(14.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jiří Skalický. Po něm je přihlášen pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Jiří Skalický: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, dovolil bych si požádat o pevné zařazení dvou bodů. Je to bod 58, sněmovní tisk 1057, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Druhý bod je bod 112, sněmovní tisk 1047, zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk. Oba dva body bych prosil zařadit na úterý 18. června po již pevně zařazených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, začnu blokem vyřazování bodů, které myslím všichni v této Sněmovně uvítáme. Z důvodů nedoprojednání v ústavněprávním výboru doporučuji vyřadit body 20 a 149, sněmovní tisk 428, návrh poslanců Jeronýma Tejce a dalších, trestní zákoník.

Dále bod 21 a 150, sněmovní tisk 585, návrh poslanců Chvojky a dalších, přestupky.

Dále bod 22 a 151, sněmovní tisk 618, návrhů poslanců Chvojky a dalších, zákoník práce.

Bod 29 a 158, sněmovní tisk 685, návrh předsedkyně Miroslavy Němcové, změna Ústavy.

Bod 32 a 161, sněmovní tisk 740, návrh poslanců Farského a dalších, změna občanského zákoníku.

Jde o body, jejichž doprojednání nedokončil ústavněprávní výbor.

Dále navrhuji vyřadit bod 1, sněmovní tisk 577, senátní návrh zákona, jednací řád.

Bod 98, sněmovní tisk 984, návrh poslanců Staňka a dalších o rozhodčím soudu.

Bod 119, sněmovní tisk 758, senátní návrh zákona o pojišťovnictví.

A body 6 a 135, sněmovní tisk 603, vládní návrh zákona o periodickém tisku.

To jsou body, které navrhuji vyřadit.

Dále navrhuji pevně zařadit na středu 12. 6. po pevně zařazených bodech na odpoledne bod číslo 17, sněmovní tisk 942, vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky.

Bod číslo 40, sněmovní tisk 941, vládní návrh zákona o živnostenském podnikání a bod číslo 53, sněmovní tisk 1042, vládní návrh zákona o některých podmínkách v podnikání v oblasti cestovního ruchu na středu 12. 6. odpoledne.

Na úterý 18. 6. po pevně zařazených bodech navrhuji zařadit bod číslo 8, vládní návrh zákona o elektronických komunikacích, sněmovní tisk 712.

Poprosím o pevné zařazení ještě posledního bodu a to jsou změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Příště prosím písemně.

Paní poslankyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můj předřečník říkal, že navrhne vyřazení některých bodů, a jestli tím způsobí Poslanecké sněmovně radost, tak já musím říct, že mně radost nezpůsobil, a to především návrhem na vyřazení bodu 6, sněmovního tisku 603, zkráceně novely tiskového zákona.

Já bych naopak chtěla apelovat na Poslaneckou sněmovnu, aby nepodpořila vyřazení tohoto bodu. Budu naopak navrhovat jeho pevné zařazení, aby to byl první bod v bloku druhých čtení dnes. Předpokládám, až projednáme zákony vrácené Senátem.

Tato novela je předložena Ministerstvem kultury a vláda, která má stále ještě jakous takous většinu poslanců, ji tedy poslala sem v únoru 2012. Je stejně zjevné, že vláda nemá zájem na projednání této novely, nepere se o ni ani paní ministryně Hanáková ani paní vicepremiérka pro boj s korupcí a to je velká škoda, protože tento zákon je ve strategii vlády boje proti korupci. Je to zákon, který já vnímám zároveň jako komunální zastupitelka jako zákon velice prospěšný a zákon, který by snad nemusel tady nikoho moc bolet. Také příliš nechápu odpor Poslanecké sněmovny, resp. v Poslanecké sněmovně to prošlo, ale Senátu, proti rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Ale v tomto bodu si myslím, že skutečně nechat prostor v radničních novinách pro vyjádření názoru všech zastupitelů zastoupených v zastupitelstvu obce nebo kraje snad není až tak bolestivé a tak brutální protikorupční opatření, které by nemohlo najít shodu, a že bychom nebyli schopni konečně tuto novelu projednat ve druhém čtení, třetím čtení a poslat ji do Senátu. Takže moc prosím kolegy, aby nepodpořili návrh kolegy Bendy, naopak abychom tento bod konečně projednali.

S tím souvisí druhá moje prosba, také souvisí s protikorupčními opatřeními a již zmíněnou změnou Ústavy a rozšířením kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Tady se nám jako Poslanecké sněmovně podařilo již jednou projednat tento návrh, byť v nějaké okleštěné formě, který jsem já zde kritizovala, ale zaplať pánbůh alespoň za to, a poslal se do Senátu. Tam bohužel neprošel. Výsledek je tedy ten, že další podle mě z opravdu významných kroků protikorupční strategie nebyl naplněn.

Já vás tedy prosím o pevné zařazení bodů 88 a 89, sněmovních tisků 918 a 919, jako první body v bloku prvních čtení, a to již dnes. Jedná se, jak říkám, o rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Je to návrh z pera poslanců Věcí veřejných. My jsme dali identický návrh, který vlastně prošel zde v Poslanecké sněmovně. Domníváme se, že naplňuje i mezinárodní závazky České republiky i to, že se Česká republika hlásí k Limské deklaraci, která jasně říká, že by měly být kontrolovány veškeré veřejné prostředky. Veškeré veřejné prostředky, prosím pěkně, bez jakýchkoliv výjimek. Tedy bez výjimek ČEZu, bez toho, aniž by se kontrolovalo hospodaření krajů a obcí z hlediska hospodárnosti vynaložených financí. Opět vím, že řada z vás má zkušenosti z komunální politiky. Nevím, jestli pouze ta moje zkušenost z Prahy je natolik tristní, ale myslím si, že i na více obcích či krajích se plýtvá s veřejnými prostředky. Já vás moc prosím, abychom se nad tím zamysleli a zkusili ještě jednou do Senátu i s nějakými pozměňovacími návrhy, ale ještě jednou do Senátu poslat rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Třetí věc, o kterou prosím, je pevné zařazení bodu 82, sněmovního tisku 893. Je to novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Prosila bych to jako první bod po již pevně zařazených na zítra, tedy na středu. Jde v podstatě o novelu, která je také z pera Věcí veřejných, nicméně reaguje na situaci, která nastala po tzv. sociální reformě pana ministra Drábka.

Já jsem v dubnu pořádala seminář, na který velmi malá část z vás, dva kolegové, pan kolega Doktor a paní kolegyně Semelová, dorazili, a tam přišla celá řada lidí s těžkým zdravotním postižením. Skutečně není to žádný populistický návrh, ale odráží to tu realitu, že lidé s těžkým zdravotním postižením přicházejí o průkazky ZTP, ZTP/P. Přicházejí o příspěvky na péči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP