(16.30 hodin)
(pokračuje Levá)

Proto považuji za velmi důležitý § 4a, který zavádí povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytovat přiměřený prostor pro zveřejnění názorů všech politických proudů. Nemůže tedy dojít ke zneužívání periodik a tomu, co dneska je, že někde se říká, že jsou to starostovy noviny.

Ruší se povinnost zasílat jeden tisk Státní technické knihovně.

Je zachováno právo na odpověď a dodatečné sdělení, což je také důležité. Je zaveden nový pojem "doplňující informace". Dotčený člen zastupitelstva může požadovat na vydavateli zveřejnění doplňující informace, pokud mu neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený prostor. Nemusí jít ovšem o celý text. Nemůže však požadovat zveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.

Osobně se domnívám, a tisk podporuji, že vládní strany navrhují novelu proto, aby se v budoucnu, až se popřípadě dostanou do opozice, nesetkávaly s tím, co my už dávno známe, s mediální blokádou či diskriminací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Klasnová je přihlášena jako další do rozpravy.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych pouze poděkovat těm, kteří nepodpořili vyřazení tohoto bodu, které už poněkolikáté chtěl pan kolega Marek Benda. V zásadě o tom, o čem novela je, jsme se bavili už před delší dobou, protože zákon tady leží, jak jsem říkala, od února 2012.

Všichni, kdo působíme v komunální politice, známe situaci, kdy radnice, ať už obce, nebo kraje, vydávají radniční periodika za veřejné peníze, a přesto v nich není prostor pro všechny strany zastoupené v zastupitelstvu. Myslím si, že tato novela jde vstříc tomu, aby byly informace v radničních periodikách vyvážené, aby tam získaly prostor i jiné strany než strany vládnoucí koalice, aby to nebyla taková hlásná trouba radnice. Myslím si, že to je věc, která se opravdu může hodit jakékoliv politické straně, protože ne vždycky se strany ocitnou v koalici a i v opozici budou chtít vyjádřit svůj názor. Je to samozřejmě důležité i z hlediska občanů, aby měli přístup k vyváženým informacím, když už za jejich peníze, peníze daňových poplatků, se taková periodika vůbec vydávají.

Takže ještě jednou děkuji. Doufám, že nenastane žádná nečekaná peripetie při hlasování ve třetím čtení a že tuto novelu konečně ve třetím čtení odhlasujeme a pošleme dál do Senátu, kde, předpokládám, nebude žádný problém a zvláště sociální demokraté ji uvítají s nadšením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Igor Svoják je další. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Svoják: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že si v podrobné rozpravě dovolím přihlásit se ke svému pozměňovacímu návrhu, ke kterému bych se velmi krátce nyní vyjádřil. Pozměňovací návrh upravuje zároveň v rámci tohoto zákona sankci, protože jsem přesvědčen, že pokud něco regulujeme a nařizujeme, tak v případě porušení musí být učiněna sankce. V pozměňovacím návrhu doporučuji, aby kontrolním orgánem, který bude kontrolovat dodržování tohoto zákona, bylo Ministerstvo kultury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to poslední přihláška do rozpravy, mohu tedy rozpravu ukončit. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj Bezecný a také se do ní vlastně hlásil pan poslanec Svoják. Pan poslanec Bezecný jako první.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem avizoval, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu. Ten se týká nahrazení účinnosti dne 1. září 2012 prvním dnem kalendářního měsíce následujícího roku po dni jeho vyhlášení. V systému je pod č. 4223. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Igor Svoják přednese svůj návrh v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Ještě jedenkrát. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu pod č. 6065. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyčerpali jsme snad podrobnou rozpravu, návrhy. Můžeme ji ukončit a také celé projednávání návrhu zákona ve druhém čtení.

 

Je tu bod

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, děkuji za rozpravu. Na rozpočtovém výboru jsme vedli obsáhlou diskusi v prvním čtení, k pozměňovacím návrhům se rád vyjádřím ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému a hospodářskému výboru. Usnesení máme jako 676/1 a 676/2. Požádal bych pana poslance Jozefa Cogana, aby se ujal slova jako zpravodaj rozpočtového výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Cogan: Návrh byl rozpočtovým výborem projednán. Rozpočtový výbor se usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zamítla. Výbor zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Takže tohle je rozhodnutí rozpočtového výboru, kde opoziční většina v té chvíli prokázala svoji sílu a toto usnesení rozpočtový výbor usnesl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pana poslance Milana Urbana z hospodářského výboru, aby se také vyjádřil nebo komentoval usnesení.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 676 - ovšem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte v tomto tisku uvedeny.

Myslím, že by bylo vhodné pro další projednávání, aby Poslanecká sněmovna rozhodla hlasováním o tom, že toto usnesení hospodářského výboru bude považováno za komplexní pozměňovací návrh, který bude základem pro další jednání pléna Poslanecké sněmovny. Samozřejmě toto rozhodnutí musí být učiněno případně hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nechám pravděpodobně vyjádřit pana ministra Kalouska, ale je možné to nechat odhlasovat na začátku podrobné rozpravy. To lze učinit. Prosím, pan ministr má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom dvě poznámky. Poděkoval jsem za rozpravu rozpočtovému výboru. Chtěl jsem se omluvit výboru hospodářskému, protože ten se tomu také velmi věnoval. Po vystoupení pana poslance Urbana ty díky říkám hlasem poněkud tišším a dovoluji si říci, že zásadně nesouhlasím s tím, abychom usnesení hospodářského výboru vzali jako základ k hlasování. Samozřejmě rozhodne Poslanecká sněmovna.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Cogan.

 

Poslanec Josef Cogan: Taktéž jako zpravodaj rozpočtového výboru si dovolím zásadně nesouhlasit s tím, aby se stalo usnesení hospodářského výboru základem pro naše jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady jsme vlastně ještě pořád v úvodních slovech. Teď teprve otevírám obecnou rozpravu s tím, že, jak jsem řekl, návrh, který zazněl z úst zpravodaje Milana Urbana, bych nechal hlasovat na začátku podrobné rozpravy.

Ale nyní je obecná rozprava. Pokud se do ní nikdo nehlásí, obecnou rozpravu ukončím. (Námitka z pléna.) Ježíšmarjá, neukončím. Tak to jsem... Ano. Já se ani nebudu omlouvat. Prosím pana poslance Paroubka, aby se ujal slova jako první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP