(17.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

To neznamená, že musíme nutně hlasovat o tomto návrhu jako o komplexním pozměňovacím návrhu, ke kterému budou podávány ostatní návrhy. Myslím si, že lze o návrhu hospodářského výboru hlasovat i bez toho, že by byl jakýmsi komplexním pozměňovacím návrhem.

Poslední poznámka. Hodně se také debatovalo o případné retroaktivitě. Myslím, že z hlediska důvěryhodnosti, zodpovědnosti a především předvídatelnosti chování státu je namístě velmi zvažovat používání byť i nepravé retroaktivity. Osobně vítám, že usnesení hospodářského výboru i v tomto ohledu je velmi konzervativní a zodpovědně posoudilo všechny klady a zápory prolomení zákazu retroaktivity v daném případě.

Myslím, že ve třetím čtení návrh hospodářského výboru bude jistě odpovědně posouzen. Já se přiznám, že jako předkladatel mnohých z těch návrhů, které hospodářský výbor nakonec akceptoval, jsem připraven tento návrh podpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným z místa je pan kolega Urban. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, tentokrát za poslanecký klub sociální demokracie chci požádat jménem tohoto klubu o přestávku na deset minut.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: V délce?

 

Poslanec Milan Urban: Říkal jsem deset minut.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Deset minut. Já se omlouvám, špatně jsem vám rozuměl. Této žádosti vyhovím. Naše schůze bude pokračovat v 17.25 minut.

 

(Jednání bylo přerušeno v 17.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP