(14.40 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Tímto jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o celkovém usnesení a zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ubezpečím se ještě pohledem na legislativu, že to tak skutečně je. Ano, dobře. Takže můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., podle sněmovního tisku 709, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Ještě tady je návrh na odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které jsem před malou chvílí přečetl.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 150, přihlášeno 132, pro 88, proti 34. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím můžeme skončit projednávání tohoto bodu. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Přistoupíme k dalšímu bodu.

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších
soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 826/ - třetí čtení

Poprosím vás o klid v sále. Vážení kolegové, uklidněte se.

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo zpravodaj ústavněprávního výboru pan kolega Rádl. Omlouvám se, je tady změna. Místo zpravodaje pana kolegy Rádla se této funkce ujme paní poslankyně Weberová a místo ministra spravedlnosti za navrhovatele vystoupí ministr vnitra Kubice. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 826/2.

Otevírám rozpravu. Registruji tady dvě faktické poznámky. Pan kolega Koskuba - nevidím ho, takže to bude zřejmě omyl. A kolega Bernášek? Ne. Nevidím do rozpravy nikoho přihlášeného. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Paní zpravodajko, pane ministře, přejete si závěrečná slova? Ne. Prosím, takže paní kolegyně Weberová.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh na zamítnutí zákona nebyl ve druhém čtení podán. Je zde pouze jeden pozměňovací návrh a je to návrh ústavněprávního výboru. Ten obsahuje pouze jednu legislativně technickou změnu a druhou změnu, která se týká účinnosti, protože původně byla navrhována účinnost od 1. ledna 2013, což už zjevně nestihneme.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím vás, paní zpravodajko, abyste zopakovala stručně tuto jednoduchou proceduru.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Nejprve bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Já se domnívám, paní zpravodajko, že je třeba hlasovat nejprve o legislativně technické úpravě.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Ona je obsažena právě v usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak to je v pořádku. Dobře.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Takže já k tomu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru mám stanovisko kladné. (Navrhovatel má stanovisko také kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 151, přihlášeno je 140, pro 114, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy. Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ujistím se pohledem na legislativu, že je vše v pořádku. Ano. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 826, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

K tomuto usnesení zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 152, přihlášeno 142, pro 120, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP