(10.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Potom k tomu, co říkal pan poslanec Doktor. To je právě rozdíl mezi námi a vámi. My sociální demokraté máme rádi všechny lidi. My víme, že ne každý člověk zná svá práva. Tak to prostě je. Vy trváte na tom, že informován by měl být jenom ten, kdo si o to požádá. Já říkám, že ne každý je schopen obhajovat svá práva. Starší člověk či nemocný či člověk, který tomu nerozumí, na katastrální úřad prostě nepůjde a nepožádá si. I kdyby třeba chtěl, tak o tom nebude vědět.

Nicméně je třeba říci, že necítím vůli tady podpořit pozměňovací návrh pana poslance Ohlídala, i když se snažíme ho obhájit. Pozměňovací návrh pana poslance Doktora řeší tuto věc aspoň trochu, takže si myslím, že podpořit ho a poté zkusit prohlasovat návrh pana Ohlídala je to nejlepší, co se může stát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Pospíšil je další s faktickou poznámkou dvou minut.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, pane předsedající. Debata, která tady je, je velmi zajímavá. Snažíme se najít řešení, které povede k tomu, že vlastnická práva občanů budou maximálně chráněna a vyloučí se nebezpečí zneužití a podvodů. Podle mého názoru bychom měli hledat takové řešení, které nebude na úkor občana. To znamená nezdraží mu soudní, respektive správní řízení. To je důvod, proč se domnívám, že cesta povinných notářských, respektive advokátních zápisů není správná. Je to povinnost a je to na úkor občana.

Ale řešení, které tu předkládá pan poslanec Doktor, jeho novela, kterou bych nazval jakousi informační povinností, mně osobně připadá rozumná a racionální. A moc tedy prosím administrativu, aby se nad tím ještě jednou zamyslela, jestli bychom opravdu touto cestou nemohli jít a nemohli takto lépe chránit práva občanů, protože mi připadá, že toto je řešení, které nebude na jejich úkor a nebude daňového poplatníka stát nové výlohy a nové peníze. To je důvod, proč se mně osobně návrh pana poslance Doktora líbí. Děkuji. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Bém.

 

Poslanec Pavel Bém: Děkuji, pane místopředsedo. Pan poslanec Chvojka před chviličkou řekl, že on má rád všechny lidi. On a sociální demokracie, to znamená, že má rád i mě. (Poslanec Chvojka kývá.) A dámy a pánové, mě to vyděsilo. (Veselost v sále.) Mě to vyděsilo, protože samozřejmě implicitně ve sdělení je skryto toto: my máme rádi všechny lidi, a protože nejlépe víme, co je pro ně dobré, jsme připraveni za ně nést odpovědnost a jsme připraveni za ně rozhodovat.

Já vás chci poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, to je od vás hezké, ale já bych si například o svém vztahu ke katastrálnímu území chtěl rozhodovat sám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to pořád rozprava. Hlásí se do ní pan poslanec Chvojka. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Jan Chvojka: Mám pana poslance Bendu, Bendu ne, pardon Béma... (Veselost napříč sálem.)

Moje sdělení v zásadě spočívalo v tom, že prostě vím, že ne každý člověk je schopen znát svá práva, a říká se, že neznalost zákona neomlouvá, nicméně jsou prostě lidé, kteří svoje práva neznají. Nebudou znát tu možnost, že si můžou dojet nebo zajít nebo napsat někam na katastrální úřad a požádat o to, aby jim bylo sdělováno, kdykoliv by bylo nějaké vkladové řízení k jejich nemovitosti. To je zásadní sdělení.

To, že mám rád v podstatě skoro všechny lidi, je jenom taková sladká tečka. Bylo to hlavně o tom. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tam pana poslance Ohlídala. Omlouvám se poslanci Tejcovi. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, v minulém roce, to znamená v roce 2012, byla pomocí katastru nemovitostí podvody ukradena miliarda a půl. A to ještě podle neveřejné zprávy policie zabránila podvodům asi v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun, které ještě nebyly dokonány. Takže si myslím, že to, že by se určitým způsobem prodražilo informování lidí, občanů, podle mých pozměňovacích návrhů, je myslím docela zanedbatelná záležitost proti tomu, co hrozí ohledně zcizování nemovitostí možnými podvodníky.

Navíc bych chtěl dodat to, že samozřejmě pan kolega Bém může být klidný. Tady jde jenom o jeho informování, že se něco na katastru s jeho nemovitostí děje. Rozhodovat si pak bude samozřejmě sám. Znovu zdůrazňuji, jak to říkal kolega Chvojka, mnoho lidí není ani informováno, že existuje nějaký katastrální zákon, a proto se nemůže bránit, když něco neví, takže jejich povinná informace ze strany katastrálního úřadu, že se něco děje s jejich nemovitostí v rámci vkladového řízení, je myslím velmi rozumná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jeroným Tejc byl další přihlášený. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Musím říct, že jsem zaskočen. Jsem zaskočen tím, že ODS, ta strana, která se tváří, jako že je jediná, která tady chce chránit vlastnictví, dokonce tady předkládá zákony o církevních restitucích, je strana, která chce ohrozit vlastnictví tisíců, desetitisíců a statisíců lidí v naší zemi tím, že budou vystaveni podvodům tím, že jejich majetek nebude dostatečně chráněn. To je důsledek zákona, který vy tady přijímáte. To je důsledek změny občanského zákoníku a to je věc, za kterou nesete odpovědnost vy. A my ji nést nechceme. My se snažíme zmírnit důsledky toho, co vy navrhujete. Myslím si, že daleko lepší je, tak jak to navrhuje pan poslanec Ohlídal, aby byli informováni všichni. Protože pokud to necháme jen na těch, kteří ještě budou muset aktivně psát, tak se skutečně ochrany nedostane těm, kteří ji potřebují.

Máme tady jiný příklad z minulosti. Máme tady příklady oněch předváděcích akcí, kde jsou lidé, kteří jsou vystaveni tomu, že podepisují listiny, na kterých se zavazují, že odeberou zboží za desetitisíce a statisíce korun. A také můžete říct: Tak je nechme napospas, je to jejich rozhodnutí. Oni to podepisovat nemusí. Anebo můžete přijmout úpravu, která je bude alespoň částečně chránit, stejně jako jsme to udělali u spotřebitelských úvěrů, kde lidé podepisovali rozhodčí doložky, protože k tomu byli fakticky nuceni.

Tento případ je o něco jiný, ale o to závažnější, protože v takovýchto případech bude docházet k převodům vlastnictví a ti lidé se nebudou moci bránit ani u soudu, že majetek, který byl převeden, by měl být navrácen původnímu vlastníkovi.

To, co je nejzásadnější na této normě, je, že skutečně nechrání vlastníky nemovitostí a ohrožuje jejich vlastnictví v příštích letech. To je ten největší problém a to je důvod, proč se my, i když s návrhem zákonem jako takovým nesouhlasíme, snažíme alespoň zmírnit jeho dopady. V tomto smyslu je tedy jednoznačně návrh pana poslance Ohlídala komplexnější a může situaci výraznějším způsobem změnit.

Ale upozorňuji na to, že i když přijmeme jeho návrh nebo přijmeme návrh pana poslance Doktora, tak stejně situace nebude řešena, protože řada lidí si nepřebere poštu, řada lidí prostě bude v této souvislosti, i když informace přijde, bez toho, aniž by informaci měla, a navíc, když ji bude mít, mnoho lidí nebude schopno posoudit následky tohoto jednání, nevyhledá právníka, na kterého nebude mít, a o svůj majetek přijde díky těm, kteří budou podvádět a budou využívat lepší znalosti práva a budou využívat toho, že mají prostředky na dobré právníky. V tomto smyslu zákon je špatný a já jsem přesvědčen, že takový zákon bychom přijímat neměli. A pokud ho přijmout chcete, tak ho aspoň přijměme v takové verzi, která alespoň co nejméně bude škodit lidem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám pořadí poslanců: Polčák, Weberová, Chvojka, ale přihlásil se ministr, který má přednost. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Já se na pana poslance Tejce vůbec nezlobím. Všichni nemůžeme číst všechno a rozumět úplně všemu. Ale je potřeba tady říct, že poslanecký návrh pana poslance Ohlídala přináší duplicitní informování vlastníka. Ono už to tam je, protože vyrozumívání o zahájení řízení vyplývá ze samotného správního řádu. A to, co přináší váš návrh, pane poslanče Ohlídale skrze pana předsedajícího, je duplicitní vyrozumívání, protože to jde nad rámec informace. Navíc je tam pozměňovací návrh, kde jdeme a podporujeme jistou větší míru informovanosti nad rámec správního řádu, a to je zasílání SMS, pokud si to vlastník bude přát. Ať je to jednoduchá forma, která nebude zatěžovat státní aparát, státní rozpočet, ale ještě nad úroveň správního řádu ochrání vlastníka, pokud on o to bude stát. Jinak samozřejmě informaci dostat musí. Prosím, aby když o něčem mluvíme, si to nejdříve přečteme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď mám přihlášené: poslanec Polčák, paní poslankyně Weberová, Chvojka a pan poslanec Tejc. Takové je pořadí. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP