(14.50 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Já jsem vám všem, vážené kolegyně, kolegové, poslala zápis z tohoto semináře, protože tam byli i neslyšící účastníci. Proto z toho vznikl zápis. Moc vás prosím, věnujte tomu pozornost. Myslím si, že není normální, když lékaři, kteří nejsou schopni léčit dětskou mozkovou obrnu, tak lidé, kteří nejsou schopni být vyléčeni klasicky, jsou vyléčeni legislativou a stávají se z nich osoby zdravé.

Měla jsem jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí toto pondělí a kvitovala jsem s potěšením, že Ministerstvo práce a sociálních věcí chce udělat nějaké dílčí kroky, chce reflektovat to, že skutečně sociální reforma nepřinesla výsledky, jaké asi měla přinést, a že naopak ztížila život osobám s těžkým zdravotním postižením. Nicméně vycházím zatím z reality, že Ministerstvo práce a sociálních věcí sem poslalo tisk 1058, bod 114, ve kterém zatím ještě žádné změny nereflektovalo. Jak říkám, je zde příslib, že by tady měl být nějaký komplexní pozměňovací návrh, ale zatím vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím o podporu našeho návrhu, který už tyto změny obsahuje.

Další věc, o kterou bych chtěla poprosit, je už věcí poslední. Prosím o vyřazení tisku 930, bod 12, bod 141. Je to vládní novela zákona v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Na minulé schůzi poměrně za nepříliš velké pozornosti Poslanecké sněmovny se zde dohadoval kolega Chvojka s panem ministrem Blažkem na téma, zda je, či není téměř až protiústavní projednávat ve zkráceném řízení 30 dnů novelu, která obsahuje změnu 71 zákonů a je více než 1200 stránek obsažná. Předpokládám, že nikdo z nás nebyl schopen a se zodpovědností není schopen učíst takovouto materii, a obávám se, že nelze úplně přihlédnout k argumentům pana ministra Blažka, že jde prakticky pouze o technickou novelu, která je nutná v souvislosti s novelou občanského zákoníku. Myslím si, že nám měla být poslána mnohem dříve, a pakliže došlo k tomu, že ji projednáváme v takovémto časovém presu, přimlouvám se za její vyřazení. Prosím vás, abyste toto zvážili, a pokud vyřazena nebude, tak si prosím uvědomme, jaký balík zákonů budeme schvalovat. Už byl projednáván v ústavněprávním výboru, a pokud vím, je tam snad 35 stran pozměňovacích návrhů. Takže pléduji za vyřazení, byť by to znamenalo odložení účinnosti novely občanského zákoníku. Navrhuji to s plným vědomím této věci.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Jitku Chalánkovou.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, prosím o pevné zařazení těchto bodů na středu 19. 6. odpoledne jako první a druhý bod: Je to bod číslo 111, vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, sněmovní tisk 1046, a další, bod číslo 114, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006, o sociálních službách, sněmovní tisk číslo 1058.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu číslo 2, návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, na úterý 25. června jako první bod úterního jednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, jestli má ještě někdo nějaké návrhy. Pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ještě jsem zapomněl jeden bod, který jsem hlásil už ráno na politickém grémiu, a to zařazení nového bodu, a to prvního bodu dnešní schůze - zkrácení lhůty u sněmovního tisku 990, vládní návrh zákona o převodu do vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům. Jedná se o tisk, který jsme na minulé schůzi projednali, souvisí s občanským zákoníkem a na rozdíl od všech ostatních bodů, u kterých byla zkrácena lhůta o 30 dnů, tady opomenutím k tomuto zkrácení nedošlo. Navrhl bych zkrátit lhůtu o 30 dnů, tak aby mohlo být příští týden případně projednáno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tisk, nebo bod?

 

Poslanec Marek Benda: Tisk 990. Bod to, prosím není, protože nemá splněnou lhůtu, takže to nemůže být bod.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Ještě někdo prosím k programu schůze? Není-li, budeme se zabývat návrhy, které jsme zde slyšeli.

Nejprve návrhy z grémia. Navrhuji, abychom o nich hlasovali o všech najednou. Prvním návrhem je návrh veřejného ochránce práv - zařadit bod 189, tedy zprávu veřejného ochránce, na čtvrtek 20. června jako třetí bod. Druhým bodem je zpráva České národní banky, bod 183, úterý 18. června jako první bod. Za třetí bod 43 a bod 172, což je nejprve druhé a potom třetí čtení sněmovního tisku 914 - druhé čtení ve středu 12. června za již pevně zařazené body, tedy jako bod 10, a bod 172, tedy třetí čtení sněmovního tisku 914, na středu 19. června jako první bod v bloku třetích čtení. Dále zařadit nový bod Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a návrh zařadit za bod 42 bod 117, je to sněmovní tisk 1061, prvé čtení, což by bylo jako čtvrtý bod dnes v úterý 11. 6. Tolik návrhy z grémia.

Zeptám se, zda můžeme o všech těchto pěti návrzích hlasovat najednou nebo žádá někdo individuální hlasování? Nežádá.

 

Zahajuji hlasování číslo 2. Ptám se, kdo souhlasí s těmito návrhy, které vzešly z dnešního grémia. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přítomno 186, pro 171, proti 2. Návrhy byly přijaty.

 

Nyní přicházím k vašim návrhům.

 

Nejprve pan poslanec Jiří Paroubek navrhuje zařadit do programu schůze nový bod Informace předsedy vlády k popovodňové situaci, předběžnému vyčíslení škod způsobených povodní a návrhy opatření v této souvislosti přijatá vládou. Navrhuje, aby byl tento bod zařazen na pátek 21. 6. jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 3. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Jiřího Paroubka? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 3. Přítomno 186, pro 84, proti 71. Návrh přijat nebyl.

 

Druhý návrh pana poslance Paroubka je zařazení nového bodu s názvem Propad české ekonomiky a zatím neúčinná opatření vlády k obnově hospodářského růstu, informace ministra financí. Žádá, aby byl tento bod zařazen ve středu 12. 6. jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 4. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu do pořadu schůze? Proti návrhu?

Hlasování číslo 4. Přítomno 187, pro 91, proti 80. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP