(15.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Další skupinou návrhů je opět vyřazení. Tentokrát bod 1, sněmovní tisk 577, bod 98, tisk 984, bod 119, tisk 758, a bod 6 - ve třetím čtení je to bod 135, sněmovní tisk 603. Je zde žádost o oddělené hlasování? Paní poslankyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Opět bych poprosila hlasovat zvlášť o vyřazení bodu 6 a 135.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže ty první tři můžeme najednou a zvlášť bod 6. Dobře.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o vyřazení bodu 1, 98 a 119.

Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení bodů. Proti?

Hlasování číslo 15, přítomno 187, pro 171, proti 7. Návrhy byly přijaty.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby byl vyřazen též bod 6 a 135, tedy druhé a třetí čtení sněmovního tisku 603.

Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je pro návrh na vyřazení těchto dvou bodů? Proti návrhu?

Hlasování číslo 16, přítomno 187, pro 84, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Šincl se hlásí? Nehlásí.

 

Budeme pokračovat dalšími návrhy pana poslance Bendy. Žádá, aby na středu 19. 6. odpoledne po pevně zařazených bodech byly zařazeny body 17, tisk 942, 40, tisk 941, a bod 73, tisk 786. Je to tak? (Námitka poslance Bendy.) Prosím o upřesnění. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Platí jenom první dva body. Poslední byl bod 53, který už byl zařazen pevně z návrhu paní poslankyně Fischerové. Takže platí jenom body 17 a 40.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Body 17 a 40 na středu 19. 6. odpoledne po již pevně zařazených bodech. (Námitka poslance Bendy mimo mikrofon - na středu 12. 6.)

 

Tak ještě jednou zopakuji - středa 12. 6. body 17 a 40 odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 17. Kdo je pro tato pevná zařazení? Proti?

Hlasování číslo 17, přítomno 188, pro 101, proti 28. Návrh byly přijaty.

 

Dále navrhuje pan poslanec Benda na úterý 18. 6. po již pevně zařazených bodech zařadit bod 8, sněmovní tisk 712.

Zahajuji hlasování číslo 18. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

Hlasování číslo 18, přítomno 188, pro 105, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde žádost o zařazení nového bodu, pan poslanec Benda, změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování číslo 19. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Proti návrhu?

Hlasování číslo 19, přítomno 188, pro 167, proti 6. Návrh byl přijat.

 

A další je zařazení nového bodu s názvem zkrácení lhůty u sněmovního tisku 990.

Zahajuji hlasování číslo 20. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu do pořadu schůze? Měl by to být první dnešní bod. Proti návrhu?

Hlasování číslo 20, přítomno 188, pro 91, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Je kontrola hlasování... Je prosím námitka proti hlasování? Pan ministr Tomáš Chalupa. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Já se omlouvám. Chtěl jsem hlasovat pro, leč nezdařilo se mi to s hlasovacím zařízením.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Rozhodneme o námitce.

Zahajuji hlasování číslo 21. Kdo souhlasí s touto námitkou? Proti námitce?

Hlasování číslo 21, přítomno 188, pro 149, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme hlasování o zařazení nového bodu s názvem zkrácení lhůty ke sněmovnímu tisku 990 jako prvního bodu našeho dnešního jednání.

Zahajuji hlasování číslo 22. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

Hlasování číslo 22, přítomno 188, pro 93, proti 86. Návrh nebyl přijat. (Rozpaky v pravé části sálu.)

 

Žádáte o kontrolu? Takže kontrola hlasování. (Po chvilce.) Je prosím nějaká námitka proti předchozímu hlasování? Pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, já se velmi omlouvám. Nechal jsem se mírně zmást. Pan ministr Bendl mi vyčítal, že jsem velmi rozpočtově zdrženlivý vůči jeho kapitole. A jak řekl to zdrž, tak já jsem se asi zdržel, i když jsem chtěl hlasovat pro. Je to jistě moje vina a já si dovolím zpochybnit hlasování. (Úsměv mezi některými přítomnými.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování číslo 23.

Zahajuji toto hlasování. Kdo souhlasí s námitkou? Proti námitce?

Hlasování číslo 23, přítomno 188, pro 142, proti 14. Námitka byla přijata.

 

Takže ještě jednou hlasujeme o zařazení nového bodu - sněmovní tisk 990, zkrácení lhůty, první bod dnes.

Zahajuji hlasování číslo 24. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 24, přítomno 188, pro 97, proti 84. Návrh byl přijat. Ale ještě proběhne kontrola hlasování.

 

(Velký šum v sále zejména poté, co se s námitkou hlásí tentokrát poslanec sociální demokracie.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP