(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď mám přihlášeného do rozpravy pana poslance Michala Doktora, ale je pravda, že se hlásil do rozpravy Petr Bendl, který má přednost. Ale dobře, tak se dohodli. Pan poslanec Doktor je řádně přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já jsem nabízel panu ministrovi zachování zvyklostí, ale dohodli jsme se na tomto postupu.

Já se jako předkladatel pozměňujícího návrhu ocitám v takové zvláštní situaci. Pan poslanec Chvojka se cítí sklíčený jako klubový garant sociální demokracie s ambicí a rozsahu mého pozměňujícího návrhu a upřímně konstatuji, že tomu rozumím. Také jsem od začátku říkal, že chci ošetřit práva a zájmy těch vlastníků, kteří budou chtít, aby stát takto s nimi komunikoval. Mohu-li použít příměr, já myslím, že není možné chránit práva někoho proti jeho vůli. Jistě, nebude-li chtít pan poslanec Pavel Bém, aby katastr s ním komunikoval v rozsahu, který navrhuji, pak není nutné vynakládat náklady ze strany státu na údržbu takové databáze, a pan kolega Bém ten příměr přežije, a obtěžkávat ho přemírou informací. Na druhou stranu, když vlastník Pavel Bém, vlastník Michal Doktor, kdokoli z vás, kdokoli z vašich rodičů, prarodičů požádá katastr o to, aby mu byla zasílána informace pokaždé, když je učiněn pokus o to, zapsat jakýkoli druh práva na jeho list vlastnictví, myslím, že takovou informaci dostat má.

Zrovna tak zavádím v jiné části svých pozměňujících návrhů onu záchrannou brzdu, kdy stejný klient, stejný vlastník může spustit službu, na základě které běží při každém pokusu o zápis 20denní ochranná lhůta, která jej ochrání před oním kolizním režimem, kdy takové kolizní vlastnictví, takový kolizní pokus o zápis spadne do režimu, kdy se jeden a druhý vlastník, neb tady platí princip materiální publicity, soudí po léta před občanským soudem, před civilním soudem, a přou se o to, čí že to vlastnictví je. Představte si - ó hrůzo! - že vlastníte dům se mnou nebo s ministrem Kalouskem. To by vás mohlo vyděsit. Ale takto to je. Proto, abych ochránil náklady státu, náklady soudů a soudní agendu před řešením takovýchto sporů, proto, abych umožnil vlastníkům bránit se sami s nejmenšími možnými prostředky, zavádím tuto ochrannou lhůtu.

A zvláštnost té situace spočívá v tom, že rozumím stanovisku klubu sociální demokracie. Zcela upřímně sděluji, že naprosto nerozumím tomu, že se od těchto mých návrhů odvrací Občanská demokratická strana, resp. její klubový zpravodaj, protože princip ochrany vlastnických práv, princip minimalizace nákladů na ochranu základního ústavního práva, jako je svoboda, svoboda vlastnit a vykonávat vlastnická práva, mi připadá nepominutelný, kategorický a nechápu klubové stanovisko pana poslance Dědiče. Bohužel není přítomen, abychom detaily jeho stanoviska probrali, ale připadá mi tato situace v tomto ohledu naprosto unikátní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych možná mohl dát slovo panu ministru Bendlovi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych opravdu stručně, abych nezdržoval, spíše řekl krátce k těm třem konfliktním věcem, které jsou součástí pozměňovacích návrhů.

Jedno se týká stanoviska sociální demokracie a návrhu pana poslance Ohlídala. Tam já nemohu za předkladatele s tímto návrhem souhlasit, protože přináší několik negativních věcí, které by veřejnost myslím si dříve anebo později velmi odsoudila. Možná by veřejnosti až tolik nevadilo, že ten návrh na rozdíl od státního rozpočtu přináší náklady ve výši zhruba 200 mil. korun, ale to, co je daleko řekl bych z hlediska veřejnosti složitější - těch vkladů a vkladových řízení v průběhu roku probíhá přibližně jeden milion a ono by to vkladové řízení protáhlo na dobu zhruba čtyř měsíců. Jsou dneska relativně pryč doby, kdy se katastrálnímu úřadu říkalo "katastrofický", a to proto, že vkladová řízení tam trvala extrémně dlouhou dobu a byla na tom závislá řada lidí, ať už něco prodávali, ať už počítali s tím, že peníze někde použijí, či podnikatelé, kteří nakupovali nebo prodávali nemovitosti atd. Zkrátka prodloužit zápis a prodloužit fakt, že se nějaká skutečnost stane, by vyvolalo myslím ve veřejnosti velký odpor. Já s tímto návrhem nemohu souhlasit.

K návrhu pana poslance Michala Doktora. My jsme dělali důkladnou analýzu toho, jak si s tím poradit. Jestli je vůbec v praxi toto realizovatelné. A když jsem celou záležitost konzultoval s lidmi, kteří mají celou záležitost na starost, panem ředitelem Večeřem a dalšími, tak jsme došli k závěru, že prostě je to téměř nerealizovatelné, přinese to další finanční náklady, neřeší informování zástavních věřitelů oprávněných z věcných břemen a je tam řada dalších věcí, které nás vedou k tomu, že nemohu doporučit tento jeho pozměňovací návrh.

A třetí věc a ta se týká povinného sepisování smluv s advokáty. Prostě nutit každého, aby povinně si musel vzít advokáta, to znamená povinně měl další výdaje spojené s tím, že bude muset něco nechat zapsat na katastru, považuji za nemoudré, nedoporučuji to. Myslím si, že by mělo být zcela na těch, kteří jakýkoliv zápis na katastrálním úřadě požadují, aby si sami vybrali, jestli advokáta potřebují, či nikoliv. A pokud ho budou potřebovat, mohou si ho vzít, pokud ne, pak zkrátka ho nevyužijí, protože prostě tak se rozhodnou. A nebudou s tím mít žádné náklady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme pořád obecnou rozpravu. Máme rozpravu ve třetím čtení. Dívám se, kdo se do ní hlásí. Aha. Tak je tady několik přihlášek. Pan poslanec Doktor je s faktickou. Toho tady mám písemně přihlášeného. V pak vidím pana poslance Chvojku a pana poslance Pospíšila. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já možná s překvapením chci poděkovat panu ministru Bendlovi za nejen tón, ale rozsah a obsah jeho odpovědi. Chci jej jako ministra ujistit, že jsem celý pozměňující návrh opakovaně konzultoval s panem předsedou Večeřem. A asi jej překvapí, i když možná že ne, že i v technickém detailu některých těch částí znám odpověď pana předsedy Večeřeho na proveditelnost té věci. Ale nebývá mým zvykem ani v jiných situacích, abych rozsah soukromého rozhovoru, případně rozhovoru, u kterého byli jiní svědci, dával v potaz a v plénum. Já prostě beru rozdíl mezi stanovisky z toho jednání a z toho, co zde bylo řečeno, ale v odvolání na pana předsedu, jako osobní zkušenost a shledávám a ujišťuji takto i veřejně, že s ní budu muset napříště i vycházet a počítat. Nejen jako člověk, ale i jako poslanec Parlamentu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď vidím pana poslance Chvojku s faktickou a pak pana poslance Pospíšila s faktickou. Tyto dvě dvouminutové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Chtěl bych reagovat na dvě věci. Ta první je stanovisko pana ministra k pozměňovacímu návrhu naší strany. Jeho argumentace, že vkladové řízení by bylo příliš dlouhé, a proto nelze podpořit náš pozměňovací návrh - no tak já řeknu, že radši byl bych neokraden pomalu než okraden rychle. Protože to je jediná argumentace, kterou tady pan ministr použil. Prostě že by to trvalo příliš pomalu. Vkladové řízení na katastrálních úřadech se liší okres od okresu, já to jako právník znám velmi dobře. V Chrudimi to trvá 14 dní nebo tři neděle, v Praze půl roku. Takže to není úplně pravda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP