(15.50 hodin)
(pokračuje Andrýsová)

Vláda konkrétně navrhuje přístup do této knihy zkrátit v podstatě ze 75 let na 30 let po úmrtí konkrétního člověka. Já navrhuji ještě tuto lhůtu zkrátit na 20 let. Znamená to v podstatě zjednodušení přístupů do této knihy pro odborníky, kteří se zabývají rodokmeny a vůbec zkoumají příbuzenské vztahy. Je po tom teď velká poptávka ze zahraničí, obzvláště krajané se právě zajímají o to, jak vypadají jejich rodokmeny, a já si myslím, že touto malou změnou můžeme pomoci právě ke snadnějšímu získávání těchto informací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, můžeme rozpravu ukončit. Teď bych otevřel rozpravu podrobnou, do které se znovu hlásí paní poslankyně Andrýsová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Já se tedy přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v informačním systému pod číslem 6985.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Už nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, takže můžeme ukončit podrobnou rozpravu. Zřejmě nezazní žádná závěrečná slova, my pouze ukončíme druhé čtení tohoto návrhu. Takže končím druhé čtení návrhu zákona č. 301.

 

A máme tu další vládní návrh zákona.

107.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti
Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
/sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

Požádám ministra Kubiceho, aby ho uvedl. Prosím, pane ministře, máte úvodní slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice (Hledá v materiálech.) Omlouvám se, vteřinku.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh změnového zákona, který připravilo Ministerstvo vnitra ve své působnosti v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Máte jej k dispozici jako sněmovní tisk č. 1061. Tímto návrhem je plněn úkol vyplývající z vládou schváleného harmonogramu předložení návrhů změn zákona v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Nový kontrolní řád byl přijat v červnu minulého roku a je účelem především sjednocení procesního prostředí v oblasti kontroly.

Hlavním smyslem projednávaného návrhu, který obsahuje novelizaci celkem dvaceti zákonů, je v návaznosti na nový kontrolní řád především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných obecných ustanovení kontrolního řádu. Částečně je změnovým zákonem upravena také část dílčích procesních odchylek, které však nebudou bránit podpůrnému použití kontrolního řádu, a dále některá hmotněprávní ustanovení, která se zabývají věcnou stránkou kontroly.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji za úvodní slovo, a požádám pana poslance Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak říkal pan ministr, předložený tisk 1061 opravdu upravuje dvacet zákonů a u většiny z nich opravdu dochází pouze k odstranění duplicit a úpravě kontrolních postupů vzhledem k přijetí kontrolního řádu. U některých zákonů se ale zároveň využívá vlastně otevření toho příslušného zákona i k věcným úpravám. Chtěl bych upozornit např. na úpravu u Úřadu pro ochranu osobních údajů, kdy se vlastně z inspektorů vytváří kolegium, u archivního zákona se upravuje nekontrolovaná výměna archiválií a další věcné úpravy. Takže není to jenom úprava v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. V této souvislosti ještě i v rámci zpravodajské zprávy bych chtěl navrhnout, pane předsedající, aby se tímto zákonem zabýval také výbor pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je tedy slovo zpravodaje pro prvé čtení a návrh, aby se tím zabýval také výbor pro veřejnou správu. Dobře, to budeme hlasovat až na konec. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Já tady mám přihlášku pana poslance Bezecného, ale nevím, jestli... Ne, není, tak to odmažu, není to přihláška. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto bodu? Nikdo se nehlásí, můžeme to zřejmě ukončit a můžeme se zabývat přikázáním výborům.

Organizační výbor to přikázal kontrolnímu výboru a pak tu byl ještě výbor pro regionální rozvoj. Takže nejdřív budeme hlasovat návrh, abychom to přikázali výboru kontrolnímu. Má ještě někdo jiný návrh kromě toho regionálního? Nemá. Hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro výbor kontrolní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37, přihlášeno je 178 poslanců, pro hlasovalo 107, proti 7. Bylo to přikázáno kontrolnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat výbor regionální.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro regionální, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 38 přihlášeno 178, pro hlasovalo 79, proti 25, takže to bylo zamítnuto.

 

A to je zřejmě všechno, co jsme mohli teď v tomto prvém čtení odhlasovat. A máme tu další a to je...

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů zamítnutých a vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorce Elišce Wagnerové a senátorům Františku Bublanovi, Jiřímu Dienstbierovi, Jaroslavu Kuberovi, Jiřímu Lajtochovi, Radku Martinovi, Tomio Okamurovi a Petrovi Víchovi v Poslanecké sněmovně. Takže toto nyní hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, umožnit senátorům vystoupení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39, přihlášeno je 178 poslanců, pro hlasovalo 117, proti jediný. Konstatuji, že tedy návrh byl schválen.

 

Nejdřív budeme projednávat

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 662/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 662/4. Pochopil jsem, že ne Eliška Wagnerová, ale senátor Jiří Dienstbier, kterého vítám, tady bude zastupovat Senát.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu, k těm předloženým pozměňovacím návrhům, vyjádřil nejdřív ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře, jako první.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Velmi stručně řeknu, že v podstatě jak návrhy, které předkládá Senát, tak ten původně návrh Poslanecké sněmovny je pro mě osobně a pro náš resort přijatelný. To znamená, že ponechám na Sněmovně, jak rozhodne, ale i když bude schválen návrh, jak prošel Senátem, a jeho návrh, nestane se vůbec nic. Původní záměr toho zákona bude zachován a dojde tam ke změně některých detailů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bych požádal pana poslance Chvojku. K usnesení Senátu by se nyní mohl vyjádřit pan poslanec Chvojka za Sněmovnu. Prosím, pane poslanče, můžete.***
Přihlásit/registrovat se do ISP