(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pan kolega Votava má faktickou poznámku? (Ano.) Dobře, takže faktická poznámka.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

No, církevní restituce vyvolaly nebo vyvolají poměrně velký přesun majetku. (Pozdvižení v lavicích, nesouhlas.) Ne, to jsou otázky, se kterými já se setkávám z řad občanů. A občané dnes diskutují o tomto zákonu a ptají se mě: "A není to na pomoc těm církvím, když budou prodávat majetek, aby se jim ulehčilo, aby nemusely ony platit?". Já jenom říkám, na co mě ptají voliči, prosím. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Další faktická poznámka - pan kolega Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, pan ministr financí tady předvádí dobrý veletoč. Já bych rád upozornil na jednu věc, že nemá pravdu, protože ono to možná bude znít jako ideologická řeč, ale je to čistě obchodněprávní vztah, trestněprávní kauza privatizace českobudějovické Mototechny. Přece kupující to nezaplatili státu. Ten, kdo to nabyl po nich přes bílého koně, ten samozřejmě zaplatil tu daň, protože byl poddlužníkem podle § 9 zákona, prostě tam musel dojít, zaplatil. Ti nezaplatili do dneška nic. Samozřejmě potřetí převedli tu společnost na jinou společnost a ten člověk, který to zaplatil, se od státu nedočká ničeho. A o co tedy jde? Že ti, kteří to možná koupili a nezaplatili státu, nechali to zaplatit jiné, teď budou ten majetek prodávat třeba zahraničnímu vlastníkovi a budou to chtít mít prodané tak, aby to pro ně bylo ještě výhodnější.

Prosím vás, už toho nechte.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka - je přihlášen pan kolega Šťastný, poté pan kolega Doktor.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem opravdu nechtěl v této věci vystupovat, ale musím tak učinit, když slyším debatu o tom, že se máme oprostit od ideologie, a slyším ten neuvěřitelný spor, kdo má tu daň zaplatit.

Prosím vás pěkně, daň z převodu nemovitostí je zločin. Nemá vůbec existovat. Občanská demokratická strana opakovaně, opakovaně prosazovala zrušení daně z převodu nemovitosti. Ministerstvo financí ještě na jaře 2009 avizovalo i v médiích, že tato daň bude zrušena, protože je to neuvěřitelná nespravedlnost. Jestliže někdo vlastní nemovitost a chce ji převést na někoho jiného, tak by tak měl činit svobodně. A my se tady vůbec nemáme co dohadovat o tom, jestli zaplatí tu daň kupující, nebo prodávající.

Já nebudu navrhovat ani podporovat vrácení k dopracování ani zamítnutí jenom proto, aby se ten zákon dostal do druhého čtení, protože tam si dovoluji avizovat, že v souladu s opakovanými návrhy Občanské demokratické strany navrhnu zrušení této daně. Děkuji. (Potlesk z různých míst.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za tento svěží návrh, těším se na něj. Jsem pevně přesvědčen, že všichni pochopí, proč Občanská demokratická strana nejprve zvýšila ze tří procent na čtyři procenta jako společný vládní návrh, aby to potom lasičkovitě zrušila. Myslím, že budete srozumitelní, pochopitelní, ale je to fér. Bude to férový návrh a možná, že to i prohlasujete.

Argumenty, které tady říkal pan předseda Filip, jsem, přiznám se, nepochopil zřejmě pro svoji jednoduchost. Ten, kdo nakupoval, tak neměl co platit státu daň z převodu nemovitostí. To pravděpodobně pan předseda mluvil o něčem jiném. Řádí tu nějaká viróza.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Doktor s faktickou poznámkou. (Nesouhlasí.) S řádnou, takže přihláška do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se skoro obávám, že bych se do faktické nevešel a byl bych zbytečně limitován vašimi výzvami, pane předsedající.

Já tedy shledávám trochu pobaven, že ani opozice není ve svých příspěvcích stran tohoto návrhu schopna odprezentovat změny daně z převodu nemovitostí, ke kterým došlo v loňském roce. Ale křesťanská láska mi velí k tomu, že jsem ochoten stejně jako pan ministr jim některé záludnosti téhle daně dovysvětlit. Jen tedy shledávám, že pan ministr je trápen poněkud jiným způsobem, než jsem předpokládal.

Konstrukce daňového břímě opravdu funguje trochu jinak, než tady bylo uváděno v řadě příspěvků, stejně tak jako obecně daňové břemeno bylo zvýšeno ze tří na čtyři procenta. Ale jelikož jsem naslouchal panu ministru financí, který velkou část podstaty a té - řekněme - bohulibé změny nového zákona, té nové konstrukce shledává například v odstranění nedorozumění v oblasti tzv. advokátních úložek, respektive jejich ručení a případně jejich pojistek za způsobené škody tam, kde dojde k podvodnému jednání advokátů, chtěl bych upozornit Poslaneckou sněmovnu na riziko spojené s hlasováním, které proběhne zřejmě v pátek tento týden. V zákoně o katastru nemovitostí totiž hlasováním ústavněprávního výboru došlo k tomu, že je zde navržen pozměňující návrh, který může - pane ministře financí prostřednictvím předsedajícího - zcela zvrátit tyto navržené změny. Zde se naopak postavení advokátů nejen povyšuje nad práva a postavení jiných profesních uskupení, ale konstrukce té úložky, respektive výhody takzvaně plynoucí z těchto oprávnění advokátů, jsou zde ještě posilovány a nabízeny klientům jako zvýšení jejich jistot v té konstrukci platby daně z převodu nemovitosti atd.

Dovoluji si vás jaksi z řemeslných důvodů jako daňový poplatník, ale také jako váš kolega upozornit na to, že bude-li přijata tato konstrukce, která bude hlasována v pátek tento týden, bude velká část vámi navrhovaného zákona zrušena a přepracována a dostaneme se tady do konfliktu, který posléze budeme muset řešit pravděpodobně v druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se pana zpravodaje a pana navrhovatele, jestli si přejí závěrečná slova. Ne.

Takže se nejdříve vypořádáme hlasováním s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Přivolám kolegy z předsálí. (Do sálu vcházejí poslanci.) Je žádost o odhlášení? Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Pro příchozí opakuji, že hlasujeme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 179. Přihlášeno 128, pro 57, proti 69. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP