(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec, místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek žádá zařazení dvou nových bodů. První bod je informace předsedy vlády o cestě do Ruska. Druhý bod je zpráva předsedy vlády - "kauza Torubarov". Oba dva body navrhuje zařadit na úterý 18. 6. jako první a druhý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Kdo souhlasí s těmito dvěma návrhy na nové body pořadu schůze? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 5 přítomno 187, pro 85, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Lesenská se hlásí? Nehlásí. (V sále je neklid.)

 

Paní poslankyně Jana Fischerová žádá o pevné zařazení bodu 53, je to sněmovní tisk 1042, a to na 12. 6. jako první za již pevně zařazené body. Zeptám se paní poslankyně, zda myslela dopolední, nebo odpolední jednání.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Prosím odpolední jednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Odpoledne. Děkuji za toto upřesnění.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Kdo je pro návrh na pevné zařazení tohoto bodu, bodu 53? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 6 přítomno 187, pro 149, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Jana Drastichová žádá, aby bod 84, je to sněmovní tisk 902, byl zařazen ve středu 12. 6. po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení bodu 84? Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 7 přítomno 187, pro 90, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Vít Bárta žádá zpětvzetí bodu 81. Jedná se o sněmovní tisk 885. Je to informace pro Sněmovnu, nemusíme ji podrobit hlasování.

 

Paní poslankyně Anna Putnová žádá o pevné zařazení bodů 175, 176, 177, 181, 182. Jsou to: tisk 865, dokument 5267, tisk 1011, tisk 949, dokument 6863. Žádá, aby těchto pět bodů bylo pevně zařazeno 20. 6. jako první body v bloku zpráv.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Kdo souhlasí s tímto pevným zařazením v rámci bloku zpráv? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 přítomno 188, pro 174, proti 2. Návrhy byly přijaty.

 

Paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová žádá zařazení nového bodu do pořadu schůze, a to s názvem informace ministra spravedlnosti Pavla Blažka - je to opět případ Torubarov. Žádá, aby tento bod byl zařazen na čtvrtek 13. 6. jako první bod po písemných interpelacích.

Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9. Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Bebarové-Rujbrové. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 9 přítomno 187, pro 86, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Vladislav Vilímec žádá o vyřazení bodu 10, je to druhé čtení sněmovního tisku 853, a zároveň bodu 139, což je třetí čtení téhož tisku. Druhým návrhem je vyřazení bodu 74, sněmovní tisk 802 v prvém čtení. Ptám se, zda je možno hlasovat o obou návrzích najednou, nebo někdo žádá oddělení hlasování. Nežádá.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Ptám se, kdo souhlasí s vyřazením bodů 10, 139 a 74 z pořadu schůze. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 10 přítomno 187, pro 173, proti 4. Návrhy na vyřazení byly přijaty.

 

Pan poslanec Antonín Seďa žádá pevné zařazení bodu 195, a to na čtvrtek 13. 6. po již pevně zařazených bodech po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Antonína Sedi. Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 11 přítomno 187, pro 98, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Stanislav Grospič žádá o vyřazení bodu... Ještě bude kontrola předchozího hlasování. Je nějaká námitka? Není, takže návrh pana poslance Sedi byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanislava Grospiče, který žádá vyřadit bod č. 60, sněmovní tisk 639, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Kdo souhlasí s vyřazením bodu 60? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 187, pro 178, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Skalický žádá pevné zařazení bodu 58, je to tisk 1057, a bodu 112, tisk 1047, a to na úterý 18. 6. po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo souhlasí s tímto pevným zařazením bodů 58 a 112? Proti?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 187, pro 102, proti 21, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Marek Benda žádá nejprve vyřadit z pořadu schůze body 20 a 149, vždycky budu říkat druhé a třetí čtení, 21 a 150, 22 a 151, 29 a 158, 32 a 161. Jsou to sněmovní tisky 428, 585, 618, 685 a 740. Neprojednal je dosud ústavněprávní výbor. Ptám se, zda je námitka proti tomu, abychom hlasovali jedním hlasováním o vyřazení těchto bodů. Není.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s tím, aby tyto body byly vyřazeny z pořadu této schůze? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 187, pro 174, proti 3. Návrhy byly přijaty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP