(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Proto mi připadá, že je docela důležité, abychom se tou kauzou zabývali, jednak celým tím zmatkem, který kolem této kauzy ve vládě vznikl, a měli bychom si možná ujasnit, jak je to s těmi azylovými procedurami a vydáváním těch, kteří u nás hledají azyl, protože dnes už víme, že v médiích na to konto padla celá řad nepřesností a nepravd, včetně toho zjednodušeného tvrzení, například že Rakousko pana Torubarova odmítlo vydat a podobně. Takže jenom říkám, že tento chaos vlastně nebyl nikde sečten, podtržen ani z toho nebyly vyvozeny žádné důsledky a žádné závěry. A mně připadá, že to takto nelze nechat.

Kdybych měl ten bod nějak nazvat - mě napadá spíš název "dělejte něco s panem Miroslavem Kalouskem", ale to by zřejmě neprošlo, tak říkám, že chci slyšet zprávu od premiéra na téma Kauza Torubarov. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, na kdy navrhujete zařadit tento druhý bod? (Poslanec mimo řečniště odpovídá, že v pátek.) Nyní prosím - my si to upřesníme - ale prosím nyní paní poslankyni Janu Fischerovou. Paní poslankyně Fischerová, prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemné odpoledne. Já mám následující věc. Prosím vás o zařazení pevně bodu 53 na zítra, je to sněmovní tisk 1042, týká se některých podmínek cestovního ruchu - ve zkratce řeknu pojištění cestovních kanceláří, zejména klientů proti repatriaci. Prosím tedy na zítra na 12. 6. po pevně již zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Paní poslankyně Jana Drastichová. Pan poslanec Vít Bárta dostane slovo poté, co všichni přihlášení k pořadu schůze. Prosím.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, prosím o předřazení sněmovního tisku 902, je to bod 84 pořadu této schůze. Mění se jím některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu. Jenom připomínám, že novela leží ve Sněmovně již několik měsíců, od ledna 2013, a bylo by dobré ji projednat. Prosím tedy o jeho zařazení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě prosím jednou, já jsem vás špatně slyšela - bod a tisk.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Je to bod 84, sněmovní tisk 902 jako první pevně zařazený zítra.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ve středu 12. června jako první bod.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Pokud je tam již nějaký, tak za něj.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsou. Ano, po pevně zařazených bodech.

Pan poslanec Vít Bárta chce vystoupit s přednostním právem? V tom případě prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi podle § 86 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny vzít zpět můj návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2001 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a další související zákony, sněmovní tisk 885. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní - tak teď nevím, kdo mi sem dal lístek... Žádost - to bude paní poslankyně Putnová. Žádost o pevné zařazení bodu 175 a dalších? Takže prosím, paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové. Prosila bych o pevné zařazení bodů 175, 176, 177, 181 a 182 na 20. 6. jako první body z bloku zpráv. Jedná se o výroční zprávy Technologické a Grantové agentury a schválení odměn. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Dále prosím paní poslankyni Zuzku Bebarovou-Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Mě v tuto chvíli nezajímá, jestli pan ministr Kalousek má řidičský průkaz na cisternu. S panem poslancem Zaorálkem jsem daný případ rovněž nekonzultovala. Ale za situace, kdy už několik týdnů na stránkách médií pokračují spekulace o úloze jednotlivých ministrů v kauze Torubarov, kdy se o případ kromě našich nevládních organizací zajímá Helsinský výbor a kdy tedy slyšíme různé spekulace, pro co je pan Torubarov v Rusku stíhán, zda byl vydán pro to, za co je stíhán, zda bylo před rozhodnutím o vydání rozhodnuto o jeho žádosti o azylu, a následně poslední informace o nabídce přesvědčit se o podmínkách trestního stíhání pana Torubarova na místě, se domnívám, že jde o případ, který je natolik závažný, že by se jím měla Poslanecká sněmovna zabývat.

Na rozdíl od pana místopředsedy se domnívám, že by nám v první fázi postačila informace ministra Blažka, kterou tedy navrhuji jako samotný bod programu Informace ministra Blažka k okolnostem vydání a dalších podmínek trestního stíhání Alexeje Torubarova. Tento bod bych navrhovala zařadit na tento čtvrtek, tedy třináctého, po odpovědích na písemné interpelace. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jako zpravodaji navrhnout vyřazení bodu 10, jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 853, a v návaznosti na to bodu 139, jedná se o třetí čtení sněmovního tisku 853, a to z důvodu přerušení projednávání tohoto tisku rozpočtovým výborem, jedná se o vládní návrh novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. S ohledem na potřebu dopracovat ještě pozměňovací návrhy týkající se více resortů rozpočtový výbor po dohodě se zástupcem předkladatele přerušil projednávání tohoto tisku do 4. září a z tohoto důvodu žádám o vyřazení těchto dvou bodů 10 a 139 z programu schůze Sněmovny.

Dovolím si podat ještě jeden návrh, a to na vyřazení bodu 74 z programu schůze. Jedná se o poslanecký návrh dílčí novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poslanců a poslankyň Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy. Je to sněmovní tisk 802. Vzhledem k tomu, že vláda již předložila Sněmovně komplexní novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pod tiskem 988, která je na programu této schůze v prvním čtení jako bod 99, je namístě projednat nejprve tento vládní sněmovní tisk. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Antonína Seďu, po něm je přihlášen pan poslanec Stanislav Grospič. Pan poslanec Seďa má slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měl návrh pro váženou Poslaneckou sněmovnu na pevné zařazení bodu č. 195, což je Zpráva o činnosti Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012, sněmovní tisk 5927, a to na čtvrtek 13. 6., zřejmě jako druhý bod po odpovědích na písemné interpelace.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, my tady máme zatím na čtvrtek návrhy projednat body 122, 123, 127 a 128 - to bylo na žádost ministrů, kteří podali tyto žádosti organizačnímu výboru, bylo jim vyhověno. Teď se vás ptám, zda trváte tedy na tom, že by to měl být druhý bod, nebo zda to může být po těch již navržených bodech.

 

Poslanec Antonín Seďa: Ano, souhlasím, až po těch navržených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Stanislav Grospič a dalším přihlášeným je pak Jiří Skalický. Pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o vyřazení z programu této schůze Poslanecké sněmovny sněmovního tisku 639, bodu 60. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP