(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Páni ministři, kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v odpoledním jednání 52. schůze. Prosím vás, abyste zaujali svá místa, eventuálně se přihlásili hlasovacími kartami, pokud nejste přihlášeni.

Budeme pokračovat v projednání bodu s pořadovým číslem 83, jehož přerušení jsme odhlasovali před polední přestávkou, respektive byl přerušen kvůli přestávce na oběd.

Takže jsme ve stadiu uzavřené rozpravy a prosil bych, aby pan zpravodaj, pevně věřím po vysvětlení situace, přednesl návrh hlasovací procedury. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji, pane místopředsedo. Znovu k hlasovací proceduře, celou ji znovu přečtu.

Postup hlasování bude takto: První hlasování éčko - poslanec Klučka, legislativně technické. Návrh, který dopadá na všechny předložené komplexní pozměňovací návrhy.

Druhé hlasování - hospodářský výbor, to je písmeno C. Schválením tohoto komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru se stávají nehlasovatelné komplexní pozměňovací návrhy A, B a návrh pana poslance Chlada pod písmenem D.

Následně potom by se hlasoval pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Vysloužila. Pro případ - musím přečíst celou tu proceduru, i když to je složité - pokud nebude schválen komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru pod písmenem C, budeme hlasovat o D samostatně, následně o F samostatně.

Pokud bude odhlasován poslanecký návrh v takovémto případě pana poslance Chlada pod písmenem D, ten je shodný s písmenem B, to je výbor pro bezpečnost, a stává se tedy nehlasovatelným pozměňovací návrh A i B, to je rozpočtový výbor - béčko.

Pokud neschválíme déčko, musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu A. V případě neschválení se bude hlasovat o původním návrhu zákona, pokud by neprošel žádný pozměňovací návrh. A potom samozřejmě hlasování o zákonu jako celku.

Požádal bych, pane předsedající, o schválení této procedury. Měla by být takto vyjasněná.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Protože se jedná o proceduru opravdu složitou, tak o této proceduře nechám hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí a současně vyhovím žádosti o odhlášení. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Počet přihlášených pořád ještě roste, tak vás prosím o chvíli strpení.

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj Husák.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 146. Přihlášeno 130, pro 121, proti 1. Tento návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy, a my budeme o nich hlasovat.

 

Poslanec Jan Husák: První návrh na hlasování je hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E pana poslance Klučky - legislativně technické. Doporučuji. (Navrhovatel poslanec Chlad: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147. Přihlášeno 137, pro 114, proti 9. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Husák: Další návrh - hospodářský výbor pod písmenem C. Je to komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Doporučuji. (Navrhovatel: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 148. Přihlášeno 137, pro 117, proti 10. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Jan Husák: Tím se stávají nehlasovatelné pozměňovací návrhy A, B a D a zbývá nám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vysloužila pod písmenem F jako celku. Nedoporučuji. (Navrhovatel: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149. Přihlášeno 137, pro 14, proti 107. Konstatuji, že návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP