Začátek schůze Poslanecké sněmovny
11. června 2013 ve 14.03 hodin
Přítomno: 190 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás všechny přivítala v jednacím sále. Zahajuji 54. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

(Předsedkyně odchází z místa pro předsedajícího k řečnickému pultu.)

Paní poslankyně a páni poslanci, chtěla jsem využít zahájení schůze -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom poprosím s dovolením, kdyby se to tady trochu zklidnilo. (Zvoní na zklidnění hlučné atmosféry.)

Děkuji vám za uklidnění.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Chtěla jsem využít toho, že jsme se sešli na úvodu 54. schůze, a jak jistě všichni víte, tak nás zahájení této schůze přivedlo do situace, kdy v České republice řada obcí, řada rodin trpí povodněmi, které bohužel naši zemi postihly. Chtěla jsem za nás všechny vyjádřit upřímnou soustrast těm rodinám, které přišly během těchto nešťastných povodní o někoho z blízkých. Chtěla jsem také všem, kteří utrpěli materiální ztráty, někteří, jak víte, opakované materiální ztráty, říci, že jsme v mysli s nimi.

Chtěla jsem poděkovat všem, a poděkovat za nás všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli řešit kritické okamžiky, které se dotkly více než desetiny našich měst a obcí, ať už jsou to členové integrovaného záchranného systému, hasičské sbory, dobrovolní hasiči, zdravotníci, Policie České republiky, obecní zastupitelstva, krajská zastupitelstva, vláda České republiky, média, která přinášela informace, které mohly být užitečné pro ty, kteří byli mezi těmi ohroženými.

Nechci na nikoho zapomenout. Chci poděkovat také každému jednotlivě z vás, kteří nejen vedle toho, že jste poslankyněmi a poslanci, ale jste též v řadě případů členy zastupitelstev a bohužel v řadě případů se dotkly právě vašich obcí ony nešťastné události, tak vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k řešení těch problémů, které, jak jistě víme, bohužel ještě nejsou skončeny a budou nás ještě dlouho provázet, kteří jste jakýmkoliv způsobem pomohli, vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, děkuji.

(Předsedkyně se vrací na místo předsedajícího.)

A teď budeme prosím pokračovat v úvodních nutných formalitách. Oznámím, že náhradní kartu číslo 11 má pan poslanec Jaroslav Krupka a náhradní kartu číslo 15 pan poslanec Pavel Antonín.

 

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 54. schůze dne 30. května letošního roku. Pozvánka s programem vám byla rozeslána v pátek 31. května roku 2013.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými kartami. Dvě náhradní karty už jsem oznámila. Pokud bude mít někdo další kartu náhradní, nechť mi to oznámí.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli pana poslance Otto Chaloupku a pana poslance Jiřího Krátkého. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů? Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby se jmenovaní páni poslanci Otto Chaloupka a Jiří Krátký stali ověřovateli 54. schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 1. Přítomno 151, pro 127, proti nikdo, návrh byl přijat. a konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 54. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Otto Chaloupku a pana poslance Jiřího Krátkého.

 

Nyní mám před sebou omluvy, které mi byly doručeny do zahájení schůze. Z poslanců se omlouvají David Kádner - osobní důvody, Václav Kubata - zdravotní důvody, Květa Matušovská - zdravotní důvody, Vlasta Parkanová - zdravotní důvody, Roman Pekárek - osobní důvody, Jan Smutný - osobní důvody, Josef Smýkal - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá ministr Karel Schwarzenberg pro zahraniční cestu.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 54. schůze. Jak již jsem řekla, návrh byl uveden na pozvánce. Seznámím vás nejprve s tím, co navrhuje Poslanecké sněmovně dnešní grémium. Navrhuje postupovat takto:

Za prvé vyhovět žádosti veřejného ochránce práv pana Pavla Varvařovského a zařadit pevně bod 189, což je sněmovní tisk 966, zpráva veřejného ochránce práv, a to na čtvrtek 20. června jako třetí bod.

Za druhé vyhovět žádosti guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera a zařadit pevně bod 183, je to sněmovní tisk 958, zpráva o hospodaření České národní banky, na úterý 18. června jako první bod.

Dále grémium navrhuje zařadit pevně bod 43 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 914, druhé čtení, na středu 12. června za již pevně zařazené body, to jest jako bod 10, a bod 172, je to opět sněmovní tisk 914, ale tentokrát ve třetím čtení, zařadit na středu 19. června jako první bod bloku třetích čtení.

Dále je zde návrh z grémia zařadit do bloku "volební body" nový bod, to jest návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

A dalším návrhem grémia je zařadit za bod 42 návrhu pořadu, který je již pevně zařazen, bod 117, je to sněmovní tisk 1061 v prvém čtení, to jest jako čtvrtý bod dnes, v úterý 11. 6.

To je vše z mé strany.

Nyní přicházíte ke slovu vy. Mám zde několik přihlášek k programu. První dvě jsou přihlášky pana poslance Jiřího Paroubka. Prosím tedy, aby pan poslanec Jiří Paroubek zdůvodnil své návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP