(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrý den. Já nevím, jestli je to přítomností pana ministra Stanjury blízko mého hlasovacího zařízení, ale chtěl jsem hlasovat ne, a na sjetině mám ano, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 25. Rozhodujeme o námitce. Kdo souhlasí s touto námitkou? Proti námitce?

V hlasování číslo 25 přítomno 188, pro 172, proti 3. Námitku jsme přijali.

 

Opakujeme tedy opět hlasování o zařazení nového bodu. Všichni už víte, o co se jedná.

Zahajuji hlasování číslo 26. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Proti návrhu?

V hlasování číslo 26 přítomno 189, pro 97, proti 89. Návrh byl přijat.

 

Je ještě někdo, kdo chce uplatnit námitku? (Nikdo se nehlásí.) Všichni už jsou vyčerpáni. To byly všechny návrhy pana poslance Bendy.

Paní poslankyně Klasnová - čtyři návrhy. První - pevné zařazení bodu 6. Je to sněmovní tisk 603, tiskový zákon - a navrhuje jej zařadit jako první bod po dnes již zařazených? Jak to bylo přesně, paní poslankyně?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Byl to první bod bloku druhých čtení. Dnes, hned jak odhlasujeme ty senátní, tak hned jako první od bloku druhých čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Tak s tímto upřesněním zahajuji hlasování číslo 27. Kdo je pro? Proti?

V hlasování číslo 27 přítomno 189, pro 90, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh paní poslankyně Klasnové - pevné zařazení bodů 88 a 89, jsou to sněmovní tisky 918 a 919, a žádá, aby byly zařazeny jako první dva body v bloku prvních čtení dnes.

Zahajuji hlasování číslo 28. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 28 přítomno 189, pro 41, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Třetí návrh - pevné zařazení bodu 82, sněmovní tisk 893, a to jako první bod v bloku prvních čtení ve středu 12. 6.

Zahajuji hlasování číslo 29. Kdo je pro tento návrh? Proti?

V hlasování číslo 29 přítomno 189, pro 84, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem paní poslankyně Klasnové je vyřazení bodu 12, sněmovního tisku 930.

Zahajuji hlasování číslo 30. Kdo je pro návrh na vyřazení? Proti?

V hlasování číslo 30 přítomno 189, pro 86, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní tady je návrh paní poslankyně Jitky Chalánkové, která žádá pevné zařazení bodů 111 a 114. Jsou to sněmovní tisky 1046 a 1058. Žádá, aby byly pevně zařazeny na středu 19. 6. jako první a druhý bod. Dopoledne, paní poslankyně? Odpoledne. Jako první a druhý bod odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 31. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 31 přítomno 188, pro 120, proti 29. Návrhy byly přijaty.

 

A naposledy pan poslanec Petr Gazdík žádá o pevné zařazení bodu 2, sněmovní tisk 595, na úterý 25. 6. jako první bod jednání.

Zahajuji hlasování číslo 32. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Gazdíka? Proti návrhu?

V hlasování číslo 32 přítomno 188, pro 112, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

To byly všechny návrhy, které byly předneseny v úvodu schůze, a nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 54. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 33. Ptám se, kdo je pro návrh. Proti návrhu? (Někteří poslanci se ptají, o čem se hlasuje.) O celém programu schůze hlasujeme teď!

V hlasování číslo 33 přítomno 188, pro 97, proti 42. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Přečtu ještě omluvu, která mi byla doručena. Z dnešního jednání se omlouvá ze zdravotních důvodů paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Můžeme věnovat prvnímu bodu. Prvním bodem je

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh přednesl pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, já bych chtěl navrhnout, aby u sněmovního tisku 990, kterým je vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům v některých bytových družstvech a o změně některých zákonů, došlo ke zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů - o 30 dnů na 30 dnů. Na minulé schůzi došlo k situaci, kdy tento návrh nebyl přednesen, díky tomu nebyla lhůta zkrácena, ale přesto se jedná o tisk, který úzce souvisí s projednáváním nového občanského zákoníku, a pak pokládám za správné, aby všechny věci, které souvisejí s občanským zákoníkem, byly projednány na jedné schůzi, a to ještě této schůzi. Proto doporučuji, aby lhůta byla zkrácena na 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP