(11.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Přiznám se, že Ministerstvo financí do diskuse navrhovalo 30 milionů. Po dlouhé diskusí s Unií malých a středních podnikatelů nakonec došlo ke stanovení výše 20 milionů. Jsem hluboce přesvědčen, že kdybychom tuto částku ještě snížili, pak zákon téměř ztratí smysl, pak ho neschvalujme, protože pak jenom uvalíme administrativní zátěž na poctivé a nepoctiví se nám budou smát. Dvacet milionů je hranice účinnosti. A moc prosím, abychom ji nesnižovali.

Zrovna tak prosím, abychom neakceptovali některé další návrhy, které vyjímají ze systému některé segmenty. Je to například pozměňovací návrh pana poslance Nekla nebo pozměňovací návrh pana poslance Chaloupky. Každé vynětí segmentu ze systému znamená označit to místo, kudy to poteče, označit to místo, kudy zcela jistě potečou daňové úniky.

Dámy a pánové, je to na vás. Zákon je nepopulární, nicméně chcete-li účinná opatření proti daňovým únikům, pak nezbývá nic jiného, než přijmout takováto opatření. Pokud se vám to bude zdát nefér vůči některým malým distributorům a rozvozcům, je to vaše vůle, ale pak nemůžete chtít, aby byly tyto daně řádně vybírány a vymáhány, protože k tomu prostě příslušné represivní složky nebudou mít legislativní nástroj. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kalouskovi. Slovo dostane pan ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Jenom připomenu, dámy a pánové, že na 11.30 hodin máme pevně zařazené vaším rozhodnutím body 122, 137 a 149. Nebude-li tento bod projednán, tak jej přeruším, budeme se věnovat těmto třem bodům a potom se k němu teprve vrátíme.

Pan ministr Kuba má slovo. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Paní předsedající, dámy a pánové, velmi krátce doplním vystoupení pana kolegy Kalouska. Potvrzuji, že Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem financí, stejně tak s hospodářským výborem a s kolegy z Poslanecké sněmovny, stálo u přípravy tohoto zákona. Velmi jsme diskutovali výši kauce. Jsme si samozřejmě vědomi, a vychází to asi z našeho politického přesvědčení, že zbytečná regulace na trh nepatří, ale tady jsme přesvědčeni, že situace v České republice, kde se na tomto trhu pohybuje 1 700 subjektů, naprosto neodpovídá realitě trhu a velká část z nich je skutečně pouze skořápkou na vytvoření daňových úniků.

Skutečně musím souhlasit s panem kolegou Kalouskem, že výše kauce 20 milionů korun byla vydiskutována se všemi zainteresovanými subjekty, které považujeme za poctivé a dlouhodobé podnikatelské subjekty v této branži. A pokud nedodržíme hranici 20 milionů korun, tak skutečně víceméně zákon ztrácí smysl, protože bude pouze zvyšovat administrativní zátěž a rozhodně nebude řešit to, co řešit má. Takže za Ministerstvo průmyslu a obchodu se velmi přimlouvám za to, abychom dokázali zákon prohlasovat s touto kaucí. Navíc se opravdu týká velkoobchodu. V žádném případě se netýká majitelů benzinových pump a maloobchodu s pohonnými hmotami. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan ministr Kalousek? Ne, nehodlá vystoupit. Ptám se, jestli ještě někdo. Prosím, pan poslanec Zgarba. - Já jsem si nevšimla, že se hlásí s přednostním právem pan poslanec Jan Kubata. Poté pan zpravodaj Milan Urban, teprve poté pan poslanec Zgarba. Pan poslanec Jan Kubata. Prosím.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji. Jako zástupce předkladatelů jsem si dovolil vzít slovo. Byť jsem si připravil úvodní řeč, nebývá úplně zvykem, aby u poslaneckého návrhu v jeho prospěch promluvily takové dva významné resorty, jako je Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já za to strašně děkuji, protože to je jasným dokladem, že veškeré změny, které v tomto zákoně jsou navrhovány, nejsou navrhovány z plezíru či z nějaké iniciativy, ale jsou navrhovány na základě důkladných analýz obou dvou resortů, které na tom pracovaly mnoho měsíců. Jednotlivé návrhy jsou navrhovány na základě otevřených diskusí v hospodářském výboru s kolegy poslanci a poslankyněmi této ctěné komory. Jsou to opatření, která by měla vést k tomu, aby organizovaný zločin, který zabírá přibližně 20 % trhu s pohonnými hmotami, byl pokud možno v co nejširší míře vytlačen.

Musím odmítnout některé velmi zavádějící novinové články, které říkají, že se budou zavírat benzinové pumpy. Znovu tady podotýkám, že tento návrh se vůbec netýká benzinových pump jako takových. Ten se týká pouze distributorů. Musím říci, že mě velmi mrzí, že konečná fáze diskuse se zúžila pouze na to, jestli kauce má být 10, 20, 30 nebo 50 milionů korun. My jsme jak na půdě zemědělského výboru, tak na půdě rozpočtového výboru, tak především na půdě hospodářského výboru vedli odborné semináře, kde byli zúčastněni všichni, jak Celní správa, tak Generální finanční ředitelství, tak zástupci obou dvou resortů, tak velkodistributoři, střední distributoři a malí distributoři. Velmi poctivě jsme diskutovali všechna opatření, protože tento zákon proniká i do živnostenského zákona, hovoří o bezdlužnosti, hovoří o odborné způsobilosti, probírali jsme to a očekával jsem, že povedeme větší diskusi o tom, zdali odborná způsobilost při vysokoškolském vzdělání potřebuje pouze rok praxe, nebo dva roky, nebo tři. Bohužel jsme se dostali pouze na to velmi líbivé, v mediální zkratce 20 milionů a zdražení benzinu či pohonných hmot.

Musím opravdu říci, že neexistuje jediný distributor pohonných hmot, který se obrátil na skupinu poslanců a nebyl vyslyšen a nebyla s ním vedena diskuse. Neexistuje jediný člověk z odborné veřejnosti, dokonce i z kolegů poslanců, který pokud chtěl diskutovat tento problém, tak by neměl možnost diskutovat na půdě hospodářského výboru. My opravdu navrhujeme, abychom narovnali podmínky pro všechny stejné, aby dokonce kaucí do budoucna byly ochráněny tlaky na nepřátelské převzetí firem, které se dnes takzvaně nazývají poctivě podnikajícími, protože ve chvíli, kdy dojde k vyčerpání lidských potenciálů, naplnění podmínek bezúhonnosti, bezdlužnosti a odborné způsobilosti, nemůžeme vyloučit, že organizovaný zločin, který dnes přeprodává v sériích 30, 40, 50 firem pohonné hmoty během jedné transakce, neudělá pokus o nepřátelské převzetí těchto středních a malých podnikatelů. Víme, že se to dělo na spotřební dani v 90. letech. Nedělejme si iluze, že takzvané podnikání v DPH by nemělo tento dopad.

Já plně podporuji slova pana ministra Kalouska a pana ministra Kuby. Chci poděkovat všem kolegům z hospodářského výboru a jsem připraven tento zákon podpořit. Děkuji, že jste mě vyslechli.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan zpravodaj Milan Urban má nyní slovo. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve promluvím jako zpravodaj a předseda hospodářského výboru. Chtěl bych tady ještě jednou podtrhnout, že hospodářský výbor vytvořil velmi širokou platformu pro odbornou diskusi, opakovanou odbornou diskusi, kde mohly zaznít všechny návrhy k tomuto zákonu. My jsme velmi pečlivě zvažovali, jak říkal pan předkladatel, všechny alternativní možnosti, o kterých se debatovalo, jestli nemá být kauce podle obratu, jestli nemají být rozlišeni v nějaké poloze větší a menší a tak dále, jestli má být kauce tak velká, jak je. Tato debata proběhla velmi seriózně na odborných seminářích, na které měl přístup ten, kdo chtěl přijít z odborné veřejnosti, a také to bylo za velkého počtu odborníků diskutováno. To tedy jako předseda hospodářského výboru a zpravodaj.

A teď vám řeknu z pozice stínového ministra průmyslu a obchodu, tak bych to nazval, abyste věděli, jaké je stanovisko sociální demokracie. My podporujeme tento zákon, který má být brzdou, stopkou pro organizovaný zločin při prodeji pohonných hmot v České republice, kde se to skutečně dostalo do rozměrů, které nejsou hodné demokratické právní země, jakou Česká republika má být. Myslím si, že přes veškerou diskusi, kterou vedeme o dílčích věcech, je potřeba zákon nezjemňovat pozměňovacími návrhy a přijmout kompromis, který tady leží, a zavést ho do reality co nejdříve. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP