecká. Pokud toto závazné prohlášení učiníte, ano, pak tedy pokrytecká není, pak to prostě jenom chcete udělat až vy, máte k tomu nějaké důvody. Mně to bude líto, ale smířím se s tím. Ale pokud se nezavážete zcela jasně vůči veřejnosti, že v případě, že se sociální demokracie ujme vlády v České republice, že vláda České republiky přistoupí k fiskálkompaktu na evropské úrovni, tak to horování pana místopředsedy Zaorálka, které jsme tady dva roky poslouchali, a já jsem zcela výjimečně s panem místopředsedou Zaorálkem v tomto punktu souhlasil, pak bylo jenom čiré pokrytectví. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP