(12.30 hodin)
(pokračuje Singer)

S oběma letošními prognózami je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb, který samozřejmě možný není, a proto hovoříme často o tom, že bude-li potřeba uvolnit měnové podmínky, musíme tak činit pomocí intervencí.

Rizika prognózy té zprávy, kterou máte před sebou, 2013, byla bankovní radou hodnocena jako vyrovnaná na počátku února, ovšem rizika té skeptičtější zprávy, kterou jsme projednávali před dvěma týdny, vyhodnotila bankovní rada na svém květnovém zasedání jako protiinflační, když jako zdroje rizik působících v tomto směru byl označen výhled zahraničí, kde nejde jenom o skepsi vůči ekonomickému vývoji, ale také pozitivnější očekávání nižších cen ropy, dále pak vývoj domácí ekonomiky a nárůst konkurence v oligopolních odvětvích, který začínáme sledovat.

Bankovní rada, jak jsem říkal, opakovaně komunikuje, že jsme připraveni použít v případě dalšího potřebného uvolnění měnové politiky devizových intervencí. S tím si dovolím skončit své doufám dostatečně stručné expozé. A jsem samozřejmě připraven odpovědět na vaše dotazy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji pane guvernére. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako tisk 926/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Radim Jirout. Můžete nás informovat o jednání výboru. Prosím.

 

Poslanec Radim Jirout: Takže dobré poledne, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor se touto materií zabýval na své 45. schůzi na své 10. schůzi dne 10. dubna 2013 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu České národní banky o inflaci - 2013 (Zpráva o měnovém vývoji za druhé pololetí 2012).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Otevírám tedy všeobecnou rozpravu k bodu zpráva o inflaci. Vypadá to, že přihlášky do rozpravy k tomuto bodu nemám. To by znamenalo, že můžeme rozpravu ukončit, a já bych rovnou přistoupil k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Vypadá to, že ani do podrobné rozpravy nejsou v této chvíli žádné přihlášky, takže končíme i podrobnou rozpravu.

My bychom tedy měli zřejmě hlasovat o usnesení, které nám doručil rozpočtový výbor. To je jediné, co máme k hlasování. Takže pokud s tím souhlasíte, nechal bych hlasovat o návrhu usnesení, které máme z rozpočtového výboru, pokud někdo nic nenamítá. Jenom ještě jednou zagonguji. Pokud chce ještě někdo hlasovat, tak ať se dostaví. Budeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru, které přijal ke zprávě o inflaci. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout usnesení rozpočtového výboru k této zprávě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 162, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 134, proti žádný, takže to usnesení bylo přijato.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu 149. Děkuji panu guvernérovi za návštěvu Sněmovny.

 

A můžeme dál. Je to tedy bod číslo 142, který byl přerušen. - Pan poslanec Skokan se hlásí s něčím. Ano, prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, já jsem v předminulém hlasování hlasoval proti, a na sjetině jsem po kontrole zjistil, že mám pro. Tak prosím o opravu, nové hlasování nežádám. Děkuji za pochopení, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. A máme před sebou bod číslo

142.
Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka,
Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 883/ - třetí čtení

My jsme tedy to přerušili v rozpravě, rozprava nebyla ukončena. Já se dívám, jestli jsou nějaké další přihlášky do rozpravy, která ještě tedy v této chvíli probíhá. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k pohonným hmotám v této chvíli. Pan poslanec Skokan zrovna, málem jsem vás přehlédl. Prosím, pane poslanče, můžete vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Byť to bylo uvedeno, že pan Skokan dosáhl svého, já jsem tedy svého zdaleka nedosáhl a nemám ani tu naději, že bych toho mohl dosáhnout. Přesto bych chtěl upozornit na to, že bychom měli mít úctu a respekt k našim předcházejícím hlasováním a eventuálně k návštěvám, které si tady objednáme. A to, že jsme si schválili, že tady bude nějaký pevně zařazený bod, tak mění se to potom, a s nějakými komentáři si myslím, že nebylo vůbec namístě, a i v úctě k návštěvě, která tady byla. A když nemáme úctu a respekt ani sami k sobě a k tomu, co jsme si schválili, tak jak potom můžeme mít úctu a respekt k problematice, kterou projednáváme?

Možná že to, co nám tady sdělil pan ministr financí Kalousek, že dochází k daňovým únikům mnoho miliard a že se tak děje po mnoho let, takže alespoň toto by v nás mohlo vzbudit úctu a respekt k problematice, kterou projednáváme. Já se mimochodem musím řečnicky zeptat, kdo to po mnoho let vedl a kdo nám radil po mnoho let, abychom se potom dozvěděli, že dochází k mnohamiliardovým únikům, které má řešit celní správa, která patří tam, kam patří. Já tomu nerozumím, ale odpověď na mou otázku nečekám, je to v podstatě otázka pouze řečnická.

Já bych chtěl upozornit na to, že my tady jednáme jako v mnoha jiných případech o osudu několika set firem a několika tisíc lidí. A až budou patrné dopady toho, co jsme tady dnes schválili, možná bude pozdě na to si říci, jestli jsme se přece jenom neměli podívat na pozměňovací návrhy, které tady jsou předloženy. Ony totiž nemají zjemňovat tvrdý dopad zákona, ale měly by řešit to, co se podle mně tiskem 83 řešit nedaří. Ten tisk podle mého názoru namísto aby likvidoval podvodníky, kteří využívají ať už nedostatečné práce lidí, kteří mají plnit své povinnosti při dodržování zákona, tak dokonce zlé úmysly, které někteří mají při hledání chyb v zákoně, tak tyto lidi tento tisk ve své původní podobě nelikviduje. On likviduje drobné a střední firmy, likviduje trh a my jsme tady svědkem souboje velkých s malými. Ti velcí si tímto trh vyčistí a my s vaničkou vylijeme i dítě. Já jsem velice opatrný, když nám pan ministr financí něco radí, protože jeho rady po mnoho let nás dovedly tam, kde jsme, a myslím si, že není čím se chlubit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP