(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpochybňuje někdo proceduru? Má někdo jiný návrh? Viděl jsem pana poslance Doktora a pak paní poslankyni Weberovou.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Poprosím pana zpravodaje, aby naslouchal, kolegyně poslankyně rovněž.

Tento týden je plný takových laskavých vyznání. Já tady doufám, že to pan zpravodaj myslí dobře. Ale formálně vzato, žádné návrhy označené jako B5, B9, B10 a B12 Michala Doktora neexistují, nejen z formálního hlediska, ale i z věcného hlediska. Existuje pouze usnesení ústavněprávního výboru, v němž jsou některé části, u kterých je Michal Doktor autorem, ale nic takového jako B5, B9, B10 a B12 jako pozměňující návrhy Michala Doktora hlasováno ani být nemůže.

Z tohoto formálního hlediska je nepochybně nutné, aby bylo hlasováno o té části usnesení ústavněprávního výboru, takto vyznačené, dříve nežli o návrzích pana poslance Ohlídala, neb prostě o nich bylo jednáno daleko dříve. Pan poslanec Ohlídal mohl určitě přijít i na půdu ústavněprávního výboru. A tady formálně musí být usnesení výboru hlasováno v této části, protože je tam zjevná kolize, zjevný střet tohoto rozsahu, dříve, nežli je navrženo zpravodajem.

Opakuji: Mé návrhy takto označené neexistují, nemohou být aktuálně hlasovány. Proto prosím, aby byly označeny jako usnesení ústavněprávního výboru body B5, B9, B10 a B12 a byly hlasovány dříve nežli pozměňující návrh pana poslance Ohlídala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě paní poslankyně Weberová a pak poslanec Ohlídal.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Souhlasím s tím, co zde říkal pan poslanec Doktor. A ještě bych chtěla dodat: Já si nemyslím, že pokud budou odhlasovány body B5, B9, B10 a B12, což jsou body ústavněprávního výboru, což jsou od pana poslance Doktora, že by potom byl nehlasovatelný bod B14. Myslím si, že bod B14 je koncipován jinak a může být také hlasován.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Já také souhlasím s tím, co navrhoval pan poslanec Doktor, co se týče přeznačení nebo označení jeho návrhu z hlediska ústavněprávního výboru. Ale nesouhlasím s předřazením před moje pozměňovací návrhy, a to z jednoduchého a prostého důvodu, že jsou širšího charakteru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám zpravodaje, aby se s tím nějak vypořádal, jak na tyto připomínky budeme reagovat.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Jestli dovolíte, v úvodu jsem řekl, že předkladatel požádal o oddělené hlasování o dvou pozměňovacích návrzích zahrnutých v usnesení ústavněprávního výboru, takže jsem o usnesení ústavněprávního výboru hovořil.

A co se týká procedury, jestli hlasovat o návrzích pana kolegy Ohlídala, nebo o návrzích pana kolegy Doktora, myslím si, že by o tom měla rozhodnout Sněmovna.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, je tady tedy jediná sporná věc...

 

Poslanec Josef Šenfeld: Myslím, že tady je protinávrh, aby do procedury hlasování jako první byly pracovně zařazeny návrhy pana poslance Doktora.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tento protinávrh tedy budeme hlasovat nejdřív, tedy o protinávrhu pana poslance Doktora, aby byly nejdřív zařazeny návrhy výboru před návrhy pana poslance Ohlídala. O tom budeme nyní hlasovat jako první.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Ještě se omlouvám. Zapomněl jsem reakci na paní kolegyni Weberovou. Mám takové stanovisko, že to v kolizi je, a že tedy není možné o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale to musíme také nějak rozhodnout, protože paní poslankyně Weberová říká, že to je hlasovatelné, je to návrh B14, a vy říkáte, že ne. To budeme muset také rozhodnout hlasováním.

Pan poslanec Benda má jiný názor, jinak to rozhodnout, jak tedy?

 

Poslanec Marek Benda: Pokud jde o návrh B14, velmi bych poprosil, vychází to z debaty, která byla na ústavněprávním výboru. Návrh B14 byl dříve než návrhy pana poslance Doktora a může být naprosto nezávisle na tom. To je jiná informační služba, která s tím nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy říkáte to samé jako poslankyně Weberová.

 

Poslanec Marek Benda: Velmi prosím pana zpravodaje, aby se k tomu vyjádřil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan zpravodaj na to zareaguje jak? Jestli o tom budeme hlasovat? Pan poslanec Ohlídal ještě jednou do téhle zajímavé debaty Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Ano, děkuji pane předsedo, je zajímavá. A pak bych se zeptal třeba pana poslance Bendy, jak to bude s pozměňovacím návrhem B15.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Polčák ještě nějak přispěje.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Tím si nejsem jist, pane místopředsedo. Já bych pouze ještě navrhl, zdali by bylo možno hlasovat návrh C1 pana kolegy Ohlídala odděleně. Byť textace dalších odstavců podle mého názoru není nejšťastnější, tak alespoň C1 zdali je možno hlasovat rovněž odděleně. To je procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana zpravodaje.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Myslím, že pan kolega Ohlídal nebude nic namítat, když se bude hlasovat odděleně o C1. Můžeme to respektovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme to respektovat, takže tady by byla dohoda.

Teď budeme postupovat tak, abychom se zbavili jednotlivých návrhů. Prosím vás, je třeba se podle mě tím zabývat asi hlasováním. Nechám tedy hlasovat o návrzích, protože jinak to nevyřešíme.

První věc, kterou budeme hlasovat, bude protinávrh pana poslance Doktora, to je pořadí hlasování, nejdříve o návrhu výboru, pak o návrzích pana poslance Ohlídala.

Druhá věc pak bude stanovisko paní poslankyně Weberové, která tvrdí, že návrh B14 je hlasovatelný, i v té variantě, že by podle pana zpravodaje Šenfelda to nemělo být hlasovatelné. A pak budeme hlasovat o proceduře jako o celku. Je to tak? (Souhlas.)

Prosím vás, všichni jsme připraveni a budeme nyní hlasovat. První je protinávrh pana poslance Doktora, který se týká pořadí hlasování. Je tady návrh na vaše odhlášení. Odhlašuji vás a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP